×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

120. Visions verksamhetsområden

Motionär: Linnea Kärvemo, Västerås stiftsavdelning och Stefan Zsupos, Stockholms stiftsavdelning

Vid rekrytering av nya medlemmar i våra avdelningar har nya medlemmar blivit uppringd av vårt medlemsregister och frågat/ifrågasatt om den nye medlemmen, som i förekommande fall varit städare och husmödrar verkligen ska vara medlemmar i Vision och inte tillhöra något annat fack. Detta har gett otydliga signaler och skapat oro och förvirring hos de nya medlemmarna.

Ett av Visions mål 2012 handlar om rekrytering av nyanställda. I presentationen av Visions organisationsområde står att ” Visions är fackförbundet för alla i Sverige anställda som är verksamma inom kommun, landsting, svenska kyrkan, katolska kyrkan…” På Visions webbsida står att ”Vi är det ledande fackförbundet för dig som i privat eller offentlig regi jobbar i kommunen, landstinget eller inom kyrkan.”

Vi konstaterar att personalen i Svenska Kyrkan i en tajtare organisation arbetar mer och mer i team och att gränsen mellan tjänstemän och arbetare tillhör historien.

Våra starkaste argument vid rekrytering är styrkan i att vi organiserar alla medarbetare i arbetslaget, att Vision företräds av personer som själva arbetar i kyrkan och att Visions är partipolitiskt obundet.

Vi ser att många attraheras av dessa argument och vill hälsa dem välkomna som fullvärdiga medlemmar i Vision. Där upplever vi en frustation över att Registret i vissa fall ifrågasätter yrkesgruppers rätt att tillhöra Vision och den osäkerhet som råder i Visions egna led.

Vi vill att Vision ska verka för

att     tydliggöra att alla anställda i Svenska Kyrkan räknas till Visions verksamhetsområde

att     säga upp alla överenskommelser och avtal med övriga fackförbund som reglerar och begränsar rekrytering av nya medlemmar till Vision, när det gäller anställda i Svenska kyrkan.

Följande avdelningar ställer sig bakom motionen genom styrelsebeslut i respektive avdelning

Härnösands stift, Karlstads stift, Linköpings stift, Lunds stift, Stockholms stift, Strängnäs stift, Visby stift, Växjö stift, Västerås stift

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna

118. En gång vision alltid vision
119. Erkänn socialpedagogiska yrken som en del av vårt avtalsområde!
120. Visions verksamhetsområden

Vision har flera överenskommelser, främst med andra förbund inom TCO, som sätter gränser för vårt organisationsområde. Dessa överenskommelser är skapade för att det ska vara tydligt vilken organisation som ansvar för en viss specifik verksamhet eller ett specifikt yrke. Den yttersta avsikten med det är att arbetsgivarna endast ska kunna träffa ett kollektivavtal inom varje verksamhet eller för ett visst yrke, och att arbetsgivarna inte ska kunna välja vilken den organisation som dom tycker är mest fördelaktig. Genom att vi, på den fackliga sidan, bestämmer vilken organisation arbetsgivarna är tvingade att tala med, skapar vi ordning och reda. Vi får också högsta möjliga värde så att det inte kan uppstå tvivel om vilka villkor som gäller för de anställda.

Visions överenskommelser inom TCO och med andra förbund gör att vårt organisationsområde är tydligt och klart. Vi kan inte organisera anställda utan för de områden som är resultaten av dessa överenskommelser. Det innebär att vi inte kan rekrytera fritt eftersom vi då skulle ge oss in på andra organisationers områden, vilket vi inte heller har ambition att göra.

Förbundsstyrelsen vill i sammanhanget poängtera att vi inom vårt nuvarande organisationsområde har mycket stor potential att öka antalet medlemmar inom Vision. Om alla som skulle kunna vara medlemmar i Vision var det, skulle vi ha drygt 400 000 medlemmar.

För närvarande kan vi inte organisera t ex lärare. Vi kan inte heller rikta rekryteringserbjudanden till exempelvis kyrkogårdsarbetare. Gentemot SACO-förbund är konkurrensen däremot helt fri. Många av de yrken som Vision Stockholms Stads Framtidsgrupp nämner ingår i den gråzon som finns mellan Vision och Kommunal och som förbunden tillsammans har diskussioner om. Förhoppningsvis kan vi senare under året bli överens om vilka yrken som respektive förbund bär ansvar för. När det gäller de specifikt socialpedagogiska yrkena anser Vision att de redan ingår i vårt kärnområde. Vi har många medlemmar i dessa yrken.

Yrken förändras med tiden, nya utbildningskrav ställs och verksamheterna efterfrågar ny kompetens. Detta innebär dock inte med nödvändighet att yrken inom Kommunals organisationsområde hamnar inom Visions område vartefter de utvecklas. Sådant kan bara lösa sig i diskussioner med Kommunal.

Vision har ambitionen att söka sig bort från gränsdragningsavtal och istället komma överens om samarbetsavtal. Vi vill genom samverkan mellan berörda fackföreningar nå de bästa lösningarna för våra medlemmar.

Om Vision ensidigt skulle bortse från våra överenskommelser med andra förbund och börja rekrytera inom deras organisationsområden skulle Vision snabbt anses som en opålitlig aktör på den fackliga arenan, och inte längre vara välkommet i den fackliga gemenskapen. Det är genom samverkan med andra organisationer som vi bygger största möjliga styrka gentemot arbetsgivarna.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att     anse motion 119 besvarad

att     avslå motion 118 och 120

Förbundsmötet beslutar

att avslå motionen med tillägg att förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda att se över rutinerna för hur medlemsregistret ska hantera kyrkans yrkesgrupper i gränszonen så att nya medlemmar inte behöver känna sig ifrågasatta.

Nyheter

Klimatfrågan allt viktigare när young professionals får bestämma

När studenter, akademiker och nya i arbetslivet rankar sina drömarbetsgivare hamnar Google, IKEA och Spotify i topp, enligt en ny undersökning från Academic Work. Resultatet visar också att företag som tar klimatfrågan på allvar ökar stort i attraktivitet.  för 5 dagar sedan

Veronica Magnusson: ”Låt 27 september bli startskottet för att växla upp klimatarbetet”

Den 27 september kommer klimatet att uppmärksammas över hela världen i samband med FNs klimattoppmöte.  för 5 dagar sedan

Kvinnliga chefer presterar bättre

I en amerikansk studie bedöms kvinnliga chefer att prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap.  för 6 dagar sedan

Gå med Vision i Stockholms Prideparad 2019!

Vill du också uppleva stämningen i paraden och vara med och synliggöra arbetet för en arbetsplats för alla? Gå med Vision i Stockholms Prideparad 2019!  2019-07-05

Till arkivet

926 nya medlemmar under augusti

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 5 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb