×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

117. Kollektivavtal

Motionär: Rickard Johansson

Föreslår att förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag

att     ta fram en konsekvensanalys om vad det skulle innebära om att nya och omtecknande kollektivavtal endast skulle omfatta de som är fackligt anslutna

att     analysen görs tillsammans med något annat förbund

Bakgrund
I tidens begynnelse organiserade arbetare och tjänstemän sig, olika organisationer, som en gemensam motpart till arbetsgivaren. Fram till för en ca 20-25 år sedan var det nästan 100 % anslutning till de fackliga organisationerna. Med en sådan uppslutning så gör kollektivavtalet skäl för sitt namn. I en tid då de fackliga organisationerna dräneras på medlemmar är det också ytterst rimligt att kollektivavtalet förändras.

Många medlemmar lämnar den fackliga organisationen med orden att man får allt ändå. Det kan inte vara avsikten med kollektivavtalen att man skall kunna åka snålskjuts. På sikt kommer detta att urholka förtroendet för den fackliga organisationen med ett sannolikt ökat medlemstapp som resultat.

En facklig organisation är intresseorganisation som måste sätta de egna medlemmarnas intresse och väl och ve i första rummet. Genom att gå med i sådan organisation får man vissa förmåner. Är man inte med skall man, som idag, inte ha automatiskt rätt till samma förmåner.

Man ska se en facklig organisation som ett medlemskap i en intresseorganisation där man som medlem har förmåner som andra inte har. 

Man skall ha i åtanke att många inte har någon kunskap om vad de fackliga organisationerna har gjort för gott under årens lopp. Många tar idag saker och ting för givet och som en självklarhet. Vi måste på något sätt slå vakt om kollektivavtalen för våra medlemmar denna motion skall ses som ett led i det arbetet.

Frågan om kollektivavtalet är inte helt okontroversiell men den måste dock lyftas till ytan för en diskussion.

Enligt tidningen Vision har vision (vid tillfället SKTF) ingått ett avtal med arbetsgivaren om att lösa in semesterdagstillägget. Enligt avtalet så ska det gälla endast visionsmedlemmar. Detta innebär ett trendbrott i för vem kollektivavtalet omfattar och helt i enlighet med motionens intentioner.

Visions Malmöavdelning avstyrker motionen.
Pia Svensson ställer sig bakom motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion

117. Kollektivavtal

Kollektivavtalet mellan arbetsgivare och fack definierar alla de villkor som gäller för anställda i en viss verksamhet. Vision har intresse av att de villkoren ska ha ett så högt värde som möjligt och gälla alla anställda på arbetsplatsen.

Förbundsstyrelsen delar motionärens frustration i att oorganiserade kan dra nytta av Visions arbete för goda löner och bra villkor. Många pannor har lagts i djupa veck för att försöka komma på hur ett avtal kan konstrueras för att inte gälla de som är oorganiserade. Men det har inte visat sig vara rättsligt möjligt. Föreningsfrihet innebär också rättigheten att inte vara med i någon fackförening.

Förmåner som är direkt kopplade till medlemskapet, t ex försäkringar, medlemstidningar eller semestererbjudanden är förstås endast för medlemmarna i Vision.

Anställningsvillkor, däremot, förutsätter ett anställningsförhållande mellan en arbetstagare och en arbetsgivare, och i formell mening är det arbetsgivaren som erbjuder villkoren till den som vill bli anställd. Villkoren finns oftast i kollektivavtalet och avtalens innebörd är att fastställa priset, alltså den lön och de villkor, som ska gälla för ett visst arbete.

Ur ett perspektiv, det interna förbundsperspektivet, vore det förstås lockande att ge ickemedlemmar sämre villkor i anställningen.

Ur ett annat, mer betydelsefullt perspektiv, skulle det innebära att arbetsgivare skulle ha möjlighet att anställa personal som inte är medlemmar till ett lägre pris än vad det kostar att anställa de som är medlemmar.  Effekten av detta skulle bli att värdet av de löner och villkor som vi förhandlat fram, alltså priset på arbetet, skulle pressas nedåt. Mycket talar alltså för att det är i Visions intresse att även ickemedlemmar anställs till samma villkor som de som gäller för medlemmar i Vision. Dessa avtalsvillkor kommer alltid att vara bättre än om det endast vore marknaden som bestämde priset på arbetet.

Vi får därför lägga vår energi på att förklara detta sammanhang för de som är oorganiserade. Vi får förklara att det inte är givet att få högre lön eller bättre anställningsvillkor, utan att det är det arbete som Vision och våra förtroendevalda utför som gör det möjligt. Vi får förklara att vi vill ha de oorganiserade som medlemmar för att våra möjligheter till bättre villkor ska bli ännu bättre.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att     avslå motionen

Förbundsmötet beslutar

att avslå motionen

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  igår kl 15:10

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  i förrgår kl 07:00

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  för 3 dagar sedan

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 4 dagar sedan

Till arkivet

1110 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb