×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Vi bygger Vision – nu tar vi nästa steg!

På fredagen inledde Annika Strandhäll Visions förbundsmöte med ett tal. Hon gjorde bland annat en tillbakablick på Visions resa under de senaste åren och pratade om de utmaningar förbundet står inför. Hon berörde även den politiska situationen efter valet, jämställdhet och det internationella fackets roll i en omvärld med flera svåra konflikter.

Här kan du läsa en sammanfattning av Annika Strandhälls tal:

- Idag har det gått två veckor sedan valet – ett val, vars resultat väldigt få har kunnat glädjas åt. Det saknas en tydlig majoritet i riksdagen och Sverigedemokraterna stärkte sin position rejält. Och även om de allra flesta valde att rösta för ett inkluderande samhälle, så kommer det osäkra politiska läget som uppkommit att ha betydelse för Visions medlemmar i kommuner, regioner och landsting. En viktig uppgift för våra nyvalda politiker är ju nämligen att leda Visions medlemmar och att ta ansvar för vår gemensamma välfärd.

- Jag hoppas också att en del av de frågor som stod i centrum under valrörelsen inte heller kommer att glömmas bort så här efter valet – det gäller inte minst arbetet för jämställdhet i arbetslivet och jämställda löner. Jämställda löner är nämligen också en av de frågor som har stor betydelse för vår välfärd. Och också här har våra lokala politiker ett stort ansvar. Vi i Vision kommer att fortsätta påminna politiker och arbetsgivare om vikten att åstadkomma förändring och på sikt få bort de strukturella löneskillnaderna.

Annika Strandhäll kommenterade också några av de svåra kriserna i omvärlden med flyktingkatastrofer, krig, ekonomisk oro och arbetslöshet.

- Som facklig organisation är Vision en del av något mycket större, våra medlemmar är del av världens största folkrörelse som står upp för mänskliga rättigheter och schysta arbetsvillkor. Just nu är det oroliga tider – vårt internationella engagemang är viktigare än någonsin.

- Ett konkret sätt att ställa upp för andra är att använda Visions Solidaritetsfond. Under de senaste åren har vi från den delat ut över 330 000 till en mängd olika ändamål. Bland annat till fackliga kollegor i Ukraina, Filipinerna, Guatemala och Swaziland. Stöd som gjort verklig skillnad. Idag inleds en kampanj med insamling för humanitära insatser i Gaza och för fackligt arbete i Israel.

Vision – då, nu och framåt

Annika Strandhäll gjorde en tillbakablick på de beslut om förbundets förändring som lett fram till där Vision står idag.

- När vi för sex år sedan i Göteborg tillsammans tog beslut om att starta det utvecklingsarbete vi kallade SKTF 2012, var det utifrån en situation där vi under mer än 20 år tappat medlemmar och förlorat i inflytande och styrka. Där tog vi därför de första stegen på en långsiktig strategi.

- När jag sedan för två år sedan i Norrköping inledde Visions första förbundsmöte kunde vi se att det hänt något – medlemsutvecklingen hade för första gången på över 20 år varit en smula positiv och det fanns hopp. Vi ökar nu för fjärde året i rad, vi lyckas ofta nå vårt uppsatta mål med 1000 nya medlemmar per månad och är den fackliga organisation som ökar näst mest av alla i Sverige. Vi har, sedan vi bytte namn till Vision, organiserat över 32 000 nya medlemmar, medlemmar som alltså bara varit med i Vision. Vi har blivit fler – och därmed starkare! Och vi har gjort det tillsammans!

Översyn av medlemskommunikationen

- Ett uppdrag som styrelsen fick på förra förbundsmötet var att se över Visions hela medlemskommunikation för att kunna bli ännu mer relevanta för våra medlemmar. Ett mycket omfattande uppdrag, och vi funderade faktiskt på hur vi skulle kunna komma ned på fötterna och hinna leverera ett resultat. Därför är jag oerhört stolt att idag kunna presentera några konkreta resultat av det arbete som pågått med att efter medlemmarnas önskemål skapa den kommunikation de sagt att de vill ha. Styrelsens målsättning är att vi ska skapa Sveriges bästa medlemskommunikation. Allt är inte klart, men vi är på god väg.

Annika Strandhäll visade på ett av de konkreta resultaten av arbetet med medlemskommunikationen. En ny medlemstidning:

- Det är ett nytt modernt magasin med fördjupade välskrivna reportage och egna granskningar. Jag tycker det har blivit ett fantastiskt första nummer och det ska bli otroligt spännande att följa dess utveckling.

- På förbundsmötet 2012 fick vi också uppdraget att se över vår värdegrund. Där har det också skett ett arbete över hela landet där många förtroendevalda och medlemmar varit delaktiga och kommit med förslag på förändringar och förbättringar.

- Inriktningen från besluten i Norrköping ligger fast och under kommande år ska ytterligare pusselbitar komma på plats. Och det här är inte enklare – att hålla i och utveckla ställer ännu högre krav på oss! Framför allt ska ännu större kraft läggas på våra hjärtefrågor och hur vi åstadkommer konkreta resultat för våra medlemmar och med det också ett ökat yrkesfokus.

- Min målsättning är att Vision ska vara en medlemsnära organisation, där förtroendevalda och kansliorganisation arbetar tillsammans med samma mål – att bygga ett modernt, framgångsrikt och växande Vision.

- Och med det förklarar jag Visions förbundsmöte 2014 för öppnat!

Nyheter

Ny standard ska säkra kvaliteten på HVB-hem

Möjligheten att vara på ett HVB-boende kan göra stor skillnad i en persons liv. Därför är det viktigt att omsorgen håller en hög kvalitet oavsett driftsform. SIS, Swedish Standards Institute, har tillsammans med Vision och andra aktörer tagit fram en ny standard för kvalitetssäkring av HVB.  i förrgår kl 09:30

Som skyddsombud lär jag mig nytt varje dag

Anders Rooth jobbar som budget- och skuldrådgivare på Kristianstads kommun. Han är också skyddsombud (SO) på arbetsplatsen sedan två år. Vi var nyfikna på hans uppdrag och vilka möjligheter och svårigheter han ser.  2018-10-24

Sara Roxell, socialpolitiska strateg

Medlemmarna inom socialt arbete gör skillnad varje dag

Sara Roxell är socialpolitisk strateg på Vision sedan början av oktober. Hon är socionom och har arbetat med socialtjänstfrågor sedan 1996. Sara har arbetat i olika kommuner, på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och på Socialdepartementet, senast som politiskt sakkunnig åt barn-, äldre- och jämställdhetsministern.  2018-10-23

Studenters psykiska hälsa ska tas på allvar

Nästan varannan student upplever ångest eller oro, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Studenthälsan spelar här en viktig nyckelroll, vilka Vision vill ge bättre förutsättningar.  2018-10-22

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb