×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

För dig som är ombud

Visions nästa ordinarie förbundsmöte hålls i Gävle konserthus 26-28 september 2014. Här finns praktisk information för dig som är anmäld som ombud till förbundsmötet.

Hej!

Snart ses vi i Gävle! Jag ser fram emot ett spännande förbundsmöte då vi kommer att träffas för att diskutera, debattera och ge varandra energi i Visions fortsatta förändringsarbete... Läs mer

Annika Strandhäll
Förbundsordförande

 

Resa, boende och mat

Förbundsmötet öppnar fredag den 26 september klockan 13.00 och avslutas söndag den 28 september klockan 13.00. Vi kommer att hålla till på Gävle Konserthus. Registreringen öppnar den 26 september klockan 10.00. Lunch serveras klockan 12.00 och sedan öppnas förbundsmötet formellt klockan 13.00.

Så här hittar du till Gävle Konserthus.

Hur bokar jag min resa?
Resa bokar du själv via Tranås resebyrå på telefon 0140-37 50 30. Ange konto 532 00 och kostnadsställe 001. Vision är en Fair Union och vi reser så klart med tåg i så stor utsträckning som det är möjligt.

När bokar jag de mest prisvärda resorna?
Billigast är att vara ute i så god tid som möjligt. Med undantag för SJ som släpper sina lägsta priser tre månader innan avresa. Bokar du innan dess måste vi betala ordinarie pris, vilket är ganska högt.

Var ska jag bo?
Då vi är många från Vision som gästar Gävle kommer vi att bo på tre olika hotell:

  • Clarion Hotel Winn
  • Best Western Hotel City
  • Elite Grand Hotel

Vilket hotell du ska bo på är inte fastställt just nu utan kommer att meddelas senare.

Reseräkning
Reseräkning kan laddas ned här. Ifylld reseräkning samt intyg från arbetsgivaren om ledighet med löneavdrag skickas till:

Vision, Christian Örjestål
Box 7825
103 97 Stockholm

Särskild kost
Vision är en Fair Union och av klimatskäl kommer minst en av måltiderna under förbundsmötet att vara vegetarisk. Om du av någon anledning inte önskar äta den klimatsmarta måltiden, är allergisk eller önskar annan specialkost och du har glömt att meddela detta vid din registrering, vänligen mejla maria.hagglund@vision.se dina önskemål.

Alkohol
Vision bjuder inte på alkohol för medlemmarnas pengar. Till middagarna under förbundsmötet kommer det dock vara möjligt för deltagarna att själva köpa eventuell alkoholhaltig dryck.
 

Handlingar till förbundsmötet

Vision är en Fair Union. Det innebär till exempel att vi inte gör av med papper i onödan. Därför kommer vi i år för första gången satsa på ett helt digitalt förbundsmöte. Samtliga handlingar finns i pdf-format här på vision.se och ett digitalt mötessystem kommer att användas på förbundsmötet. Det finns dock även en möjlighet att beställa en utskrift av handlingarna.

Du kan redan innan mötet testa att logga in i det digitala mötessystemet Easymeet. Läs mer och testa här! På förbundsmötet kommer det att finnas teknisk support som hjälper alla ombud att använda systemet.

Preliminärt program

Fredag 26 september
10.00 Registreringen öppnar
11.45 Lunch
13.00 Förbundsmötet öppnas
   - Inledning
   - Formalia
14.00 Inspel till utskotten
14.30 Utskottsarbete
19.30 Middag
20.30 Tid reserverad för ytterligare utskottsarbete

Lördag 27 september
09.00 Förbundsmötet sammanträder i plenum
12.30 Lunch
13.30 Förbundsmötet sammanträder i plenum
   - Inklusive personval
15.00 Vi bygger Vision
19.30 Bussar avgår till förbundsmötesmiddag (Gasklockorna)

Söndag 28 september
09.00 Förbundsmötet sammanträder i plenum
   - Vi bygger Vision
10.00 Inspirationsföreläsning
11.30 Förbundsmötet avslutas
12.30 Lunch och hej då!

Dagordning

1. Förbundsmötets öppnande
2. Val av ordförande
3. Val av sekreterare
4. Val av protokolljusterare
5. Prövning om kallelse till förbundsmötet skett i behörig ordning
6. Fastställande av dag- och arbetsordning, ramprogram och förslag
7. Fastställande av verksamhetsberättelse för 2012 och 2013
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av bokslut och årsredovisning 2012 och 2013
10. Ansvarsfrihet för 2012 och 2013 års förvaltning
11. Plenum samt behandling av utskottsarbetet (motioner, utredningar, förslag med mera)
12. Förslag till stadgeändringar
13. Fyllnadsval till förbundsstyrelsen
14. Val av nytt centralt valutskott
15. Avslutning

Arbetsordning

1. Tid och plats
Förbundsmötet öppnar fredag den 26 september klockan 13.00. Förbundsmötet avslutas den 28 september klockan 12.00. Förbundsmötet äger rum på Gävle Konserthus, Gävle. Samtliga måltider, exklusive frukost och förbundsmötesmiddagen, intas på Gävle Konserthus.

2. Deltagarkort
Namnskylt erhålls i registreringskittet. Avprickad ombudsförteckning föreslås ersätta upprop. Förbundsstyrelsen, observatörer, gäster, tjänstgörande personal med flera tilldelas särskilda namnskyltar.

3. Röstning
Röstkort används inte under förbundsmötet. I stället används individuella läsplattor kopplade till ett digitalt mötessystem, Easymeet. Mötessystemet kommer att vara aktiverat under fredagen och lördagen. Eventuella beslut i plenum under söndagen kommer att beslutas enligt särskild ordning.

4. Frånvaro
All frånvaro ska beviljas av presidiet. Förbundsmötet kommer löpande att informera om vilka som beviljats frånvaro.

5. Offentlighet
Förbundsmötesförhandlingarna i plenum är offentliga. Utskott kan besluta att deras diskussioner är offentliga.

6. Arbetsformer
Förbundsmötet arbetar i plenum och i utskott. Samtliga beslut tas i plenum. Innan utskottsarbetet startar ges samtliga ombud möjlighet att komma med synpunkter och inspel till utskotten. Motioner, utredningar och förslag behandlas av utskotten. Visions förmöten föreslår hur ombuden ska fördelas på förbundsmötets tio utskott. Något som senare fastställs av förbundsmötet.

Ett samordningsutskott bestående av samtliga utskottsordföranden samt förbundsstyrelsens presidium bereder frågor där utskotten anser att samordning är nödvändigt.

Utskotten behandlar ärenden och motioner enligt fastslagen fördelning. Utskottens förslag redovisas skriftligt till presidiet samt föredras muntligt i plenum.

Rapporten "Vi bygger Vision" hanteras inte av utskotten utan kommer att hanteras i form av ett antal miniseminarier där samtliga ombud deltar. Resultaten av arbetet under dessa seminarier sammanställs av samordningsutskottet inför beslut i plenum.

Tillgänglig tid för utskottsarbetet framgår av ramprogrammet.

Vid val sker plädering och beslut i plenum. Presidiet förbehåller sig rätten att ge förslag på justeringar av ramprogrammet för att på bästa sätt utnyttja tiden.

7. Valfrågor
Förbundsmötet har ett fyllnadsval till förbundsstyrelsen att förrätta, samt val av nytt valutskott. Nomineringstiden går ut fredag den 26 september klockan 17.00.

8. Presidiet och sekretariatet
Arbetet i plenum leds av ett, av förbundsmötet valt, presidium. Ett sekretariat fungerar som stödfunktion till presidiet.

9. Begäran om ordet med mera
Begäran om ordet i plenum sker genom ett digitalt mötessystem. Inlägg görs från talarstolen. Ombuden kommer efter sommaren att erhålla mer information om det digitala mötessystemet och hur ombuden kan arbeta med systemet i plenum och i utskott. Ombuden kommer erhålla inhyrda läsplattor under förbundsmötet. Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på dessa läsplattor.

För att alla ska ges möjlighet att komma till tals i plenum är talartiden begränsad till tre (3) minuter per inlägg samt en (1) minut vid begäran av replik. Vänligen respektera tiden och planera era anföranden samt de motioner som ni avser att uttra er kring. Sekretariatet kontrollerar ombudens talartid i plenum och för även statistik gällande könsfördelningen i talarstolen. Förbundsmötet kan besluta om annan tidsbegränsning samt förkorta talartid vid behov.

10. Yrkanden och eventuella reservationer
Yrkanden och eventuella reservationer skrivs direkt i det digitala mötessystemet. Yrkanden och reservationer behöver vara tydliga så att det inte råder några oklarheter i till vad det syftar.

Nyheter

Visions socionomstipendium lyfter kompetens om funktionshinder

Hur definieras begreppet kompetens i arbetet med intellektuella funktionsnedsättningar? Det var frågeställningen som den tidigare studenten Diana Rashid valde att undersöka i sin masteruppsats under våren 2019. Nu belönas uppsatsen med Visions socionomstipendium om 20 000 kronor.  för 21 timmar sedan

Medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Medicinska sekreterare får vården att rulla, men de är för få. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket. Det visar den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision genomfört.  för 14 dagar sedan

Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision

Vägen till friskare arbetsplatser går genom samverkan

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Det innebär sämre livskvalitet för medarbetare och förlorade kompetenser och ökade kostnader för arbetsgivare. Nu finns en ny vägledning som ska underlätta arbetet i centrala samverkansgrupper och skyddskommittéer. Vägledningen innehåller bland annat framgångsfaktorer och förslag på en arbetsprocess för att hitta en väg till friskare arbetsplatser.  2019-10-04

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb