×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

11. Begränsa privatiseringarna

Motionär: Vision Katrineholm - Vingåker

Stöd offentligt utförande av offentlig verksamhet – begränsa privatiseringarna!

Vid förbundsmötet 2005 förändrade dåvarande SKTF sin hållning gentemot det offentliga utförandet: från att tidigare ha uttryckt att offentlig verksamhet ”i väsentlig omfattning” skall ”drivas i egen regi”, så likställs numera offentligt och privat utförande i skrivningen i Välfärdsprogrammet: ”Mångfald av aktörer och konkurrens – på lika villkor – kan bidra till metod- och verksamhetsutveckling …”; ”Fler arbetsgivare underlättar också en ökad rörlighet och kan därmed öka möjligheterna till utveckling för personalen.”; ”Offentliga monopol skall inte ersättas av privata monopol…”.

Vi anser att förbundets förändrade hållning ger fel signaler om offentliga respektive privata utförare genom att den likställer båda. Detta är fundamentalt felaktigt och är en allvarlig ideologilös hållning av en folkrörelseorganisation som vår. Särskilt i ljuset av de privatiseringar som skett, och ökat i allt snabbare takt, under de senaste åren: alla marknadsekonomins negativa effekter har visat sig utan att det finns bevis för att privatiseringar lett till förbättringar.

Ser vi det i ett större perspektiv, stärker överföringen av miljarder av skattebetalarnas pengar till privata bolag privata ekonomiska intressen på bekostnad den offentliga sektorns, d v s medborgarnas. Med den sker en väldig maktförflyttning som alltmer inverkar negativt på stora befolkningsgruppers välfärd och försvårar deras intresseorganisationers möjligheter att försvara denna. Detta kommer att bli allt tydligare.

Offentligt utförande (även non-profit-verksamhet) borde för den fackliga organisationen bättre motsvara medlemmarnas behov av trygghet och delaktighet genom att vara icke-vinstdrivande och demokratiskt styrd. Därigenom ges de anställda större möjligheter till inflytande och därmed bättre organisation och utfört arbete.

Det offentliga utförandet är direkt kopplat till medborgarna och de politiska beslutsfattarna utan mellanled. Det blir tydligt vem som har ansvar för verksamheten både för personal och allmänhet. Sannolikt kommer den offentligt anställda personalen och dess fackföreningar dessutom att på ett mer kraftfullt sätt kunna försvara behovet av resurser och kvaliteten i den offentliga verksamheten mot de allt större svårigheter den riskerar att ställas inför framöver, främst resursbrist och antifackliga krafter.

En återgång till en större tilltro till offentligt utförande skulle dessutom ge tydligare vägledning för oss fackligt förtroendevalda att agera i situationer av privatiseringar.

Förbundsmötet föreslås besluta

att     i Visions Välfärdsprogram återgå till tidigare hållning och skrivning att ”(den offentliga) verksamheten i väsentlig omfattning drivs i egen regi” och att där tydliggöra den principiella skillnaden mellan offentligt och privat utfört arbete enligt ovan angivna synpunkter.

 

Förbundsstyrelsens yttrande

11. Begränsa privatiseringarna

Vision är det ledande förbundet för kommunala och privata tjänstemän som leder, planerar och administrerar välfärden. Förbundsstyrelsen menar att det är fokus på kvalitet, villkor och förutsättningarna på jobbet som är det viktigaste frågorna för våra medlemmar. Idag arbetar nästan en tredjedel av våra medlemmar hos andra arbetsgivare än kommuner, landsting samt regioner och den andelen växer hela tiden. Vi måste förhålla oss till den utveckling som våra medlemmar lever i varje dag och till de förändringar som sker i omvärlden för vara relevanta.

Våra egna medlemsundersökningar visar inte på resultat som gör att vi ska inta en position att vara negativa till privata aktörer i välfärden. Inte heller med utvärderingar och forskning som grund går det att tvärsäkert och objektivt uttala sig om att offentligt alltid är bättre än privat, men heller inte att privat alltid är bättre än det offentliga.

Vi vill lyfta kvalitetsfrågorna ytterligare de kommande åren och vill att de blir en av Visions hjärtefrågor. Vi driver självklart också frågan om insyn och meddelarfrihet i de privata välfärdsföretagen och har hittills tecknat kollektivavtal om detta med två företag och diskussioner pågår med fler.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att                       avslå motionen

Förbundsmötets beslut

att avslå motionen

Nyheter

Medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Medicinska sekreterare får vården att rulla, men de är för få. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket. Det visar den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision genomfört.  för 7 dagar sedan

Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision

Vägen till friskare arbetsplatser går genom samverkan

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Det innebär sämre livskvalitet för medarbetare och förlorade kompetenser och ökade kostnader för arbetsgivare. Nu finns en ny vägledning som ska underlätta arbetet i centrala samverkansgrupper och skyddskommittéer. Vägledningen innehåller bland annat framgångsfaktorer och förslag på en arbetsprocess för att hitta en väg till friskare arbetsplatser.  för 10 dagar sedan

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Vision ställer sig bakom FFF:s krav

Klimatet är en facklig fråga, idag och alla andra dagar. Vision är en Fair union och har haft fokus på hållbarhet sedan länge. Vi vet att vi måste jobba tillsammans, både arbetsgivare, fackförbund, politiker och medborgare, för att möjliggöra en grön omställning - en #JustTransition. Därför ställer vi oss självklart bakom FFF:s fyra krav och uppmanar andra att göra detsamma!  2019-09-27

Till arkivet

841 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 6 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb