×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

121. Förslag till stadgeändring

Motionärer: Erik Mäki och Elisabeth Skoog, Vision Gävle

Enligt Visions stadgar har vi medlemmar minst en veckas betänketid vid poströstning - när det gäller valberedningens/valutskottets förslag till styrelse och övriga nominerade men ej föreslagna kandidater:

”1. Valberedningens/valutskottets förslag till styrelse ska offentliggöras i god tid, minst två veckor, innan årsmötet. Övriga nominerade men ej föreslagna kandidater ska anges på en lista som bifogas valberedningens förslag.”

”2. Avdelnings/klubbstyrelsen ska bestämma ett datum som är sista dag för poströstning. Poströstningen ska vara genomförd senast en vecka innan årsmötet.”

Visions stadgar, Bilagan:
Avdelning/klubb: Förberedelse för poströstning/Datum, sidan 16
Sektion/klubb: Förberedelse för poströstning/Datum, sidan 18

Om val däremot ska ske genom direktval på möte har vi medlemmar i sämsta fall ingen betänketid alls enligt valordningen. Detta om valberedningen/valutskottet väljer att inte skicka ut sitt förslag till styrelse och övriga nominerade men ej föreslagna kandidater innan mötet. Då ska vi medlemmar rösta på mötet efter att valberedningens/ valutskottets förslag föredragits och nominerade men ej föreslagna kandidater meddelats:

”16. Vid mötet skall en ledamot som är utsedd av valutskottet föredra utskottets förslag. Valutskottet skall också meddela vilka kandidater som föreslagits men inte upptagits i valutskottets förslag.”

Visions stadgar, Bilagan:
Valordningen, Särskilda bestämmelser: Valutskott/valberedning, sidan 34

Varför ska det vara så olika när det gäller offentliggörandet av valberedningens/valutskottets förslag till styrelse och övriga nominerade men ej föreslagna kandidater?

Vi tycker att det är självklart att vi medlemmar ska få valberedningens/valutskottets förslag och övriga nominerade men ej föreslagna kandidater i god tid, minst en vecka, innan valen ska göras. Detta oavsett om val ska genomföras via poströstning eller genom direktval.

Vi föreslår att Förbundsmötet beslutar

att     till Valordningen – under Valutskott/valberedning – lägga till:

”Valberedningens/valutskottets förslag till styrelse ska offentliggöras i god tid, minst en vecka, innan årsmötet. Övriga nominerade men ej föreslagna kandidater ska anges på en lista som bifogas valberedningens förslag.”

Avdelningens yttrande

Avdelningen tillstyrker motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion

121. Förslag till stadgeändring

Förbundsstyrelsen delar motionärernas syn när det gäller att stärka medlemmarnas förutsättningar att ta ställning till valutskottens förslag till styrelse. Motionärerna vill införa en tydligare skrivning i Visions valordning när det gäller att delge vilka övriga nominerade som finns till olika val inför ett årsmöte utöver valutskottets förslag. Den ordning som motionären föreslår är den ordning som idag gäller utifrån föreningspraxis. Förbundsstyrelsen anser att det finns skäl i att förtydliga skrivningarna i valordningen för att undvika missförstånd och jämställa skrivningarna med de som gäller vid poströstning.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att     bifalla motionen

Förbundsmötet beslutar

att bifalla motionen

Nyheter

Medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Medicinska sekreterare får vården att rulla, men de är för få. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket. Det visar den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision genomfört.  för 8 dagar sedan

Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision

Vägen till friskare arbetsplatser går genom samverkan

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Det innebär sämre livskvalitet för medarbetare och förlorade kompetenser och ökade kostnader för arbetsgivare. Nu finns en ny vägledning som ska underlätta arbetet i centrala samverkansgrupper och skyddskommittéer. Vägledningen innehåller bland annat framgångsfaktorer och förslag på en arbetsprocess för att hitta en väg till friskare arbetsplatser.  för 12 dagar sedan

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Vision ställer sig bakom FFF:s krav

Klimatet är en facklig fråga, idag och alla andra dagar. Vision är en Fair union och har haft fokus på hållbarhet sedan länge. Vi vet att vi måste jobba tillsammans, både arbetsgivare, fackförbund, politiker och medborgare, för att möjliggöra en grön omställning - en #JustTransition. Därför ställer vi oss självklart bakom FFF:s fyra krav och uppmanar andra att göra detsamma!  2019-09-27

Till arkivet

961 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 6 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb