×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Delat ledarskap kan vara lösningen på Svenska kyrkans arbetsmiljöproblem, tror Anders Blom, stiftspedagog och huvudskyddsombud i Skara stift. Foto: Marlin Johansson

    Delat ledarskap kan vara lösningen på Svenska kyrkans arbetsmiljöproblem, tror Anders Blom, stiftspedagog och huvudskyddsombud i Skara stift. Foto: Marlin Johansson

Många mår dåligt i kyrkan

2018-09-20

Tidningen Vision nr 6 2018. Den psykosociala arbetsmiljön i Svenska kyrkan har blivit sämre. Det tycker drygt 35 procent av de anställda som svarat på Tidningen Visions undersökning. Dåligt ledarskap och stress är de största problemen.

Man ska inte behöva bli sjukskriven för att chefen ska förstå hur allvarlig situationen är. Så säger en församlingsanställd som svarat på Tidningen Visions undersökning om den psykosociala arbetsmiljön i Svenska kyrkan.

GranskningkyrkanNära en tredjedel av de rygt 1600 som besvarat enkäten tycker att den psykosociala arbetsmiljön är dålig eller ganska dålig. Dessutom: drygt 35 procent anser att den psykosociala arbetsmiljön blivit sämre på senare år.

– Det är inga positiva siffror, men de kommer inte som någon nyhet. De visar att Svenska kyrkan måste ta arbetsmiljön på allvar, säger Joakim Harnesk, ombudsman på Vision med ansvar för avtalet med Svenska kyrkan.

Brister i ledarskapet är det som framstår som det största problemet. Nästan 70 procent tycker att chefs- och ledarskapsfrågor är de viktigaste att ta itu med om arbetsmiljön ska förbättras.

– Jag har tröttnat på att jobba i kyrkan, säger en församlingspedagog som svarat på enkäten.

Hon beskriver en situation med mycket hög arbetsbelastning och en helt oförstående chef.

– Jag var tvungen att sjukskriva mig på halvtid för att visa allvaret i situationen, säger hon.

Hon tycker att problemet bland annat hänger samman med att många präster saknar ledarerfarenhet.

– Kyrkan behöver se över vilka som är bra ledare. I dag anses präster automatiskt vara det. Men så är det inte. Andra än präster måste kunna vara arbetsledare, säger hon.

En reflektion på samma tema kommer från en diakon. Många som söker sig till yrken präglade av en stark ideologi eller tro kan ha svårt att ta kritik, tror han. Det gäller bland annat präster.

– Om man anmärker på dem anser de att man kritiserar deras tro. De har svårt att se skillnad på den och verksamheten. Därför borde andra kunna leda det dagliga arbetet, säger han.

Även Anders Blom, stiftskonsulent och huvudskyddsombud i Skara stift, håller med om att det inte är självklart att det är kyrkoherden som ska vara den högsta chefen. Ett sätt att skapa en bättre arbetsmiljö vore att satsa på ett delat ledarskap, anser han.

– I dag är kyrkoherden chef över allting. Det kan vara det som är problemet. Det vore mycket bättre om vi fick in HR-folk eller personalkategorier som kan personal och kan ta ansvar för de frågorna, medan kyrkoherden fortsätter att vara ”andlig” ledare säger han.

Men han får mothugg av Anna von Malmborg, som arbetar med arbetsmiljöfrågor på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

– Det är självklart att kyrkoherden ska vara högsta chefen. Enligt kyrkoordningen ska kyrkohedern leda all verksamhet. Det är också den personen som har fått ett tillsynsansvar av biskopen.

Vid sidan av ledarskapet står stress ut i undersökningen som det allvarligaste arbetsmiljö­problemet i kyrkan. Det är något som Anna von Malmborg bland annat tror kan lösas med mer utbildning för kyrkans chefer.

– Det handlar bland annat om att utbilda våra chefer i ledarskap och hur man fångar upp missnöjda medarbetare och tar reda på vad problemet är. Är det för mycket att göra, är det otydligt vad man ska göra, eller är man missnöjd med det chefen bestämt att man ska göra?

En person som jobbar på ett församlingsdrivet daghärbärge berättar att hon har svårt att släppa jobbet när hon går hem. Ute på stan träffar hon ofta på gästerna från härbärget som ber om hjälp.

– Jag gör mitt bästa när jag är på jobbet. Så försöker jag tänka. Men när man möter de här människorna utanför arbetet, speciellt barn­familjer, är det stressande att inte kunna ge dem den hjälp de behöver.

I hennes fall är det inte arbetsgivaren som är problemet. Det är förhållanden i samhället, till exempel en kommun som inte ger människor det stöd de behöver, som stressar, tycker hon.

– Jag känner mig otillfredsställd över att inte kunna hjälpa fler.

Att verkligheten ser ut så för många som jobbar i Svenska kyrkan är väl känt. Många känner en kallelse och har ett stort engagemang och dessutom stora möjligheter att påverka innehållet i sitt arbete. Men det är inte alltid chefen håller med om vilka uppgifter som är de viktigaste och då gör man det chefen vill, plus det man själv vill. Plötsligt blir det för mycket. Lösningen på
det är bättre kommunikation, tror Anders Blom.

– Det blir inte bra om chefen kommer och tar bort de uppgifter man tycker är roligast och mest givande. Då måste man som medarbetare ta eget ansvar och prata med chefen. Och cheferna å sin sida måste bli bättre på att delegera ut ansvar.

Men trots problemen tycker Joakim Harnesk att Svenska kyrkan lyssnar på facket och tar arbetsmiljöfrågorna på allvar. Ett exempel tycker han är det material om den psykosociala arbetsmiljön som fack och arbetsgivare gemensamt tagit fram. Men mer behöver göras, säger han.

– Vi behöver fler skyddsombud och fler medlemmar som engagerar sig. 

Läs också: Vände den negativa trenden

Artiklar

Vi har ny webbplats!

Tidningen Vision har bytt hemsida och webbadress. Besök oss på tidningenvision.se.  2019-10-28

Foto: Jann Lipka.

Blev du bjuden på lönekalaset?

Majoriteten av Visions medlemmar i kommuner och regioner fick löne­ökningar mellan 2,4 och 3 procent i år. Luleå och ­Vetlanda toppar bland kommunerna. Väster­norrland fick högsta ­snittökning bland ­regionerna.  2019-09-23

Medicinska sekreteraren Dennis Lindgren Örcel, här med kollegan Carina Johansson, fick ett lönesamtal tack vare ett inlägg på Facebook. Foto: Karl Nilsson.

Missnöje trots extra ­satsning

Flera regioner gjorde speciella satsningar på medicinska sekreterare och tandsköterskor i år. I Region Västernorrland fick båda yrkesgrupperna fyra procents löneökning i genomsnitt. Men trots höjningarna jäser missnöjet med för låga löner.  2019-09-23

Eva-Lotta Nilsson.

”Vi i Vision måste ligga på”

”Löneökningarna är bra på många håll jämfört med övriga arbetsmarknaden. Men vi måste ­titta närmare på arbetsplatser som haft lägre löneökningar”, säger Visions förhandlingschef Eva-­Lotta Nilsson.  2019-09-23

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb