×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

113. Satsning på exekutiva ledningsmedlemmar.

Motionär: Magnus Sällström, 502 Vårdföretagarna allmän klubb (Stockholm)

Jag har sett att vi inom Carema tappar medlemmar i den högre ledningen exempelvis regionchefer, affärsområdeschefer till ett konkurrerande förbund trots att detta inte har någon facklig direktpåverkan inom företaget.

Det är svårt att få ur folk orsak till övergången men mellan raderna har man sagt att man inte gillar att Vision inte haft någon större framgång i löneutvecklingen. Likaså att man inte vill ”synas” inför lägre chefer att man är medlem i samma fackförbund. Detta trots att Vision är och förblir ett vertikalt förbund.

Det finns mycket att vinna på att genom att synpunkter för att kunna behålla ledande nyckelpersoner i de privata företagen inom förbundet. Att ha kvar dessa chefer delger de sina synpunkter kring lokal information och kommande händelser detta är vitalt för den fackliga helheten.

Det är dags att se över hur man kan förändra strategier för att förbättra ett fackligt bemötande för den yrkesgrupp som kanske allra minst är i behov av arbetet inom förbundet. Hur kan man ge dessa chefer en möjlighet att kunna känna sig oberoende och ohotade från medlemmar under den ledningsstruktur som råder men samtidigt delaktiga och omhändertagna? 

Vi erbjuder ”Personlig ombudsman för chefer” idag vilket är fantastiskt men uppenbart är att detta inte är tillräckligt då vi saknar de högsta cheferna i medlemsrullorna vilket vi hade för några år sedan. Vi har ett chefsled upp till verksamhetschef men högre upp är de inte längre ”våra”.

Är det samma situation inom övriga privata vård och omsorgsbolag? Hur ser det ut inom övrig privat sektor som bekostas med skattemedel? 

Yrkande

att     förbundet utreder huruvida chefer i exekutiv ledning ”väljer” en konkurrerande facklig                             organisation som inte är kollektivavtalsbärande part och om så är fallet varför de gör detta? 

att     om det framkommer att denna ”flykt” förekommer, att förbundet tar fram attraktiva lösningar för detta chefsled för att kunna behålla dem som medlemmar i förbundet.

att     förbundet då man hittat orsak och lösning presenterar detta senast inför förbundsmötet 2014.

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion

113. Satsning på exekutiva ledningsmedlemmar.

Motionären lyfter fram en problematik som vi vet finns hos både chefer på olika nivåer och även HR personal som ofta sitter på ”andra sidan” av förhandlingsbordet. Högre chefer och strategiska personalresurser är jämfört med andra i lägre grad fackligt anslutna. Inom kommuner är cirka 50 procent oorganiserade på den högsta chefsnivån. Inom landstingen är motsvarande siffra lite drygt 40 procent. Inom offentligt ägda bolag (Pacta) är anslutningsgraden ännu lägre och där är drygt 65 procent oorganiserade på högsta chefsnivå. När det gäller vård och tjänsteföretagen (Almega) finns inte officiell statistik, men ingenting tyder på att situationen skulle vara bättre där. Om båda parter på en arbetsplats är medlemmar i Vision brukar vi lösa det genom antingen chefsombud i avdelningen eller klubben eller den personliga ombudsmannen för chefer som finns på våra center. 

Motionären pekar nu på en upplevd känsla hos de högsta chefer att Vision inte är ett fackförbund för dem. Vision har en chefsförening för högre chefer, dvs chef i förvaltnings- och företagsledande ställning under utveckling. Vision är också totalt sett det ledande fackförbundet för högre chefer inom kommun, landsting och offentligt ägda bolag. Det kan emellertid bli bättre och förbundsstyrelsen håller med om att det är dags att ta ett ännu större grepp runt chefstjänster riktade till denna grupp. Precis som de andra chefsgrupperna samt våra personalvetare som finns inom HR är de högsta cheferna en strategiskt viktigt grupp.  För det första är vi ett vertikalt förbund och de ska tillhöra oss som yrkesgrupp och precis som motionären skriver bidrar de också till att ge oss en facklig helhet på arbetsplatsen.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att                       bifalla motionen

Förbundsmötet beslutar

att bifalla motionen

Nyheter

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  igår kl 07:00

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  i förrgår kl 10:00

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 3 dagar sedan

Stort intresse för träff om mansnormer

Som en följd av samtalen om sexuella trakasserier under hashtagen #metoo arrangerar Vision tillsammans med organisationen MÄN den 8 maj en heldagsträff för medlemmar som definierar sig som män. Syftet är att förändra destruktiva mansnormer och främja jämställda arbetsplatser.  för 6 dagar sedan

Till arkivet

1007 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb