×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Motioner förbundsmötet 2012

122 motioner kom in till Visions förbundsmöte 2012. Här finns motionerna, förbundsstyrelsens förslag till beslut och förbundsmötets beslut samlat på respektive motionssida.

Lista på de motioner som bifölls av förbundsmötet.

Utskott 1

1. Arbetslöshet

Motionär: Sven Hellbom, Härryda

2. Betyg, validering

Motionär: Vision Göteborg

3. Validering

Motionär: Eva-Linnéa Eriksson

6. Pensionärsråd för äldrepolitiska frågor

Motionärer: Visions pensionärssektioner för Landstinget Stockholm, 91; Stockholm Norr, 77; Stockholm Söder, 57

7. Ekonomiska kriser – vad kan vi som fackförbund göra?

Motionär: Mikael Korán, Vimmerbyavdelningen 071 och Göran Svenningson, Katrineholm- Vingåkeravdelningen 016

8. Omvärldsbevakning

Motionärer: Ledare i Vision Alumni genom Annelie Sjöberg och Kalle Hultin

9. Trainee- och mentorskapsprogram

Motionär: Marjo Nieminen, Vision Stockholms Stad

10. Arbetsmarknadspolitik

Motionär: Vision Göteborg

11. Begränsa privatiseringarna

Motionär: Vision Katrineholm - Vingåker

Utskott 2

12. Auktoriserade revisorer

Motionär: Christina Brodin Johansson, Vision landstinget Dalarna

14. Inhandling vid upphandling

Motionär: Vision Ulricehamn

15. Medlemsförmåner

Motionär: Ny i styrelse utbildningsgrupp 27-28/4 2011 Bosön

16. Starta/samarbeta med en mindre bank

Motionär: Rickard Johansson

18. Lägre medlemsavgifter för att öka konkurrenskraften!

Motionär: Vision Stockholms Stads Framtidsgrupp

19. Rekommendation för arvoden 1

Motionär: Vision Stockholms Stad

20. Rekommendation för arvoden 2

Motionär: Niklas Pålsson

22. Tandvårdsförsäkring 1

Motionär: Susanne Martinsson, läkarsekretare/ombud/skyddsombud medicinkliniken Kalix sjukhus

23. Tandvårdsförsäkring 2

Motionär: Energi avdelning 283

24. Upphandling av gruppförsäkringar

Motionär: Vision Skellefteå- och Umeåavdelningen

25. Trygghetsförsäkringar efter 65

Motionär: Vision Göteborg, Gun Magnusson

26. Övre åldersgränsen i Visions inkomstförsäkring

Motionär: Bo Johansson, Visions pensionärssektion 91, Landstinget Stockholm

Utskott 3

27. Arbetsmiljöstöd

Motionär: Vision Göteborg

28. VisionWiki för Visions medlemmar

Motionär: Curt Jacobsson, Vision Stockholms Stad

29. Sms-tjänst för medlemmar och förtroendevalda

Motionär: Vision Stockholms Stads Framtidsgrupp

30. Dokumentmallar

Motionär: Ritva Rådefalk, Vision Mariestad avdelning 055 och Seija Jokela, Vision Skövde avdelning 054

31. Öka tillgängligheten för oss förtroendevalda

Motionär: Sari Elsilä, Vision Norberg

32. Utbildning i Vision

Motionär: Irene Grahn, Visions landstingsavdelning Västmanland

33. Arbetsintyg för fackliga förtroende-uppdrag

Motionär: Ingela Johansson, Vision Göteborg

34. Höja statusen på facklig utbildning

Motionär: Rickard Johansson

35. Kompetensutveckling för kursledare

Motionär: Håkan Gerenmark, Vision Skara Stift och Linda Söderberg, Vision Vara

36. Kriterier för utbildningar i Vision

Motionär: Motionär: Visions Malmöavdelning

37. Utökade kunskaper om revisionsberättelser och årsbokslut

Motionärer: Magnus Sällström 502 Vårdföretagarna allmän klubb (Stockholm) och Katarina Andersson 512 Tjänsteföretagarna/Almega allmän klubb (Stockholm)

Utskott 4

47. Ledighet vid jämna födelsedagar

Motionär: Vision Ulricehamn

38. Insatser för att öka kunskapen och förbättra attityderna till psykisk ohälsa

Motionär: Andreas Falk, Visions Landstingsavdelning 136, sektion 15

39. Målen 2012 och Visions internationella arbete

Motionärer: Håkan Gerenmark, Vision Skara Stift och Linda Söderberg, Vision Vara

41. Ett offensivare generationsväxlingsarbete

Motionär: Härnösandsavdelningen och ledare Alumni

42. Ett offensivare Generationsväxlingsarbete 2

Motionär: Vision Stockholms Stad

43. Mentor i Vision

Motionär: Vision Göteborg

44. Mentorskapsprogram i Vision

Motionär: Stockholms Stad

46. Ledighet för vård av sjukt husdjur

Motionär: Vision Ulricehamn

49. Rättvisare löner

Motionär: Samira Kassar

50. Facklig heltid = max 80 procent

Motion: Vision Göteborg

Utskott 5

51. Sänk lägstalönerna

Motionär: Johan Strandberg

52. Full lönekompensation vid föräldraledighet

Motionär: Vision Katrineholm - Vingåker

53. Beredskapsvillkoren för anställda inom kommun och landsting

Motionär: Visions medlemmar inom Landstingsfastigheters beredskapsorganisation, Landstinget i Kalmar län

54. Förkorta arbetstiden

Motionärer: Berit Wallin-Berthu & Ivanka Madunic-Vujic, Socialförvaltningen, Jönköpings kommun

55. Sätt MR på kartan

Motionär: Vision Göteborg

56. MR – Fair Union

Motionär: Vision Göteborg

57. Ny inriktning och nytt namn för RIM, rådet för integration och etnisk mångfald

Motionärer: Helené Engström, Stockholm stad och Camilla Bodin, Tierp

58. Prioritera mångfaldsarbetet nu

Motionär: Sven Hellbom, Härryda

60. Förändra Visions värdegrund

Motionär: Vision Göteborg

Utskott 6

62. Semestertid – flextid

Motionär: Leif Bergström, Västerås

63. Modell för generationsväxling

Motionär: Görel Norlén

64. Ingen höjd pensionsålder

Motionär: Tommy Almqvist, Tekniska kontoret, Jönköpings kommun

65. Översätt texter på vision.se

Motionär: Lasse Svensson, Vision Borlänge

66. Information på lika villkor

Motionär: Nadia Odeh, Vision Kalmar

67. Ropen skalla, HBTQ kunskap åt alla!

Motionär: Giovanni Palusa, Vision sektion 33, Stockholms stad

70. Sociala krav och uppförandekod för leverantörer vid upphandling

Motionär: Loa Bienen och Annelie Sjöberg, Vision Stockholms stad

71. Information och introduktion

Motionär: Johan Persson, Bromma Sdf

Utskott 7

73. Grupplivförsäkringen efter 65

Motionär: Vision Göteborg, Gun Magnusson

74. Friskvård på arbetstid

Motionär: Johanna Norén, Jönköpings kommun

75. Arbetstidskonto

Motionär: Landstingsfastigheter, Landstinget i Kalmar län

76. Semesterersättning innan semestern

Motionär: Vision Ulricehamn

78. Varför chefer inte använder dialog-modellen på det sätt det är tänkt

Motionär Aija Österman, sektion 01 Rinkeby-Kista sdf

79. Rådgivande, beslutande eller vad...

Motionär: Vision Göteborg, Tina Niinisalo

80. Lön, en facklig fråga?

Motionär: Vision Göteborg

81. Betala ur egen ficka

Motionär: Vision Göteborg

83. Representation vid Visions möten

Motionärer: Magnus Lundbäck, Karlstads Energi; Sari Elsilä, Norberg; Anette Klippberg, Uppsala; Hannah Älgekrans, Landstinget Sörmland, Anne-Sofie Koivisto, Kiruna; Mikael Larsson, Eskilstuna; Margaretha Nordman, Landstinget Dalarna; Kent Carlsson, Mälarklubben Vision; Thomas Norberg, Övertorneå; Christina Johansson, Falun; Charlotte Noren, Borlänge; Laila Saari, Kramfors

84. Visions alkoholpolicy

Motionär: Vision Stockholms Stad

85. Visions alkoholpolicy

Motionär: Vision Göteborg

86. Modernisera begreppen hos Vision

Christer Ericson avd 090, Laila Ericsson avd 155, John Smed avd 113, Malin Gustafsson avd 067, Katarina Hellgren avd 152, Elvy Lindgren avd 067, Annika Lindman avd 152, Göran Sahlén avd 152, Per Vestin avd 152, Marie-Louise Arvidsson avd 153, Anette Lundberg avd 221, Ali Reza Pashaei avd 505-04, Helene Svensson avd 062, Stefan Zsupos avd 524, Anna Bergelin avd 012

Utskott 8

88. Yrkespaneler

Motionär: Marjo Nieminen, Vision Stockholms Stad

89. Målen 2012: Yrkesfrågorna, stolthet och nya former för fackligt engagemang

Motionär: Håkan Gerenmark, Vision Skara Stift och Linda Söderberg, Vision Vara

90. Lyft fram de administrativa proffsen!

Motionär: Veronica Silén, Vision Gävle

91. Öppna upp styrelsens möten!

Motionär: Ledare i Vision alumni

92. Flexibel lokal organisering

Motionär: Rickard Johansson

93. Inflytande vid organisering efter konkurrensutsättning

Motionär: Kamilla Lantz, Vision Stockholms Stad

94. Organisation för alla

Motionärer: Avdelning 003 Landskrona, Avdelning 113 Borlänge, Sundsvallsavdelningen

96. Möjlighet till sammanslagningar inom samma koncern

Motionärer: Magnus Lundbäck, Karlstads Energi ; Anne-Sofie Koivisto, Kiruna; Maria Larsson, Bollnäs; Mikael Larsson, Bollnäs; Anette Klippberg, Uppsala; Kent Carlsson, Mälarklubben Vision; Christina...

97. Uppföljning av besvarade och bifallna motioner

Motionär: Ritva Rådefalk, Vision Mariestad avdelning 055 och Seija Jokela, Vision Skövde avdelning 054

98. Ombudsmännens uppdrag

Motionärer: Visions Skellefteå-, Piteå-, Luleå- och Umeåavdelningar

Utskott 9

99. För att bli pensionärsmedlem ska man tidigare ha varit medlem i förbundet

Motionärer: Visions pensionärssektioner för Landstinget Stockholm, 91; Stockholms stad, 99; Norrkommunerna, 77; Söderkommunerna, 57

100. Fortsatt pensionärsverksamhet under nuvarande form 1

Motionär: Terttu Sallander, Vision Pensionärer Uddevallasektionen

101. Fortsatt pensionärsverksamhet under nuvarande form 2

Motionärer: Gun Hall, Eva-Stina Svensson, Jane Ildebo, Yvonne Johansson, Monica Johansson Visions pensionärssektion i Kungälv

102. Framtida pensionärsverksamhet

Motionärer: Barbro Feldt Andersson, Britt-Marie Glaas, Lars Westin, Pensionärssektionerna i Gävle – Sandviken – Hofors

104. Övergång från andra fackförbund

Motionär: Michael Karlsson, Vision Falköping

105. Saxade mandatperioder

Motionär: Jennie Eriksson, avdelning 011 Uppsala

106. Saxade mandatperioder

Motionär: Ledare i Vision Alumni

107. Saxade mandat

Motionär: Vision Göteborg

109. Transparens i förbundet 1

Motionär: Vision Göteborg, Tina Niinisalo

110. Transparens i förbundet 2

Motionär: Ledare i Vision alumni

111. En plan för verksamhetsplaneringen!

Motionärer: Håkan Gerenmark, Vision Skara Stift och Linda Söderberg, Vision Vara

112. Val av ny ordförande under innevarande mandatperiod

Motionärer: Magnus Lundbäck, Karlstads Energi; Anette Klippberg, Uppsala; Hannah Älgekrans, Landstinget Sörmland, Anne-Sofie Koivisto, Kiruna; Mikael Larsson, Eskilstuna; Margaretha Nordman,...

Utskott 10

113. Satsning på exekutiva ledningsmedlemmar.

Motionär: Magnus Sällström, 502 Vårdföretagarna allmän klubb (Stockholm)

115. Utbildning av blivande chefer

Motionär: Samuel Svan, Stockholms stad

117. Kollektivavtal

Motionär: Rickard Johansson

118. En gång Vision alltid Vision

Motionär: Rickard Johansson

120. Visions verksamhetsområden

Motionär: Linnea Kärvemo, Västerås stiftsavdelning och Stefan Zsupos, Stockholms stiftsavdelning

121. Förslag till stadgeändring

Motionärer: Erik Mäki och Elisabeth Skoog, Vision Gävle

122. Ny benämning på allmän klubb

Motionärer: Magnus Sällström 502 Vårdföretagarna allmän klubb (Stockholm) och Katarina Andersson 512 Tjänsteföretagarna/Almega

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  för 2 timmar sedan

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  igår kl 07:00

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  i förrgår kl 10:00

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 3 dagar sedan

Till arkivet

1038 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb