×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

5. Lagstadgad förkortad arbetstid för alla med bibehållen lön – diskutera, utred och opinionsbilda!

Motionär: Vision Katrineholm – Vingåker.

Under flera decennier drev olika partier och intresseorganisationer kravet på en lagstadgad arbetstidsförkortning för alla med bibehållen lön, även dåvarande SKTF.

Så sent som 2001 hade SKTF kravet på 35 timmars arbetsvecka för alla på sin agenda, senare 37,5. Flera statliga arbetstidskommittéer har avverkat frågan – utan att kunna enas om en förkortning. Arbetsgivarsidan har sagt nej och flera fackförbund på LO-sidan har föredragit att genom avtal förkorta arbetstiden (vilket gett några minuter per dag som den anställde betalar själv genom att avstå löneutrymme). En svårighet är att fackförbunden inte kunnat ena sig i frågan för att ge största möjliga tyngd åt kravet. Även SKTF gav upp kampen för en lagstadgad arbetstidsförkortning till förmån för individuella och lokala lösningar. Sådana möjligheter blir orättvisa då många medlemmar inte anser sig ha råd med att avstå löneökningar för att få en arbetstidsförkortning.

Vi anser att förbundet behöver tydliggöra sitt förhållande till frågan i stället för att tysta den.

Hela samhällsutvecklingen pekar mot att arbetstiden måste förkortas så att

  • människor får tillräcklig tid för återhämtning i ett alltmer krävande arbetsliv,
  • vi kan sänka arbetslösheten som blivit kroniskt hög sedan 15 år tillbaka genom att dela på jobben,
  • kvinnor och män får samma möjligheter och villkor i arbetslivet vilket ger större möjlighet till ett jämställt familjeliv (viktig jämställdhetsaspekt),
  • människor kan få mer ork och tid att kunna välja deltagande i samhällsengagerande uppgifter (livsviktigt demokratisk aspekt).

Alla opinionsundersökningar visar att frågan är viktig för en stor majoritet av medlemmarna, vilket förbundet måste svara an på. Det finns som synes många skäl, enligt vår mening, till att ta upp kampen för att förkorta arbetstiden rejält, inte med några minuter/vecka utan till åtminstone 35 timmar/vecka.

Det finns givetvis svårigheter att driva denna fråga m h t den globaliserade ekonomin, risken för rekryteringsproblem, kostnaden, men som alla andra frågor som facken driver så handlar det om styrkeförhållandena mellan parterna, att facken behöver opinionsbilda på kraftfulla sätt och finna sätt att samla och aktivera medlemmarna.

Förbundet och den samlade fackföreningsrörelsen behöver göra tydliga beräkningar på vad förkortad arbetstid enligt detta förslag skulle innebära ur olika aspekter, opinionsbilda, söka samarbete med andra fack, kanske t o m föra upp frågan på internationell nivå.

Förbundsmötet föreslås besluta

att     Vision väcker liv i frågan om en lagstadgad arbetstidsförkortning till 35 timmar/veckan för alla med bibehållen lön inom förbundet genom utredningar, opinionsbildning och medlemsdiskussioner.

Styrelsen Vision avd 016, Katrineholm - Vingåker

 

Förbundsstyrelsens yttrande

4. Frågan om arbetstidsförkortning lever…
5. Lagstadgad förkortad arbetstid…

Vision har allt sedan 1980-talet haft målet att arbeta för en allmän arbetstidsförkortning. Förbundet har främst haft välfärdsskäl för denna målsättning.

Under de sista åren har dock förutsättningarna för att kunna genomföra en förkortning av arbetstiderna förändrats på ett avgörande sätt. Det är en mycket kostsam åtgärd. Varje timme förkortning kostar 2,5 procent av lönen och i en tid med nominellt sett mycket låg löneutvecklingstakt, två till tre procent per år, finns inte utrymme att betala för en arbetstidsförkortning. Till det kommer också det behov av nyanställningar som skulle behövas i alla personalintensiva verksamheter. Den arbetskraften finns i dag inte att tillgå. I dag behövs i de flesta yrken specialiserade och diversifierade kompetenser, som kräver relativt sett ganska omfattande utbildning. Det skulle behövas en betydande strukturell utbildningssatsning för att de som i dag saknar arbete skulle kunna tillgodogöra sig de behövliga kompetenserna, och det skulle ändå inte räcka för att täppa igen hålen efter alla som fått kortare arbetstid.

När vi senast förkortade arbetstiderna, under tidigt sextiotal, hade vi stark ekonomisk tillväxt i Sverige och vi kunde då utnyttja en del av det ökade ekonomiska utrymme som tillväxten skapade till att förkorta arbetstiderna. Det behov av nyanställningar som följde av förkortningen kunde fyllas dels genom arbetskraftsinvandring, dels genom att kvinnorna, som dessförinnan varit en stor outnyttjad arbetsmarknadsresurs, sökte sig bort från hemmen och ut på den ordinarie arbetsmarknaden, främst inom den starkt expanderande offentliga sektorn. I dag ser befolkningsstrukturen helt annorlunda ut. Inom bara något decennium kommer vår befolkning att behöva arbeta mer, inte mindre, och till en högre ålder om vi ska klara alla de krav som vi som medborgare ställer på välfärdsstaten.

I dag ligger också frågan långt ned på den politiska agendan. Inget politiskt parti driver frågan med någon emfas. De fackliga organisationerna har generellt sett ett dåligt intresse, och Kommunal har sagt att man inte längre driver frågan. Inom TCO finns idag ingen organisation som prioriterar frågan. Förbundsstyrelsen konstaterar att det i dag inte finns politiska, ekonomiska eller verksamhetsmässiga förutsättningar att åstadkomma en generell arbetstidsförkortning.

Förbundsstyrelsen ser dock gärna en utveckling där varje anställd skulle kunna få möjlighet att förfoga över ”sitt” löneutrymme till annat än lön, t ex kortare arbetstid och vill gärna arbeta för att öppna våra avtal så att det blir möjligt. Förbundsstyrelsen vill också verka för att inrätta arbetstidskonton. Sådana konton finns i dag på flera avtalsområden och har visat sig vara populära bland både medlemmar och arbetsgivare.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att     avslå motionerna

Förbundsmötet beslutar

at avslå motionen

Nyheter

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  för 9 dagar sedan

Vision vill forma framtidens arbetsliv

Under hösten fortsätter Vision att träffa medlemmar på arbetsplatser, mässor, fikarum, över telefonen och på sociala medier.  för 6 dagar sedan

Värmen är tillbaka - Så kan du jobba ute

Suntarbetsliv har tagit fram en checklista över hur du kan flytta kontorsarbetet utomhus. Och varför det är bra att jobba utomhus.  2019-08-26

Klimatfrågan allt viktigare när young professionals får bestämma

När studenter, akademiker och nya i arbetslivet rankar sina drömarbetsgivare hamnar Google, IKEA och Spotify i topp, enligt en ny undersökning från Academic Work. Resultatet visar också att företag som tar klimatfrågan på allvar ökar stort i attraktivitet.  2019-08-20

Till arkivet

949 nya medlemmar under september

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 5 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb