×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Annika Strandhäll

Annika Strandhäll

Nominerad till förbundsordförande Vision

Ålder: 37

Fackliga uppdrag: Förbundsordförande Vision

Den strukturella lönefrågan är väldigt viktig för alla Visions medlemsgrupper. Sverige har en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader och det faktum att man fortfarande 2012 betalar det arbete som utförs i kvinnodominerade sektorer betydligt sämre än i mansdominerade sektorer på arbetsmarknaden är helt oacceptabelt. Detta påverkar alla Visions medlemmar såväl kvinnor som män. Det handlar om en förlegad syn på arbetsmarknaden och det arbete som utförs i välfärdssektorn.

Det drabbar såväl läkarsekreteraren som ingenjören, ekonomen eller chefen som arbetar i vår sektor för att bara ta några exempel från Visions yrkesgrupper och handlar i många fall om tusentals kronor i månaden. Under ett arbetsliv vet vi att vi talar om miljonbelopp för den enskilde som det kan skilja för likvärdiga jobb. Är det rimligt att t ex ingenjören på stadsbyggnadskontoret tjänar mellan 5000-10000 kronor mindre i månaden jämfört med ingenjören på Ericsson?

Frågan handlar också om kvaliteten i välfärden. Medborgarna i dag förväntar sig med rätta en hög kvalitet i de välfärdstjänster som levereras och välfärdssektorn står inför ett enormt stort generationsskifte.

Över 400 000 nya medarbetare kommer att behöva rekryteras över ett antal år och det behovet möts inte av lika stora ungdomskullar framöver vilket innebär att man kommer att behöva konkurrera hårt om den välutbildade arbetskraften. Vi vet också utifrån de undersökningar vi gjort att unga välutbildade i hög utsträckning inte tycker att de spännande och attraktiva framtidsjobben för dem finns i sektorn. Här har såväl vi som arbetsgivarna ett jobb att göra med att marknadsföra de intressanta och viktiga jobb som finns att erbjuda.

Vi tycker att våra medlemmar utför några av Sveriges viktigaste jobb och om man inte som arbetsgivare också kan möta upp med schysta och konkurrenskraftiga löner och villkor kommer välfärdssektorn få svårt att rekrytera kompetent arbetskraft .

Detta är en oerhört viktig facklig politisk fråga för Visions alla medlemmar nu och framöver och behöver därför vara i fokus i vårt fackliga arbete, vi måste fortsätta att driva den avtalsvägen men också fortsätta arbetet för att sätta frågan på kartan som det samhällsproblem den faktiskt är.

Vi måste som parter på arbetsmarknaden ta vårt ansvar men det finns även behov av att ansvariga politiker kommer upp på banan för att frågan ska få en långsiktigt hållbar lösning inom rimlig tid.

Adress: Stockholm

E-post: annika.strandhall@vision.se

1065 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb