×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

121. Förslag till stadgeändring

Motionärer: Erik Mäki och Elisabeth Skoog, Vision Gävle

Enligt Visions stadgar har vi medlemmar minst en veckas betänketid vid poströstning - när det gäller valberedningens/valutskottets förslag till styrelse och övriga nominerade men ej föreslagna kandidater:

”1. Valberedningens/valutskottets förslag till styrelse ska offentliggöras i god tid, minst två veckor, innan årsmötet. Övriga nominerade men ej föreslagna kandidater ska anges på en lista som bifogas valberedningens förslag.”

”2. Avdelnings/klubbstyrelsen ska bestämma ett datum som är sista dag för poströstning. Poströstningen ska vara genomförd senast en vecka innan årsmötet.”

Visions stadgar, Bilagan:
Avdelning/klubb: Förberedelse för poströstning/Datum, sidan 16
Sektion/klubb: Förberedelse för poströstning/Datum, sidan 18

Om val däremot ska ske genom direktval på möte har vi medlemmar i sämsta fall ingen betänketid alls enligt valordningen. Detta om valberedningen/valutskottet väljer att inte skicka ut sitt förslag till styrelse och övriga nominerade men ej föreslagna kandidater innan mötet. Då ska vi medlemmar rösta på mötet efter att valberedningens/ valutskottets förslag föredragits och nominerade men ej föreslagna kandidater meddelats:

”16. Vid mötet skall en ledamot som är utsedd av valutskottet föredra utskottets förslag. Valutskottet skall också meddela vilka kandidater som föreslagits men inte upptagits i valutskottets förslag.”

Visions stadgar, Bilagan:
Valordningen, Särskilda bestämmelser: Valutskott/valberedning, sidan 34

Varför ska det vara så olika när det gäller offentliggörandet av valberedningens/valutskottets förslag till styrelse och övriga nominerade men ej föreslagna kandidater?

Vi tycker att det är självklart att vi medlemmar ska få valberedningens/valutskottets förslag och övriga nominerade men ej föreslagna kandidater i god tid, minst en vecka, innan valen ska göras. Detta oavsett om val ska genomföras via poströstning eller genom direktval.

Vi föreslår att Förbundsmötet beslutar

att     till Valordningen – under Valutskott/valberedning – lägga till:

”Valberedningens/valutskottets förslag till styrelse ska offentliggöras i god tid, minst en vecka, innan årsmötet. Övriga nominerade men ej föreslagna kandidater ska anges på en lista som bifogas valberedningens förslag.”

Avdelningens yttrande

Avdelningen tillstyrker motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion

121. Förslag till stadgeändring

Förbundsstyrelsen delar motionärernas syn när det gäller att stärka medlemmarnas förutsättningar att ta ställning till valutskottens förslag till styrelse. Motionärerna vill införa en tydligare skrivning i Visions valordning när det gäller att delge vilka övriga nominerade som finns till olika val inför ett årsmöte utöver valutskottets förslag. Den ordning som motionären föreslår är den ordning som idag gäller utifrån föreningspraxis. Förbundsstyrelsen anser att det finns skäl i att förtydliga skrivningarna i valordningen för att undvika missförstånd och jämställa skrivningarna med de som gäller vid poströstning.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att     bifalla motionen

Förbundsmötet beslutar

att bifalla motionen

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  för 2 timmar sedan

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  igår kl 07:00

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  i förrgår kl 10:00

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 3 dagar sedan

Till arkivet

1039 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb