×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

11. Begränsa privatiseringarna

Motionär: Vision Katrineholm - Vingåker

Stöd offentligt utförande av offentlig verksamhet – begränsa privatiseringarna!

Vid förbundsmötet 2005 förändrade dåvarande SKTF sin hållning gentemot det offentliga utförandet: från att tidigare ha uttryckt att offentlig verksamhet ”i väsentlig omfattning” skall ”drivas i egen regi”, så likställs numera offentligt och privat utförande i skrivningen i Välfärdsprogrammet: ”Mångfald av aktörer och konkurrens – på lika villkor – kan bidra till metod- och verksamhetsutveckling …”; ”Fler arbetsgivare underlättar också en ökad rörlighet och kan därmed öka möjligheterna till utveckling för personalen.”; ”Offentliga monopol skall inte ersättas av privata monopol…”.

Vi anser att förbundets förändrade hållning ger fel signaler om offentliga respektive privata utförare genom att den likställer båda. Detta är fundamentalt felaktigt och är en allvarlig ideologilös hållning av en folkrörelseorganisation som vår. Särskilt i ljuset av de privatiseringar som skett, och ökat i allt snabbare takt, under de senaste åren: alla marknadsekonomins negativa effekter har visat sig utan att det finns bevis för att privatiseringar lett till förbättringar.

Ser vi det i ett större perspektiv, stärker överföringen av miljarder av skattebetalarnas pengar till privata bolag privata ekonomiska intressen på bekostnad den offentliga sektorns, d v s medborgarnas. Med den sker en väldig maktförflyttning som alltmer inverkar negativt på stora befolkningsgruppers välfärd och försvårar deras intresseorganisationers möjligheter att försvara denna. Detta kommer att bli allt tydligare.

Offentligt utförande (även non-profit-verksamhet) borde för den fackliga organisationen bättre motsvara medlemmarnas behov av trygghet och delaktighet genom att vara icke-vinstdrivande och demokratiskt styrd. Därigenom ges de anställda större möjligheter till inflytande och därmed bättre organisation och utfört arbete.

Det offentliga utförandet är direkt kopplat till medborgarna och de politiska beslutsfattarna utan mellanled. Det blir tydligt vem som har ansvar för verksamheten både för personal och allmänhet. Sannolikt kommer den offentligt anställda personalen och dess fackföreningar dessutom att på ett mer kraftfullt sätt kunna försvara behovet av resurser och kvaliteten i den offentliga verksamheten mot de allt större svårigheter den riskerar att ställas inför framöver, främst resursbrist och antifackliga krafter.

En återgång till en större tilltro till offentligt utförande skulle dessutom ge tydligare vägledning för oss fackligt förtroendevalda att agera i situationer av privatiseringar.

Förbundsmötet föreslås besluta

att     i Visions Välfärdsprogram återgå till tidigare hållning och skrivning att ”(den offentliga) verksamheten i väsentlig omfattning drivs i egen regi” och att där tydliggöra den principiella skillnaden mellan offentligt och privat utfört arbete enligt ovan angivna synpunkter.

 

Förbundsstyrelsens yttrande

11. Begränsa privatiseringarna

Vision är det ledande förbundet för kommunala och privata tjänstemän som leder, planerar och administrerar välfärden. Förbundsstyrelsen menar att det är fokus på kvalitet, villkor och förutsättningarna på jobbet som är det viktigaste frågorna för våra medlemmar. Idag arbetar nästan en tredjedel av våra medlemmar hos andra arbetsgivare än kommuner, landsting samt regioner och den andelen växer hela tiden. Vi måste förhålla oss till den utveckling som våra medlemmar lever i varje dag och till de förändringar som sker i omvärlden för vara relevanta.

Våra egna medlemsundersökningar visar inte på resultat som gör att vi ska inta en position att vara negativa till privata aktörer i välfärden. Inte heller med utvärderingar och forskning som grund går det att tvärsäkert och objektivt uttala sig om att offentligt alltid är bättre än privat, men heller inte att privat alltid är bättre än det offentliga.

Vi vill lyfta kvalitetsfrågorna ytterligare de kommande åren och vill att de blir en av Visions hjärtefrågor. Vi driver självklart också frågan om insyn och meddelarfrihet i de privata välfärdsföretagen och har hittills tecknat kollektivavtal om detta med två företag och diskussioner pågår med fler.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att                       avslå motionen

Förbundsmötets beslut

att avslå motionen

Nyheter

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  igår kl 07:00

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  i förrgår kl 10:00

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 3 dagar sedan

Stort intresse för träff om mansnormer

Som en följd av samtalen om sexuella trakasserier under hashtagen #metoo arrangerar Vision tillsammans med organisationen MÄN den 8 maj en heldagsträff för medlemmar som definierar sig som män. Syftet är att förändra destruktiva mansnormer och främja jämställda arbetsplatser.  för 6 dagar sedan

Till arkivet

1011 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb