×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

7. Ekonomiska kriser – vad kan vi som fackförbund göra?

Motionär: Mikael Korán, Vimmerbyavdelningen 071 och Göran Svenningson, Katrineholm- Vingåkeravdelningen 016

Vi har sett pågående ekonomiska kriser i Grekland, och i andra länder, och alla blivit chockade över hur ett land i EU kunnat vara så nära en konkurs. Det är oväntat, förvånande och högst osannolikt. Hur pass säkra är vi att inte drabbas i Sverige eller i våra grannländer? Vad kan vi göra om det skulle hända, hur kan vi förbereda oss? Kan vi förbereda oss?

Det är naturligtvis frågor ställda i förhållande till hur den närmsta tidens ”kriser” rids ut. Och om vi kan vara tillfreds med att den värsta stormen är över.  Det skulle vara bra att som fackförbund reda ut, och om möjligt upprätta beredskap för att möta en sådan kris. Eller åtminstone belysa frågan och göra den förståelig.

Undertecknade föreslår förbundsmötet besluta

att     uppdra till förbundsstyrelsen att ta reda på och redogöra för hur våra fackliga motsvarigheter i Grekland, med flera länder, hanterar frågan.

att     upprätta beredskap för motsvarande kriser.

att     belysa och klargöra vilka effekter en sådan kris kan ge för fackligt arbete.

att     tillsätta en arbetsgrupp för att jobba med frågan inrikes och internationellt

 

Avdelningarnas yttrande:

Båda styrelser stödjer motionerna.

 

Förbundsstyrelsens yttrande

7. Ekonomiska kriser – vad kan vi som fackförbund göra?

Vi förstår oron och bekymret över omfattningen av den ekonomiska krisen och de stora konsekvenser den har fått i de flesta europeiska länder, särskilt i Grekland, Spanien och Irland. Dessa länder är inte bara drabbade av en finans- och ekonomisk kris, men också en skuldkris. Det har fokuserade väldigt ensidigt på denna skuldkris som är en av följderna av den ekonomiska krisen. Resultatet har varit en åtstramningspolitik i syfte att reducera statsskulden genom nedskärningar i välfärden och försämring av de offentligt anställdas löner och villkor.  Skuldkrisen beror inte på en för stor offentlig sektor eller att man använder för mycket pengar till sociala tjänster, äldre- och barnomsorg, utbildning och liknande. Inte heller beror den på att offentliganställda har för höga löner och pensioner eller för bra villkor. Skuldkrisen är ett resultat av den finansiella och ekonomiska krisen och ett resultat av enorma statliga stöd till banker och finansföretag.

Det kan givetvis sägas mycket om den politiska och ekonomiska styrningen i länder som Grekland, Italien och i ett viss mån Portugal. Men vi kan inte acceptera, att krisen och den så kallade nödvändiga politiken används till ett angrepp på de fackliga rättigheterna. Kollektivavtalet, rätten att förhandla och att försvara sina rättigheter måste respekteras oavsett hur djup kris man än befinner sig i. Många länder står inför omfattande omställningar, men arbetsmarknadens parter måste involveras i dessa, det är också förutsättningen för deras framgång.

I Sverige är vi inte drabbade av en skuldkris och finanskrisen fick inte samma konsekvenser i Sverige som vi har sett i många andra länder. Den svenska modellen med en starka och offentligt finansierade välfärdstjänster, reglerad arbetsmarknad och starka parter har visat sin hållbarhet och styrka. Sverige och de övriga nordiska länderna har kunnat hantera krisen på ett mycket bättre sätt än många andra länder just på grund av vårt sätt att organisera samhället på. Det betyder inte att krisen inte har haft konsekvenser för vårt land också i form av arbetslöshet, ökade sociala problem etc., men inte alls i den omfattning vi har sett i största delen av Europa.

Vårt starkaste skydd mot krisen nu och i framtiden lägger i att skapa världens modernaste välfärd, det finns ett klart samband mellan trygghet och sysselsättning. Här kan Vision och våra medlemmar som jobbar inom välfärdssektorn spela en viktig roll, genom att säkerställa hög kvalitet och genom att bidra till diskussionen om hur vi utvecklar välfärden och framför allt hur den finansieras.

TCO är en aktiv aktör i ekonomiska frågor och det arbete vi gör tillsammans med TCO har en avgörande roll när det rör sig om kraven på den ekonomiska politiken. En krispolitik som fokuserar på hållbar tillväxt och investeringar i välfärdssektorn, i infrastruktur, i utbildning och forskning, i arbetsplatser är inte bara en svensk diskussion, den finns också på EU nivå. Här är Vision aktiv för att påverka diskussionen, både inom EPSU där vi är med i de nätverk som diskuterar ekonomi och kommer med förslag till krispolitiken, i ISKA vår globala organisation och genom TCO i Europafacket för att utforma ett fackligt svar på de utmaningar krisen ger oss, nationellt som internationellt.   

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att     avslå första och fjärde att-satsen

att                       anse andra och tredje att-satsen besvarade

 

Förbundsmötet beslutar att avslå första och fjärde att-satsen

att anse andra och tredje att-satsen besvarade

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  igår kl 15:10

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  i förrgår kl 07:00

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  för 3 dagar sedan

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 4 dagar sedan

Till arkivet

1110 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb