×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

5. Lagstadgad förkortad arbetstid för alla med bibehållen lön – diskutera, utred och opinionsbilda!

Motionär: Vision Katrineholm – Vingåker.

Under flera decennier drev olika partier och intresseorganisationer kravet på en lagstadgad arbetstidsförkortning för alla med bibehållen lön, även dåvarande SKTF.

Så sent som 2001 hade SKTF kravet på 35 timmars arbetsvecka för alla på sin agenda, senare 37,5. Flera statliga arbetstidskommittéer har avverkat frågan – utan att kunna enas om en förkortning. Arbetsgivarsidan har sagt nej och flera fackförbund på LO-sidan har föredragit att genom avtal förkorta arbetstiden (vilket gett några minuter per dag som den anställde betalar själv genom att avstå löneutrymme). En svårighet är att fackförbunden inte kunnat ena sig i frågan för att ge största möjliga tyngd åt kravet. Även SKTF gav upp kampen för en lagstadgad arbetstidsförkortning till förmån för individuella och lokala lösningar. Sådana möjligheter blir orättvisa då många medlemmar inte anser sig ha råd med att avstå löneökningar för att få en arbetstidsförkortning.

Vi anser att förbundet behöver tydliggöra sitt förhållande till frågan i stället för att tysta den.

Hela samhällsutvecklingen pekar mot att arbetstiden måste förkortas så att

  • människor får tillräcklig tid för återhämtning i ett alltmer krävande arbetsliv,
  • vi kan sänka arbetslösheten som blivit kroniskt hög sedan 15 år tillbaka genom att dela på jobben,
  • kvinnor och män får samma möjligheter och villkor i arbetslivet vilket ger större möjlighet till ett jämställt familjeliv (viktig jämställdhetsaspekt),
  • människor kan få mer ork och tid att kunna välja deltagande i samhällsengagerande uppgifter (livsviktigt demokratisk aspekt).

Alla opinionsundersökningar visar att frågan är viktig för en stor majoritet av medlemmarna, vilket förbundet måste svara an på. Det finns som synes många skäl, enligt vår mening, till att ta upp kampen för att förkorta arbetstiden rejält, inte med några minuter/vecka utan till åtminstone 35 timmar/vecka.

Det finns givetvis svårigheter att driva denna fråga m h t den globaliserade ekonomin, risken för rekryteringsproblem, kostnaden, men som alla andra frågor som facken driver så handlar det om styrkeförhållandena mellan parterna, att facken behöver opinionsbilda på kraftfulla sätt och finna sätt att samla och aktivera medlemmarna.

Förbundet och den samlade fackföreningsrörelsen behöver göra tydliga beräkningar på vad förkortad arbetstid enligt detta förslag skulle innebära ur olika aspekter, opinionsbilda, söka samarbete med andra fack, kanske t o m föra upp frågan på internationell nivå.

Förbundsmötet föreslås besluta

att     Vision väcker liv i frågan om en lagstadgad arbetstidsförkortning till 35 timmar/veckan för alla med bibehållen lön inom förbundet genom utredningar, opinionsbildning och medlemsdiskussioner.

Styrelsen Vision avd 016, Katrineholm - Vingåker

 

Förbundsstyrelsens yttrande

4. Frågan om arbetstidsförkortning lever…
5. Lagstadgad förkortad arbetstid…

Vision har allt sedan 1980-talet haft målet att arbeta för en allmän arbetstidsförkortning. Förbundet har främst haft välfärdsskäl för denna målsättning.

Under de sista åren har dock förutsättningarna för att kunna genomföra en förkortning av arbetstiderna förändrats på ett avgörande sätt. Det är en mycket kostsam åtgärd. Varje timme förkortning kostar 2,5 procent av lönen och i en tid med nominellt sett mycket låg löneutvecklingstakt, två till tre procent per år, finns inte utrymme att betala för en arbetstidsförkortning. Till det kommer också det behov av nyanställningar som skulle behövas i alla personalintensiva verksamheter. Den arbetskraften finns i dag inte att tillgå. I dag behövs i de flesta yrken specialiserade och diversifierade kompetenser, som kräver relativt sett ganska omfattande utbildning. Det skulle behövas en betydande strukturell utbildningssatsning för att de som i dag saknar arbete skulle kunna tillgodogöra sig de behövliga kompetenserna, och det skulle ändå inte räcka för att täppa igen hålen efter alla som fått kortare arbetstid.

När vi senast förkortade arbetstiderna, under tidigt sextiotal, hade vi stark ekonomisk tillväxt i Sverige och vi kunde då utnyttja en del av det ökade ekonomiska utrymme som tillväxten skapade till att förkorta arbetstiderna. Det behov av nyanställningar som följde av förkortningen kunde fyllas dels genom arbetskraftsinvandring, dels genom att kvinnorna, som dessförinnan varit en stor outnyttjad arbetsmarknadsresurs, sökte sig bort från hemmen och ut på den ordinarie arbetsmarknaden, främst inom den starkt expanderande offentliga sektorn. I dag ser befolkningsstrukturen helt annorlunda ut. Inom bara något decennium kommer vår befolkning att behöva arbeta mer, inte mindre, och till en högre ålder om vi ska klara alla de krav som vi som medborgare ställer på välfärdsstaten.

I dag ligger också frågan långt ned på den politiska agendan. Inget politiskt parti driver frågan med någon emfas. De fackliga organisationerna har generellt sett ett dåligt intresse, och Kommunal har sagt att man inte längre driver frågan. Inom TCO finns idag ingen organisation som prioriterar frågan. Förbundsstyrelsen konstaterar att det i dag inte finns politiska, ekonomiska eller verksamhetsmässiga förutsättningar att åstadkomma en generell arbetstidsförkortning.

Förbundsstyrelsen ser dock gärna en utveckling där varje anställd skulle kunna få möjlighet att förfoga över ”sitt” löneutrymme till annat än lön, t ex kortare arbetstid och vill gärna arbeta för att öppna våra avtal så att det blir möjligt. Förbundsstyrelsen vill också verka för att inrätta arbetstidskonton. Sådana konton finns i dag på flera avtalsområden och har visat sig vara populära bland både medlemmar och arbetsgivare.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att     avslå motionerna

Förbundsmötet beslutar

at avslå motionen

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  för 9 timmar sedan

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  igår kl 07:00

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  i förrgår kl 10:00

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 3 dagar sedan

Till arkivet

1060 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb