×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Anna-Lena Ivarsson är en av elva enhetschefer inom äldreomsorgen i Osby kommun som arbetsgivaren har satsat på lönemässigt. Foto: Anders Andersson

    Anna-Lena Ivarsson är en av elva enhetschefer inom äldreomsorgen i Osby kommun som arbetsgivaren har satsat på lönemässigt. Foto: Anders Andersson

”Chefens år” gav utdelning i omsorgen

2019-04-09

Tidningen Vision nr 3 2019. Cheferna är föga förvånande de som i snitt tjänar mest av de yrkesgrupper vars löner Tidningen Vision har kartlagt. De har dessutom haft bästa löneutvecklingen mellan 2017 och 2018.

Enhetschefer inom LSS i Sigtuna kommun tjänade i snitt drygt 60 000 kronor under 2018. Med det var de bäst betalda i landet av alla de yrkesgrupper som tidningen har kartlagt. Men löneskillnaderna mellan LSS-chefer är stor. Samma tjänst i Tranemo kommun gav knappt 34 000 i medellön 2018.

Rikssnittet för yrkesgruppen låg på drygt 42 000 kronor. På ungefär samma nivå låg enhetschefer inom äldreomsorgen, medan motsvarande siffra för enhetschefer inom socialtjänsten var nästan 47 000 kronor.

I dessa tre chefsgrupper ökade snittlönerna mer än någon annan yrkesgrupp mellan 2017 och 2018. Osby är en av de kommuner som bidragit till ett förhållandevis högt genomsnittligt löneutfall. Orsaken var ”Chefens år”.

– Vi anser att cheferna är viktiga på arbetsplatserna bland annat för att bibehålla en god arbetsmiljö. Det ville vi uppmärksamma under ”Chefens år”, vilket innebar att vi satsade särskilt på våra chefer, på alla nivåer. De fick gå utbildningar och prioriterades också i löneöversynen, säger kommunens HR-chef Anna Olsson.

För enhetscheferna inom LSS och social­tjänsten i Osby ökade snittlönerna med 5,3 respektive 7,1 procent. Enhetscheferna inom äldreomsorgen snittade hela 9,2 procent.

– Jag förstår att du blir förskräckt, säger Anna Olsson och skrattar, och förklarar hur siffran kunde bli så hög:

– Inför revisionen granskade vi lönerna på olika verksamhetsområden. Vi såg då att skillnaderna var för stora mellan enhetscheferna inom äldreomsorgen, som oftast är kvinnor med många medarbetare å ena sidan, och enhetscheferna inom tekniska områden, mestadels män med färre medarbetare å andra sidan.

För att få mer rättvisa löner mellan chefsgrupperna fördelades potten så att det genererade mer till cheferna inom omsorgen.

– De är ännu inte ikapp de tekniska cheferna lönemässigt, men i alla fall på god väg.

Anna-Lena Ivarsson, enhetschef inom äldreomsorgen i Osby kommun, fick lönen höjd med 6,3 procent till 44 000 kronor förra året.

– Jag blev mycket, mycket glad. Jag tycker det var en bra ökning, och hade inte förväntat mig så mycket, även om jag tycker att jag är värd det.

Yrket är slitsamt. Ofta arbetar Anna-Lena Ivarsson mer än 40-timmarsveckor, som hon i och för sig får ta ut i flextid när möjlighet till det finns. Hon har ansvar för hemtjänst inom områdena demens och psykiatri samt dagverksamhet och boendestöd med träffpunkt. Där finns en hel del problematik som hon och hennes chefskollegor måste lösa. De håller i svåra samtal, har kontakter med anhöriga och…

– … fångar råttor. Jag fick i alla fall göra det häromdagen hos en kund, säger Anna-Lena Ivarsson och skrattar.

– Jag brukar säga att vi som jobbar som enhetschefer är allkonstnärer. Men det är också alla utmaningar med jobbet som jag trivs väldigt bra med, och som gör det roligt och inspirerande.

Med tanke på allt ansvar och alla arbetsuppgifter, borde lönerna för enhetscheferna i Osby vara ännu högre?

– Hypotetisk fråga. Alla vill väl alltid ha mer. Men jag är jättenöjd. Jag fick ett bra utfall även i årets revision, 1 200 kronor, vilket jag också blev glad för. Det gör att jag känner mig uppskattad som chef och medarbetare i kommunen.

Annat var det 2017, när Anna-Lena Ivarsson hade sin första lönerevision efter ett halvårs tjänst i kommunen.

– Då fick jag bara 400 kronor i löneökning, trots att jag enbart fick höra positiva saker i lönesamtalet. Jag blev lite sur då. Jag har framfört min åsikt att om man får anställning under andra halvan av ett år, så är det bättre att man inte är med i lönerevisionen alls året därpå, utan får den lön man är värd redan från start.

Och hon tycker att kommunen har lyssnat.

– Arbetsgivaren har ett stort hjärta för alla sina medarbetare och bryr sig om vad vi säger, och får åtminstone mig att känna mig som en del av maskineriet. Jag har dessutom själv en förstående chef som jag kan diskutera med om både stora och små förändringar.

Osby kommun ligger strax över rikssnittet för samtliga tre grupper av enhetschefer som finns i vår statistik.   

Artiklar

Vi har ny webbplats!

Tidningen Vision har bytt hemsida och webbadress. Besök oss på tidningenvision.se.  2019-10-28

Foto: Jann Lipka.

Blev du bjuden på lönekalaset?

Majoriteten av Visions medlemmar i kommuner och regioner fick löne­ökningar mellan 2,4 och 3 procent i år. Luleå och ­Vetlanda toppar bland kommunerna. Väster­norrland fick högsta ­snittökning bland ­regionerna.  2019-09-23

Medicinska sekreteraren Dennis Lindgren Örcel, här med kollegan Carina Johansson, fick ett lönesamtal tack vare ett inlägg på Facebook. Foto: Karl Nilsson.

Missnöje trots extra ­satsning

Flera regioner gjorde speciella satsningar på medicinska sekreterare och tandsköterskor i år. I Region Västernorrland fick båda yrkesgrupperna fyra procents löneökning i genomsnitt. Men trots höjningarna jäser missnöjet med för låga löner.  2019-09-23

Eva-Lotta Nilsson.

”Vi i Vision måste ligga på”

”Löneökningarna är bra på många håll jämfört med övriga arbetsmarknaden. Men vi måste ­titta närmare på arbetsplatser som haft lägre löneökningar”, säger Visions förhandlingschef Eva-­Lotta Nilsson.  2019-09-23

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb