×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

117. Kollektivavtal

Motionär: Rickard Johansson

Föreslår att förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag

att     ta fram en konsekvensanalys om vad det skulle innebära om att nya och omtecknande kollektivavtal endast skulle omfatta de som är fackligt anslutna

att     analysen görs tillsammans med något annat förbund

Bakgrund
I tidens begynnelse organiserade arbetare och tjänstemän sig, olika organisationer, som en gemensam motpart till arbetsgivaren. Fram till för en ca 20-25 år sedan var det nästan 100 % anslutning till de fackliga organisationerna. Med en sådan uppslutning så gör kollektivavtalet skäl för sitt namn. I en tid då de fackliga organisationerna dräneras på medlemmar är det också ytterst rimligt att kollektivavtalet förändras.

Många medlemmar lämnar den fackliga organisationen med orden att man får allt ändå. Det kan inte vara avsikten med kollektivavtalen att man skall kunna åka snålskjuts. På sikt kommer detta att urholka förtroendet för den fackliga organisationen med ett sannolikt ökat medlemstapp som resultat.

En facklig organisation är intresseorganisation som måste sätta de egna medlemmarnas intresse och väl och ve i första rummet. Genom att gå med i sådan organisation får man vissa förmåner. Är man inte med skall man, som idag, inte ha automatiskt rätt till samma förmåner.

Man ska se en facklig organisation som ett medlemskap i en intresseorganisation där man som medlem har förmåner som andra inte har. 

Man skall ha i åtanke att många inte har någon kunskap om vad de fackliga organisationerna har gjort för gott under årens lopp. Många tar idag saker och ting för givet och som en självklarhet. Vi måste på något sätt slå vakt om kollektivavtalen för våra medlemmar denna motion skall ses som ett led i det arbetet.

Frågan om kollektivavtalet är inte helt okontroversiell men den måste dock lyftas till ytan för en diskussion.

Enligt tidningen Vision har vision (vid tillfället SKTF) ingått ett avtal med arbetsgivaren om att lösa in semesterdagstillägget. Enligt avtalet så ska det gälla endast visionsmedlemmar. Detta innebär ett trendbrott i för vem kollektivavtalet omfattar och helt i enlighet med motionens intentioner.

Visions Malmöavdelning avstyrker motionen.
Pia Svensson ställer sig bakom motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion

117. Kollektivavtal

Kollektivavtalet mellan arbetsgivare och fack definierar alla de villkor som gäller för anställda i en viss verksamhet. Vision har intresse av att de villkoren ska ha ett så högt värde som möjligt och gälla alla anställda på arbetsplatsen.

Förbundsstyrelsen delar motionärens frustration i att oorganiserade kan dra nytta av Visions arbete för goda löner och bra villkor. Många pannor har lagts i djupa veck för att försöka komma på hur ett avtal kan konstrueras för att inte gälla de som är oorganiserade. Men det har inte visat sig vara rättsligt möjligt. Föreningsfrihet innebär också rättigheten att inte vara med i någon fackförening.

Förmåner som är direkt kopplade till medlemskapet, t ex försäkringar, medlemstidningar eller semestererbjudanden är förstås endast för medlemmarna i Vision.

Anställningsvillkor, däremot, förutsätter ett anställningsförhållande mellan en arbetstagare och en arbetsgivare, och i formell mening är det arbetsgivaren som erbjuder villkoren till den som vill bli anställd. Villkoren finns oftast i kollektivavtalet och avtalens innebörd är att fastställa priset, alltså den lön och de villkor, som ska gälla för ett visst arbete.

Ur ett perspektiv, det interna förbundsperspektivet, vore det förstås lockande att ge ickemedlemmar sämre villkor i anställningen.

Ur ett annat, mer betydelsefullt perspektiv, skulle det innebära att arbetsgivare skulle ha möjlighet att anställa personal som inte är medlemmar till ett lägre pris än vad det kostar att anställa de som är medlemmar.  Effekten av detta skulle bli att värdet av de löner och villkor som vi förhandlat fram, alltså priset på arbetet, skulle pressas nedåt. Mycket talar alltså för att det är i Visions intresse att även ickemedlemmar anställs till samma villkor som de som gäller för medlemmar i Vision. Dessa avtalsvillkor kommer alltid att vara bättre än om det endast vore marknaden som bestämde priset på arbetet.

Vi får därför lägga vår energi på att förklara detta sammanhang för de som är oorganiserade. Vi får förklara att det inte är givet att få högre lön eller bättre anställningsvillkor, utan att det är det arbete som Vision och våra förtroendevalda utför som gör det möjligt. Vi får förklara att vi vill ha de oorganiserade som medlemmar för att våra möjligheter till bättre villkor ska bli ännu bättre.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att     avslå motionen

Förbundsmötet beslutar

att avslå motionen

Nyheter

Medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Medicinska sekreterare får vården att rulla, men de är för få. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket. Det visar den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision genomfört.  för 8 dagar sedan

Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision

Vägen till friskare arbetsplatser går genom samverkan

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Det innebär sämre livskvalitet för medarbetare och förlorade kompetenser och ökade kostnader för arbetsgivare. Nu finns en ny vägledning som ska underlätta arbetet i centrala samverkansgrupper och skyddskommittéer. Vägledningen innehåller bland annat framgångsfaktorer och förslag på en arbetsprocess för att hitta en väg till friskare arbetsplatser.  för 12 dagar sedan

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Vision ställer sig bakom FFF:s krav

Klimatet är en facklig fråga, idag och alla andra dagar. Vision är en Fair union och har haft fokus på hållbarhet sedan länge. Vi vet att vi måste jobba tillsammans, både arbetsgivare, fackförbund, politiker och medborgare, för att möjliggöra en grön omställning - en #JustTransition. Därför ställer vi oss självklart bakom FFF:s fyra krav och uppmanar andra att göra detsamma!  2019-09-27

Till arkivet

959 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 6 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb