×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

7. Ekonomiska kriser – vad kan vi som fackförbund göra?

Motionär: Mikael Korán, Vimmerbyavdelningen 071 och Göran Svenningson, Katrineholm- Vingåkeravdelningen 016

Vi har sett pågående ekonomiska kriser i Grekland, och i andra länder, och alla blivit chockade över hur ett land i EU kunnat vara så nära en konkurs. Det är oväntat, förvånande och högst osannolikt. Hur pass säkra är vi att inte drabbas i Sverige eller i våra grannländer? Vad kan vi göra om det skulle hända, hur kan vi förbereda oss? Kan vi förbereda oss?

Det är naturligtvis frågor ställda i förhållande till hur den närmsta tidens ”kriser” rids ut. Och om vi kan vara tillfreds med att den värsta stormen är över.  Det skulle vara bra att som fackförbund reda ut, och om möjligt upprätta beredskap för att möta en sådan kris. Eller åtminstone belysa frågan och göra den förståelig.

Undertecknade föreslår förbundsmötet besluta

att     uppdra till förbundsstyrelsen att ta reda på och redogöra för hur våra fackliga motsvarigheter i Grekland, med flera länder, hanterar frågan.

att     upprätta beredskap för motsvarande kriser.

att     belysa och klargöra vilka effekter en sådan kris kan ge för fackligt arbete.

att     tillsätta en arbetsgrupp för att jobba med frågan inrikes och internationellt

 

Avdelningarnas yttrande:

Båda styrelser stödjer motionerna.

 

Förbundsstyrelsens yttrande

7. Ekonomiska kriser – vad kan vi som fackförbund göra?

Vi förstår oron och bekymret över omfattningen av den ekonomiska krisen och de stora konsekvenser den har fått i de flesta europeiska länder, särskilt i Grekland, Spanien och Irland. Dessa länder är inte bara drabbade av en finans- och ekonomisk kris, men också en skuldkris. Det har fokuserade väldigt ensidigt på denna skuldkris som är en av följderna av den ekonomiska krisen. Resultatet har varit en åtstramningspolitik i syfte att reducera statsskulden genom nedskärningar i välfärden och försämring av de offentligt anställdas löner och villkor.  Skuldkrisen beror inte på en för stor offentlig sektor eller att man använder för mycket pengar till sociala tjänster, äldre- och barnomsorg, utbildning och liknande. Inte heller beror den på att offentliganställda har för höga löner och pensioner eller för bra villkor. Skuldkrisen är ett resultat av den finansiella och ekonomiska krisen och ett resultat av enorma statliga stöd till banker och finansföretag.

Det kan givetvis sägas mycket om den politiska och ekonomiska styrningen i länder som Grekland, Italien och i ett viss mån Portugal. Men vi kan inte acceptera, att krisen och den så kallade nödvändiga politiken används till ett angrepp på de fackliga rättigheterna. Kollektivavtalet, rätten att förhandla och att försvara sina rättigheter måste respekteras oavsett hur djup kris man än befinner sig i. Många länder står inför omfattande omställningar, men arbetsmarknadens parter måste involveras i dessa, det är också förutsättningen för deras framgång.

I Sverige är vi inte drabbade av en skuldkris och finanskrisen fick inte samma konsekvenser i Sverige som vi har sett i många andra länder. Den svenska modellen med en starka och offentligt finansierade välfärdstjänster, reglerad arbetsmarknad och starka parter har visat sin hållbarhet och styrka. Sverige och de övriga nordiska länderna har kunnat hantera krisen på ett mycket bättre sätt än många andra länder just på grund av vårt sätt att organisera samhället på. Det betyder inte att krisen inte har haft konsekvenser för vårt land också i form av arbetslöshet, ökade sociala problem etc., men inte alls i den omfattning vi har sett i största delen av Europa.

Vårt starkaste skydd mot krisen nu och i framtiden lägger i att skapa världens modernaste välfärd, det finns ett klart samband mellan trygghet och sysselsättning. Här kan Vision och våra medlemmar som jobbar inom välfärdssektorn spela en viktig roll, genom att säkerställa hög kvalitet och genom att bidra till diskussionen om hur vi utvecklar välfärden och framför allt hur den finansieras.

TCO är en aktiv aktör i ekonomiska frågor och det arbete vi gör tillsammans med TCO har en avgörande roll när det rör sig om kraven på den ekonomiska politiken. En krispolitik som fokuserar på hållbar tillväxt och investeringar i välfärdssektorn, i infrastruktur, i utbildning och forskning, i arbetsplatser är inte bara en svensk diskussion, den finns också på EU nivå. Här är Vision aktiv för att påverka diskussionen, både inom EPSU där vi är med i de nätverk som diskuterar ekonomi och kommer med förslag till krispolitiken, i ISKA vår globala organisation och genom TCO i Europafacket för att utforma ett fackligt svar på de utmaningar krisen ger oss, nationellt som internationellt.   

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att     avslå första och fjärde att-satsen

att                       anse andra och tredje att-satsen besvarade

 

Förbundsmötet beslutar att avslå första och fjärde att-satsen

att anse andra och tredje att-satsen besvarade

Nyheter

Medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Medicinska sekreterare får vården att rulla, men de är för få. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket. Det visar den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision genomfört.  för 7 dagar sedan

Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision

Vägen till friskare arbetsplatser går genom samverkan

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Det innebär sämre livskvalitet för medarbetare och förlorade kompetenser och ökade kostnader för arbetsgivare. Nu finns en ny vägledning som ska underlätta arbetet i centrala samverkansgrupper och skyddskommittéer. Vägledningen innehåller bland annat framgångsfaktorer och förslag på en arbetsprocess för att hitta en väg till friskare arbetsplatser.  för 11 dagar sedan

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Vision ställer sig bakom FFF:s krav

Klimatet är en facklig fråga, idag och alla andra dagar. Vision är en Fair union och har haft fokus på hållbarhet sedan länge. Vi vet att vi måste jobba tillsammans, både arbetsgivare, fackförbund, politiker och medborgare, för att möjliggöra en grön omställning - en #JustTransition. Därför ställer vi oss självklart bakom FFF:s fyra krav och uppmanar andra att göra detsamma!  2019-09-27

Till arkivet

895 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 6 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb