×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Anna Nylén är familjeterapeut i Motala. Hon har varit med och vidareutvecklat en modell för föräldra­stöd som heter Parenting young children, PYC. Tillsammans med kolleger på kommunens Lärcenter, utbildar hon personal från andra kommuner i arbetssättet. Foto: Lasse Hejdenberg

    Anna Nylén är familjeterapeut i Motala. Hon har varit med och vidareutvecklat en modell för föräldra­stöd som heter Parenting young children, PYC. Tillsammans med kolleger på kommunens Lärcenter, utbildar hon personal från andra kommuner i arbetssättet. Foto: Lasse Hejdenberg

Ger fler ­familjer rätt stöd

2018-09-19

Tidningen Vision nr 6 2018. Med rätt kunskaper om föräldrar med kognitiva svårigheter kan fler familjer få rätt stöd på hemmaplan. Anna Nylén i Motala har varit med och utvecklat en modell för arbetet som hon också lär ut till andra.

Vilka kunskaper behövs?

– Sju av tio föräldrar som har kontakt med socialtjänsten har någon form av kognitiva svårigheter. Men socialtjänsten har svårt att upptäcka dem. Tidigare tänkte jag att jag aldrig skulle möta de här föräldrarna i arbetet. Nu är vi åtta medarbetare som har kontakt med flera familjer var. Det handlar alltså om att bli bättre på att känna igen föräldrar med den här typen av problem.

Vilka är de här föräldrarna?

– Till exempel personer med adhd och autism, ofta med någon form av tilläggsproblematik, som hamnat hos socialtjänsten efter en anmälan om barn som inte har det bra.

Hur ser stödet ut?

– Insatsen börjar alltid med att de tillsammans med alla som är inblandade runt barnen – socialtjänst, skola, bvc och psykiatri – får berätta. Först vad de tycker att föräldrarna är bra på, sedan vad de upplever att barnet och för föräldrarna har för behov, för att till sist ta upp vilka lösningar som finns.

– Vi erbjuder också anpassade grupper där föräldrar får träffa varandra. Där har vi gått emot forskningen, som säger att den här typen av problem ska behandlas individuellt. Men föräldrarna tycker att grupperna är det som ger dem mest. Samtidigt får barnen vara i en barngrupp och resonera om hur det är att ha en förälder med svårigheter.

– Dessutom arbetar vi i hemmen där mycket går ut på att visa, till exempel hur man tvättar ett barn. Vi visar och föräldern får göra efter. Fokus ligger sedan på vad de kan. Det är en viktig förklaring till att vi lyckas.

Vad ser ni för resultat?

– I familjer med lätt och medelsvår problematik uppskattar föräldrarna stödet och vi slipper nästan alla placeringar av barnen. I kategorin med mycket svåra konflikter i familjen, ett nätverk runt omkring som inte är stödjande och där det förekommer våld, har vi svårare att stödja med hemmaplanslösning utifrån barnens behov.

Artiklar

Vi har ny webbplats!

Tidningen Vision har bytt hemsida och webbadress. Besök oss på tidningenvision.se.  2019-10-28

Foto: Jann Lipka.

Blev du bjuden på lönekalaset?

Majoriteten av Visions medlemmar i kommuner och regioner fick löne­ökningar mellan 2,4 och 3 procent i år. Luleå och ­Vetlanda toppar bland kommunerna. Väster­norrland fick högsta ­snittökning bland ­regionerna.  2019-09-23

Medicinska sekreteraren Dennis Lindgren Örcel, här med kollegan Carina Johansson, fick ett lönesamtal tack vare ett inlägg på Facebook. Foto: Karl Nilsson.

Missnöje trots extra ­satsning

Flera regioner gjorde speciella satsningar på medicinska sekreterare och tandsköterskor i år. I Region Västernorrland fick båda yrkesgrupperna fyra procents löneökning i genomsnitt. Men trots höjningarna jäser missnöjet med för låga löner.  2019-09-23

Eva-Lotta Nilsson.

”Vi i Vision måste ligga på”

”Löneökningarna är bra på många håll jämfört med övriga arbetsmarknaden. Men vi måste ­titta närmare på arbetsplatser som haft lägre löneökningar”, säger Visions förhandlingschef Eva-­Lotta Nilsson.  2019-09-23

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb