×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

3. Validering

Motionär: Eva-Linnéa Eriksson

Många människor har under sitt arbetsliv genom gått utbildningar från ett äldre utbildningssystem med ett annat poängsättningssystem eller kurser som inte varit poänggrundade men som likväl haft betydelse för arbetet. Det finns också människor som inte har en högskole- eller universitetsutbildning inom sitt yrke men väl många års arbetserfarenhet.

I dagens samhälle poängteras vikten av att söka arbete långt utanför lokalsamhället och regionen. Dagens människor bör vara flyttbara över hela landet och med utgångspunkt för detta ska medelålders människor med endast arbetserfarenhet eller äldre utbildningar konkurrera med nyutbildad arbetskraft.

Mitt förslag är att de som är medlemmar i Vision ska kunna få hjälp med validering av lång arbetserfarenhet eller en äldre utbildning för att på så sätt kunna konkurrera med de som har en nyare utbildning på arbetsmarknaden. Vision skulle kunna ha validerare som medlemmarna kontaktar för att få hjälp.

Denna idé tog jag upp på en medlemskonferens i Gävle 9-10 november 2011 varpå deltagare och konferensledning föreslog att jag skulle motionera om detta på Visions nästa förbundsmöte.

 

Förbundsstyrelsens yttrande

Motion 3. Validering

Vision är väl medveten om att ökade utbildningskrav medför svårigheter för de som har en äldre utbildning och/eller kunskaper förvärvade på annat sätt. Visions linje är att när det införs skärpta utbildningskrav för vissa tjänster, ska det finnas övergångslösningar, då Vision ser det som felaktigt att arbetstagare med annan bakgrund helt plötsligt inte skulle vara kompetenta att fortsätta sitt arbete. Vision tycker också att arbetsgivaren har ansvar att se till att den anställde får nödvändig kompetensutveckling. Vision arbetar för att alla ska kunna göra ett professionellt arbete och vara anställningsbara hela yrkeslivet.

När kraven för ett yrke förändras ska Vision kunna hjälpa och stötta så att våra medlemmar får individuella kompetensutvecklingsplaner. Vision ska också vara med och värdera den yrkeserfarenhet den enskilde har. Därutöver måste Vision skaffa sig kunskaper och insikter kring när nya bestämmelser, driftsförändringar eller organisationsförändringar medför andra krav och kompetenser. Detta är dock inte samma sak som att utföra en validering. Vision ser det som nödvändigt att kunna finna system att bedöma individens kunskaper och erfarenhet, däremot kan inte Vision själv utföra en valideringsprocess genom särskilda validerare.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att                       avslå motionen

Förbundsmötet beslutar

att avså motionen

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  igår kl 15:10

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  i förrgår kl 07:00

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  för 3 dagar sedan

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 4 dagar sedan

Till arkivet

1110 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb