×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

116. Ekonomiansvarig i förbundsstyrelsen

Motionär: Vision Göteborg

Varje avdelningsstyrelse och klubbstyrelse i Vision har att välja en kassör på sina årsmöten. Detta är stadgat i normalstadgarna. Detta utifrån att pengar hanteras och att även den fackliga politiken innehåller en ekonomisk del där olika beslut även får ekonomiska konsekvenser. Nu är ofta en förtroendevald kassör även operativ av skälet att det ekonomiska området vanligtvis inte är så stort men det finns större avdelningar som använder sig av externt stöd i det operativa (det fanns åtminstone på SKTF-tiden).

Då det ekonomiska vävs mer och mer ihop med verksamheten och det i förbundet handlar om helt andra volymer än i avdelningar och klubbar så uppstår behovet av en förtroendevald ekonomiskpolitisk talesman ("kassör") även bland ledamöterna i Förbundsstyrelsen även om det operativa sköts av anställda. Den fackliga politiken ur ett ekonomiskt perspektiv ska inte i en förening som Vision skötas av tjänstemän utan att motsvarande politiska uppdrag finns i Förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens övriga ledamöter väljs inte ur ett sådant perspektiv eller med en sådan bakgrund men ska ändå vara ansvariga även för den biten. I princip handlar det om en förtroendevald kassör men låt oss kalla uppdraget för ekonomiskpolitisk talesman och ansvarig eller något annat. Behovet finns, det är det viktiga.

När nu Visions verksamhet blir mer genomlyst och öppen än SKTF:s någonsin varit och där verksamhetsplaneringen och budgeten lyfts fram tydligare och givetvis hanteras på varje Förbundsmöte (för så är det väl i Vision) så måste ett sådant uppdrag till.

Förbundsmötet föreslås besluta

Att   ett uppdrag i förbundsstyrelsen ska vara en fackligt politisk ekonomisk talesman. En förtroendevald med särskilt ansvar för den ekonomiska politiken. Detta från förbundsmötet 2012 då en sådan ska väljas för första gången.  

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion

116. Ekonomiansvarig i förbundsstyrelsen

Hela förbundsstyrelsen är idag ansvarig för den ekonomiska styrningen av förbundet. Det innebär att styrningen sker genom att fastställa verksamhetsplan och budget, följa upp under året och ta fram bokslut och årsredovisning som också presenteras på förbundsmötet. Styrelsens roll är just att styra verksamhet och ekonomi och fokusera på resultat, inte att ge sig in i det konkreta arbetet.

När det gäller förvaltning av våra tillgångar inklusive konfliktfonden så har förbundsstyrelsen utsett ett särskilt placeringsråd där förbundsstyrelsen också har två ledamöter.

Samlat har förbundsstyrelsen ett bra grepp över verksamhet och ekonomi och tycker inte att ekonomifrågorna skall koncentreras hos en enskild förbundsstyrelseledamot.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att     avslå motionen

Förbundsmötet beslutar 

att avslå motionenNyheter

Så kan ny teknik ta vården till nästa nivå

Röntgenavdelningen på Praktikertjänst Hötorget ligger i digitaliseringens framkant. Istället för traditionella diktat används röstigenkänning som automatiskt formulerar text till patientjournaler. Det har lett till flera positiva effekter – bland annat ökad patientsäkerhet och höjd vårdkvalitet.  för 11 timmar sedan

Medlemsavgiften avdragsgill

Från den 1 juli i år kan det bli 25 procent billigare att vara medlem i Vision. Då återinförs skattereduktionen på fackavgiften. Det innebär att de allra flesta medlemmar får tillbaka 25 procent av medlemsavgiften.  för 3 dagar sedan

Riktade lönesatsningar nödvändiga för medicinska sekreterare

Det är brist på medicinska sekreterare i nästan hela Sverige. Det riskerar att bidra till längre vårdköer och en försämrad patientsäkerhet. För att behålla erfaren personal och rekrytera nya medarbetare måste arbetsgivarna erbjuda högra löner och moderna villkor. Det visar en ny enkät som Vision genomfört.  för 4 dagar sedan

”Drömjobben ska finnas i välfärden”

Vision medverkar på Stora Samhällsgalan i dag för att synliggöra och lyfta goda insatser inom välfärden. Visions ordförande Veronica Magnusson har bland annat suttit i juryn för utmärkelsen ”Årets offentliga ledare” och hoppas att galan kan bidra till att göra unga akademiker nyfikna på jobben i välfärden.  för 5 dagar sedan

Till arkivet

999 nya medlemmar under maj

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 3 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb