×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

 • Sandra Mellgård Davis, Patrik Nordlund, Minna Pelli och Jonas Halvarsson har alla tidigare arbetat inom socialtjänsten. I dag är de heltidsanställda hos HSB Göteborg. ”Vi arbetar med ett socialt fokus till hundra procent”, berättar de. Foto: Anna Rehnberg

  Sandra Mellgård Davis, Patrik Nordlund, Minna Pelli och Jonas Halvarsson har alla tidigare arbetat inom socialtjänsten. I dag är de heltidsanställda hos HSB Göteborg. ”Vi arbetar med ett socialt fokus till hundra procent”, berättar de. Foto: Anna Rehnberg

 • Arbetet på HSB innebär att stötta bostadsföreningar i sociala frågor. Patrik Nordlund, Sandra Mellgård Davis, Jonas Halvarsson, Minna Pelli planerar tillsammans och tar hjälp av varandras olika kompetenser för att lösa upp knutar, medla eller slussa vidare. Foto:Anna Rehnberg

  Arbetet på HSB innebär att stötta bostadsföreningar i sociala frågor. Patrik Nordlund, Sandra Mellgård Davis, Jonas Halvarsson, Minna Pelli planerar tillsammans och tar hjälp av varandras olika kompetenser för att lösa upp knutar, medla eller slussa vidare. Foto:Anna Rehnberg

 • Patrik Nordlund. Foto:Anna Rehnberg

  Patrik Nordlund. Foto:Anna Rehnberg

 • Minna Pelli och Sandra Mellgård Pelli. Foto:Anna Rehnberg

  Minna Pelli och Sandra Mellgård Pelli. Foto:Anna Rehnberg

Löser knutar mellan grannar

2019-06-03

Tidningen Vision nr 4 2019. Från tvättstugebråk till missbruksproblem­atik. För de fyra socionomerna på HSB ­Göteborg rymmer arbetsuppgifterna tvära kast. Här värderas deras bakgrund inom ­socialtjänsten högt och målet med insatserna är alltid kvarboende.

På alla ställen där människor bor och lever tillsammans uppstår förr eller senare någon form av friktion eller problem. För bostadsrättsföreningar, där de boende själva väljer en styrelse som representerar ägarna, kan de boendesociala frågorna vara extra svåra att hantera. På HSB Göteborg finns därför Nabo – fyra heltidsanställda socionomer som kan stötta i allt från oro för barn som far illa till missbruksproblem och konflikter.

– Vi kommer som en opartisk person utifrån och har därför enklare att få kontakt och skapa förtroende. För styrelsen innebär det att lösa problem hos sina egna grannar, en situation som kan bli både känsligt och obekväm för alla inblandade, konstaterar Sandra Mellgård Davis.

I likhet med sina kolleger har hon en bakgrund inom socialtjänsten. Hon och Jonas Halvarsson har arbetat som biståndshandläggare inom äldreomsorgen, Minna Pelli som boendekonsulent och Patrik Nordlund med beroendeproblematik.

– Vårt stora nätverk och vår kunskap om hur socialtjänsten resonerar och prioriterar är guld värd, konstaterar Minna Pelli. Det gör att vi lättare kan slussa vidare och knyta kontakter med rätt personer om det behövs.

De vanligaste problemen som hamnar på Nabos bord är störningar. Någon som har fest för ofta och för högljutt, spring i trappuppgångarna, en hund som skäller, någon som röker på sin balkong eller barn som hoppar och dunsar i golvet. Bostadsrättsföreningen kan då köpa in Nabos tjänster antingen per timme, för att pröva på, eller via ett abonnemang som fungerar ungefär som en försäkring.

– Första steget är att skapa en bild av vad som händer genom att lyssna på den som blir störd. Nästa steg är att kontakta den som har orsakat störningen. Det gör vi oftast per brev, då får de lite tid att tänka efter, säger Sandra Mellgård Davis.

Kontakterna följs sedan upp med flera samtal eller möten med båda parter. Ibland räcker det att påtala problemet för att störningarna ska upphöra, andra gånger behövs det någon form av medling.

– Även om personerna inte blir vänner hittar vi ofta en lösning, Ibland får man komma överens om att man är osams och exempelvis bestämma att man tvättar i olika tvättstugor, berättar Patrik Nordlund.

Nabo arbetar utifrån bostadsrättslagen och ibland kan en jurist vara inkopplad. Men ofta rör det sig om problem som inte är lagbrott, som att barn har rätt att leka och vara högljudda eller att man har rätt att röka på sin balkong.

– I sådana fall kan vi vädja till parterna. Förklara hur beteendet upplevs av en närboende och försöka hitta något som underlättar eller minska problemet, säger Jonas Halvarsson.

Andra tillfällen när Nabo blir inkopplade är sanitära olägenheter, det vill säga att det luktar illa från en lägenhet eller att hantverkare inte får tillträde. Då kan det röra sig om personer med psykisk ohälsa eller missbruksproblematik.

– I de fallen kan vi behöva jobba länge med att skapa förtroende innan bostadsrättsinnehavaren vill släppa in oss, men det finns också exempel på personer som blir glada över att någon äntligen ser deras problem, säger Patrik Nordlund och drar sig till minnes en man med hoarderproblematik (samlarmani)där deras kontakt ledde till att han efter många års isolering rensade upp och tog sig ur skam och social ensamhet.

– Det finns många solskenshistorier, instämmer Minna Pelli och förklarar att deras arbete alltid syftar till att stötta bostadsrättsinnehavaren att komma tillrätta med sina problem och att undvika vräkning.

– När jag började på HSB fanns en farhåga att jag skulle arbeta med att försöka få bort besvärliga personer, men så är det inte alls. I stället arbetar vi med stort fokus på medmänsklighet och har som mål att personer ska kunna bo kvar i sitt hem, instämmer Patrik Nordlund.

Mycket är sig likt jämfört med deras arbete i socialtjänsten, men det finns också stora skillnader. Exempelvis arbetar de inte längre i en politisk styrd organisation och behöver inte förhålla sig till olika typer av sparbeting, inte heller är de myndighetsutövare med krav på att utreda och dokumentera.

– Det är en stor lättnad, på HSB får vi mer tid för socialt arbete, konstaterar Jonas Halvarsson.

– Samtidigt är det på gott och ont. Vem är jag utan myndighetskostymen? Socionom på HSB – vad är det? Det är upp till oss att själva att hitta bra arbetssätt som fungerar, säger Patrik Nordlund.

Numera innebär också deras arbete att presentera och sälja sina tjänster. Kunden är bostadsrättsföreningens styrelse och uppdraget innebär att jobba för en lösning som blir så bra som möjligt för så många som möjligt i föreningen.

– I början var det nervöst och man kände att man måste göra sig förtjänt av varje krona. Men efter ett tag slappnar man av. Vi vet att vi är efterfrågade och att vi gör ett bra jobb, konstaterar Sandra Mellgård Davis.

Alla fyra har sökt sig aktivt till HSB och tycker att de har världens roligaste jobb eftersom det ger dem möjlighet att jobba brett med socialt arbete.

– Nackdelen skulle i så fall vara att vi ibland kan stå ganska ensamma, säger Minna Pelli. Därför är det en trygghet att vi har kompetenser som kompletterar varandra och kan hjälpas åt att möta kunder och hitta lösningar.

Carina H Ahnstedt

Artiklar

Vi har ny webbplats!

Tidningen Vision har bytt hemsida och webbadress. Besök oss på tidningenvision.se.  2019-10-28

Foto: Jann Lipka.

Blev du bjuden på lönekalaset?

Majoriteten av Visions medlemmar i kommuner och regioner fick löne­ökningar mellan 2,4 och 3 procent i år. Luleå och ­Vetlanda toppar bland kommunerna. Väster­norrland fick högsta ­snittökning bland ­regionerna.  2019-09-23

Medicinska sekreteraren Dennis Lindgren Örcel, här med kollegan Carina Johansson, fick ett lönesamtal tack vare ett inlägg på Facebook. Foto: Karl Nilsson.

Missnöje trots extra ­satsning

Flera regioner gjorde speciella satsningar på medicinska sekreterare och tandsköterskor i år. I Region Västernorrland fick båda yrkesgrupperna fyra procents löneökning i genomsnitt. Men trots höjningarna jäser missnöjet med för låga löner.  2019-09-23

Eva-Lotta Nilsson.

”Vi i Vision måste ligga på”

”Löneökningarna är bra på många håll jämfört med övriga arbetsmarknaden. Men vi måste ­titta närmare på arbetsplatser som haft lägre löneökningar”, säger Visions förhandlingschef Eva-­Lotta Nilsson.  2019-09-23

Till arkivet

projektet i hsb

 • HSB är en kooperativ bostadsrörelse som har cirka 3 900 bostadsrättsföreningar som medlemmar.

 • Nabo arbetar för de fyra marknadsområdena i Göteborg. Nabo startades som projekt 2003 av en vicevärd som insåg att mycket av arbetet handlade om boendesociala frågor. Efter två år blev det en permanent tjänst och en socionom anställdes.
 • I dag abonnerar 61 av de totalt 360 föreningarna i Göteborg på deras tjänster. Ingen annan HSB förening i Sverige har socionomer anställda ännu.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb