×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

10. Arbetsmarknadspolitik

Motionär: Vision Göteborg

I det gamla fackförbundet SKTF finns ett sysselsättningsprogram som sett bättre dagar och kanske andra tider än de vi lever i nu. Statens kapitulation från arbetsmarknadspolitiken resulterar ju dels i ett ökat försörjningsstöd, staten vältrar över kostnaderna på kommunen, och dels i att kommunerna måste än mer aktivera sina insatser inom området för de grupper som är kommunens ansvar, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och personer med annan etnisk bakgrund. Arbetslösheten inom alla dessa grupper ökar för närvarande.

Bara inom dessa grupper finns idag många medlemmar och framför allt potentiella medlemmar som kan tas om hand med rätt fackligt politiska ingång.

Här måste tankar finnas både kring EU-medel, praktikplatser och anställningar.

Att fasa för Fas 3 är ingen uppbygglig situation och åtminstone för de grupper som är kommunens ansvar måste Vision ha en bättre politik än att bara konstatera att vi sluter inte BEA.

Förbundsmötet föreslås besluta

att     Vision aktiveras inom området arbetsmarknadspolitik och att det sker, till att börja med, genom att ett sysselsättningspolitiskt program för Vision tas fram.

 

Förbundsstyrelsens yttrande

10. Arbetsmarknadspolitik

När det gäller arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiken är det Förbundsstyrelsens uppfattning att det är för Visions räkning är ett aktivt opinions- och påverkansarbete som krävs för att göra skillnad.

Det sker på olika vis och då sysselsättningspolitik är en färskvara är inte framtagandet av ett nytt program prioriterat, utan våra ställningstaganden utformas i en dialog emellan såväl klubbar, avdelningar och förbundsstyrelsen som mellan förbundsstyrelsen och andra aktörer. Visions arbete på nationell nivå sker på olika vis t ex genom remissvar, debattartiklar, uppvaktningar och medverkan i de av regeringen tillsatta tre-partssamtalen. Ibland agerar vi på egen hand, ibland genom TCO.

Förbundsstyrelsen beskriver i sin rapport ”Vi bygger Vision” hur vi kan komma att arbeta med hjärtefrågor och politiken i förbundet. En av de frågor som tas upp är vikten av att locka unga till våra sektorer, vilket har tydlig bäring på t ex ungdomsarbetslösheten. Under hösten avser Förbundsstyrelsen också lyfta frågor kring hur de offentliga arbetsgivarna tillsammans med fackliga organisationer på ett tydligare vis kan arbete med flexibla anställningsformer och praktikplatser för att underlätta generationsväxlingen.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att     anse motionen besvarad

Förbundsmötet beslutar

att anse motionen besvarad

Nyheter

Medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Medicinska sekreterare får vården att rulla, men de är för få. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket. Det visar den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision genomfört.  för 11 dagar sedan

Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision

Vägen till friskare arbetsplatser går genom samverkan

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Det innebär sämre livskvalitet för medarbetare och förlorade kompetenser och ökade kostnader för arbetsgivare. Nu finns en ny vägledning som ska underlätta arbetet i centrala samverkansgrupper och skyddskommittéer. Vägledningen innehåller bland annat framgångsfaktorer och förslag på en arbetsprocess för att hitta en väg till friskare arbetsplatser.  2019-10-04

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Vision ställer sig bakom FFF:s krav

Klimatet är en facklig fråga, idag och alla andra dagar. Vision är en Fair union och har haft fokus på hållbarhet sedan länge. Vi vet att vi måste jobba tillsammans, både arbetsgivare, fackförbund, politiker och medborgare, för att möjliggöra en grön omställning - en #JustTransition. Därför ställer vi oss självklart bakom FFF:s fyra krav och uppmanar andra att göra detsamma!  2019-09-27

Till arkivet

1099 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 6 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb