×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

 • Runt det krisande paret samlas ett tvärprofessionellt team. Här diskuterar specialpedagogen Sofi Klinthäll och familjerättssekreteraren Mona Björklund.
Foto: Henrik Witt

  Runt det krisande paret samlas ett tvärprofessionellt team. Här diskuterar specialpedagogen Sofi Klinthäll och familjerättssekreteraren Mona Björklund. Foto: Henrik Witt

 • Det är viktigt att lösa föräldrarnas konflikter kring barnen innan det blir så svåra att de behöver gå till domstol. Tillgången till olika kompetenser i det arbetet är viktig för att lyckas, tycker menar Sofi Klinthäll och Mona Björklund. Foto: Henrik Witt

  Det är viktigt att lösa föräldrarnas konflikter kring barnen innan det blir så svåra att de behöver gå till domstol. Tillgången till olika kompetenser i det arbetet är viktig för att lyckas, tycker menar Sofi Klinthäll och Mona Björklund. Foto: Henrik Witt

 • Mona Björklund och Sofi Klinthäll. Foto: Henrik Witt

  Mona Björklund och Sofi Klinthäll. Foto: Henrik Witt

Rycker in när skilda tvistar

2019-01-21

Tidningen Vision nr 1 2019. Det har blivit allt vanligare att vårdnads­tvister går till domstol. Under den senaste tioårsperioden har antalet mål fördubblats. I Norrköpings kommun satsar man på ett samverkansteam som jobbar med separerade par.

Ett tvärprofessionellt team som samlas runt separerade föräldrar som hamnat i konflikt med varandra. Så beskriver Mona Björklund som arbetar som familjerättssekreterare på myndighet Barn och ungdom, Norrköpings kommuns arbete med familjestöd.

– Sedan skräddarsys insatserna utifrån just den familjens behov, berättar Mona Björklund, som ingår i teamet.

 Främst handlar det om att tidigt gå in och stödja familjerna vid separationer där särskilt barnen blir lidande. Många av familjerna har befunnit sig i akut kris. Men det finns också familjer där konflikterna pågått i många år utan att barnens situation har uppmärksammats.

– Barnets fokus är det viktigaste. Utgångspunkten är att barnen inte ska behöva växa upp med svåra konflikter mellan mamma och pappa, säger socialpedagogen Sofi Klinthäll som som även hon ingår i teamet.

 I hela landet har antalet vårdnadstvister som går till domstol stadigt ökat. Och Norrköping är en av de städer som ligger i topp. 2008 hade Norrköpings tingsrätt 59 vårdnadstvister. 2017 låg siffran på 146. I början av december 2018 var antalet 158. 

– Vi har de senaste åren haft ett väldigt högt tryck på familjerättsenheten, säger Mona Björklund. Det kändes viktigt att försöka hitta nya metoder för att möta upp separerade föräldrar och lösa deras konflikter kring barnen, innan de blev så svåra att de behövde gå till domstol.

 När forskningsprojektet ”Samverkansteam vid separation” drogs igång 2015 blev Norrköping en av de kommuner som gick med. Efter projektets slut 2017, har den verksamhet som byggdes upp permanentats.

Samverkansteamet, som består av åtta personer, kommer från olika verksamheter inom socialkontoret.  Här finns familjerättsenheten, mottagningsgruppen, utförarsidan inom barn och ungdom, Frideborg som ägnar sig åt våld i nära relationer, behandlingsteamet för vuxna och Balder, barn som upplevt missbruk inom familjen. I gruppen ingår också representanter från Barnhälsan och Elevhälsans samordnande kurator.

Varannan vecka träffas man och tittar på de ärenden där familjer ska erbjudas stöd.

– Vi resonerar om familjerna och kommer med synpunkter och reflektioner. Därefter bestämmer vi vilket stöd föräldrar och barn ska erbjudas, berättar Mona Björklund.  

 Dessförinnan har båda föräldrarna eller en enskild förälder, fått ge en bild av familjens situation med hjälp av bland annat frågeformuläret DOORS, ett självskattningsformulär för föräldrar. Kontakten med föräldrarna får man antingen genom att de själva har sökt hjälp eller har fångats upp via exempelvis skolan.

– Det kan vara en kurator som ser ett barn som far väldigt illa av föräldrarnas osämja, berättar Sofi Klinthäll.

Utifrån föräldrarnas behov bestämmer man sedan vem eller vilka i teamet som ska ha samtal med föräldrarna. Oftast brukar det handla om minst fem träffar.      

– Ingår det våld i relationen kan exempelvis Frideborg vara med.  Eller om det förekommer missbruk så har vi kompetens från behandlingsteamet att ta till, säger Mona Björklund.

Under föräldrasamtalen, är det viktigt att lyssna på föräldrarnas känslor. För att sedan få dem att fokusera på sina barn, menar Sofi Klinthäll.

– Det handlar mycket om besvikelser, svek och sårade känslor. Men vi försöker också få föräldrarna att aktivera sitt föräldraskap och inse att deras konflikt också skadar deras barn. Barn ska inte behöva vara i en svår konflikt som gör dem oroliga och rädda.

Barnens perspektiv är viktigt. Om det anses lämpligt och föräldrarna vill, har man även samtal med barnen från att de är fem år och uppåt.

– Oftast är det väldigt bra att låta barnen komma till tals, menar Sofi Klinthäll. Men barnet kommer in i ett senare skede. Och det är viktigt att ha båda föräldrarna med sig. Vi ska inte bidra till att skapa ytterligare konflikter.

Det bästa med samverkansteamet, menar de, är just tillgången till de olika kompetenserna. Där alla bidrar med sin kunskap.

– Det är spännande att höra de andra professionerna. Samtidigt är det här samverkan på riktigt. Det ger något, menar Sofi Klinthäll.

 Till nackdelarna hör att verksamheten är skör. Det finns ingen särskild budget för den utan teamet är en del av deltagarnas ordinarie verksamhet.

Verksamheten är också beroende av att varje chef anser den viktig. Och inte i stället vill prioritera resursen i det ordinarie arbetet.

Hittills har man arbetat med ett femtiotal ärenden. Vad familjerna tycker och hur det gått för dem, vet man ännu inte riktigt. En enkätundersökning håller på att tas fram.

– Vi hoppas att det här kan få trenden att vända så att konflikterna i tingsrätten minskar, säger Mona Björklund. 

Marita Andersson

Artiklar

Vi har ny webbplats!

Tidningen Vision har bytt hemsida och webbadress. Besök oss på tidningenvision.se.  2019-10-28

Foto: Jann Lipka.

Blev du bjuden på lönekalaset?

Majoriteten av Visions medlemmar i kommuner och regioner fick löne­ökningar mellan 2,4 och 3 procent i år. Luleå och ­Vetlanda toppar bland kommunerna. Väster­norrland fick högsta ­snittökning bland ­regionerna.  2019-09-23

Medicinska sekreteraren Dennis Lindgren Örcel, här med kollegan Carina Johansson, fick ett lönesamtal tack vare ett inlägg på Facebook. Foto: Karl Nilsson.

Missnöje trots extra ­satsning

Flera regioner gjorde speciella satsningar på medicinska sekreterare och tandsköterskor i år. I Region Västernorrland fick båda yrkesgrupperna fyra procents löneökning i genomsnitt. Men trots höjningarna jäser missnöjet med för låga löner.  2019-09-23

Eva-Lotta Nilsson.

”Vi i Vision måste ligga på”

”Löneökningarna är bra på många håll jämfört med övriga arbetsmarknaden. Men vi måste ­titta närmare på arbetsplatser som haft lägre löneökningar”, säger Visions förhandlingschef Eva-­Lotta Nilsson.  2019-09-23

Till arkivet

Råd för att starta upp samverkansteam

 • Gör en plan för hur ni vill att teamet ska se ut och fungera.
 • Skapa teamet utifrån era egna förutsättningar. Teamen ser olika ut i olika kommuner.
 • Det är viktigt att ha cheferna med sig.
 • Se till att teamet inte är personbundet. Verksamheten får inte falla för att en person ur någon verksamhet inte längre kan vara med.

Projekt för stöd

 • Samverkansteamet vid separation började som ett projekt med stöd av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och medel från regeringen. I grunden ligger ett regeringsuppdrag om att utveckla stödet vid separationer. Förutom i Norrköping har projektet även utförts i Nacka, Västerås, Malmö och Helsingborg.
 • Slutrapport Samverkansteam finns att ladda ner från Stiftelsen Allmänna Barnhusets hemsida.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb