×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

10. Arbetsmarknadspolitik

Motionär: Vision Göteborg

I det gamla fackförbundet SKTF finns ett sysselsättningsprogram som sett bättre dagar och kanske andra tider än de vi lever i nu. Statens kapitulation från arbetsmarknadspolitiken resulterar ju dels i ett ökat försörjningsstöd, staten vältrar över kostnaderna på kommunen, och dels i att kommunerna måste än mer aktivera sina insatser inom området för de grupper som är kommunens ansvar, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och personer med annan etnisk bakgrund. Arbetslösheten inom alla dessa grupper ökar för närvarande.

Bara inom dessa grupper finns idag många medlemmar och framför allt potentiella medlemmar som kan tas om hand med rätt fackligt politiska ingång.

Här måste tankar finnas både kring EU-medel, praktikplatser och anställningar.

Att fasa för Fas 3 är ingen uppbygglig situation och åtminstone för de grupper som är kommunens ansvar måste Vision ha en bättre politik än att bara konstatera att vi sluter inte BEA.

Förbundsmötet föreslås besluta

att     Vision aktiveras inom området arbetsmarknadspolitik och att det sker, till att börja med, genom att ett sysselsättningspolitiskt program för Vision tas fram.

 

Förbundsstyrelsens yttrande

10. Arbetsmarknadspolitik

När det gäller arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiken är det Förbundsstyrelsens uppfattning att det är för Visions räkning är ett aktivt opinions- och påverkansarbete som krävs för att göra skillnad.

Det sker på olika vis och då sysselsättningspolitik är en färskvara är inte framtagandet av ett nytt program prioriterat, utan våra ställningstaganden utformas i en dialog emellan såväl klubbar, avdelningar och förbundsstyrelsen som mellan förbundsstyrelsen och andra aktörer. Visions arbete på nationell nivå sker på olika vis t ex genom remissvar, debattartiklar, uppvaktningar och medverkan i de av regeringen tillsatta tre-partssamtalen. Ibland agerar vi på egen hand, ibland genom TCO.

Förbundsstyrelsen beskriver i sin rapport ”Vi bygger Vision” hur vi kan komma att arbeta med hjärtefrågor och politiken i förbundet. En av de frågor som tas upp är vikten av att locka unga till våra sektorer, vilket har tydlig bäring på t ex ungdomsarbetslösheten. Under hösten avser Förbundsstyrelsen också lyfta frågor kring hur de offentliga arbetsgivarna tillsammans med fackliga organisationer på ett tydligare vis kan arbete med flexibla anställningsformer och praktikplatser för att underlätta generationsväxlingen.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att     anse motionen besvarad

Förbundsmötet beslutar

att anse motionen besvarad

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  för 6 timmar sedan

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  igår kl 07:00

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  i förrgår kl 10:00

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 3 dagar sedan

Till arkivet

1053 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb