×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

 • Martina Westergren är en av arkitekterna bakom arbetssättet i Team Nystart. Som socionom har hon fått ett nytt perspektiv på rollen som handläggare. Foto: Lasse Hejdenberg

  Martina Westergren är en av arkitekterna bakom arbetssättet i Team Nystart. Som socionom har hon fått ett nytt perspektiv på rollen som handläggare. Foto: Lasse Hejdenberg

 • Projektledaren Petra Blom Andersson deltar vid arbetsgruppens möten, här med Martina Westergren och Johannes Vitalisson. Hon konstaterar stolt att Team Nystart är banbrytande:
”Norrköping är den första kommunen i Sverige som vågar prova ett socialt utfallskontrakt. Och Sverige är det andra landet i Norden”. Foto: Lasse Hejdenberg

  Projektledaren Petra Blom Andersson deltar vid arbetsgruppens möten, här med Martina Westergren och Johannes Vitalisson. Hon konstaterar stolt att Team Nystart är banbrytande: ”Norrköping är den första kommunen i Sverige som vågar prova ett socialt utfallskontrakt. Och Sverige är det andra landet i Norden”. Foto: Lasse Hejdenberg

 • Foto: Lasse Hejdenberg

  Foto: Lasse Hejdenberg

Bryter negativ hvb-trend

2018-09-19

Tidningen Vision nr 6 2018. Efter den första placeringen av ett barn följer ofta fler. Och därpå alltför ofta en ­vuxentillvaro i utanförskap. Med en ny modell för stöd och finansiering tror sig Norrköpings kommun ha funnit en metod att bryta den onda cirkeln.

Med täta kontakter med de samhällsplacerade ungdomarna, med deras familjer och med skola, BUP och hvb-hem har Team Nystart skapat ett nytt sätt att arbeta med ungdomar som är placerade på hvb-hem och SIS-placeringar (Statens institutionsstyrelse). Målet är att minska antalet omplaceringar och att förbättra ungdomarnas skolresultat. Syftet är att arbetssättet ska gå att använda vid arbete med alla utsatta grupper.

Team Nystart är alltså ett projekt som långsiktigt ska öka kvaliteten i det sociala arbetet i kommunen. Det finansieras med tio miljoner kronor av den privata aktören Leksell Social Ventures, och 60 ungdomar ingår i utvärderingen.

Därmed är Norrköpings kommun först i landet med att använda ett så kallat socialt utfallskontrakt, alltså ett avtal som reglerar återbetalning av privata investeringar i kommunens välfärdsarbete. Ju bättre det går för ungdomarna, desto mindre kostar de i framtiden för kommunen, och desto mer får den privata aktören tillbaka.

Arbetet med Team Nystart inleddes i augusti 2016. Laget består av arbetsterapeut, specialpedagog, två socionomer samt projektledare. De arbetar tillsammans med handläggaren på socialtjänsten, som fattar alla beslut i ungdomarnas ärenden.

Det är för tidigt att se resultat, men redan nu går det att säga att mer än hälften av ungdomarna klarar sig bättre än förväntat i skolan.

En av arkitekterna bakom arbetssättet är socionomen Martina Westergren. Hon gick in i arbetslaget med erfarenhet av att vara handläggare på socialtjänsten och fick rollen som spindeln i nätet. Hon har samordnat Team Nystarts arbete med alla ungdomar och varit kontakten mellan handläggaren på socialtjänsten och arbetslaget.

– Att vara handläggare är en svår roll. Under de senaste åren har ­ärendena blivit fler och mer komplexa, samtidigt som kraven på dokumentation ökat. Det är mer rättssäkert men det tar väldigt mycket tid, konstaterar hon.

Hennes omedelbara reflektion är att alla kommuner på liknande sätt borde stötta ungdomarna i deras kontakter med olika samhällsfunktioner. Då blir möjligheten att bygga förtroende större, och ungdomarna vågar uttrycka vad de själva ser som sina behov:

– Många tycker att handläggaren, som är myndighetsutövare, är skrämmande. Den bild som ofta finns i medier är att man tar barn eller gör livet värre för både barn och föräldrar. Det är det första hindret när man som handläggare möter en ny familj, att få deras förtroende i ett samarbete. Det är lättare med den roll vi har i Team Nystart.

 Medan handläggaren har kontakter var tredje månad med ungdomarna, träffar Team Nystart varje ungdom minst var tredje vecka och har telefonkontakt däremellan. De lär känna sina ungdomar som de tonåringar de är, inte bara som individer med problem. De finns där när tonåringarna vill fika och snacka, eller när de behöver skjuts till flickvän eller familj.

– Vi kommer in i bilden när de placeras. Den första kontakten handlar om att skapa förtroende, därefter gör vi en kartläggning av ungdomens behov. Alla insatser bygger på delaktighet. När ungdomarna känner att de har ett mål, och att arbetslaget hjälper dem att nå dit, går allt så mycket lättare, berättar arbetsterapeuten Johannes Vitalisson.

Han konstaterar att förtroende är helt nödvändigt för att en ung människa som är van att uppfattas som ett problem ska öppna sig så mycket som behövs för att deras tid med Team Nystart ska utnyttjas väl. Ungdomens delaktighet och måluppfyllelse samt skolresultat är de parametrar som mest påverkar utvärderingen.  Det är de områden som bedömts viktigast för att ungdomen ska lyckas senare i livet.

Martina Westergren påpekar att delaktighet också förutsätter att ungdomen förstår vad som hänt. Här kan handläggare underlätta med tydlighet och ett bra språk.

– Ofta vet de inte vad de har fått för insatser, eller varför. Då kan vi hjälpas åt att göra en livslinje; varför placerades ungdomen, var någonstans, och var fanns föräldrarna?

De täta kontakterna med ungdomarna ger också bra insyn i hur hvb-hemmen fungerar och hur det fungerar med vård och skola på de orter där hvb-hemmen finns. Här blir arbetslaget också ett stöd för handläggaren, som inte har möjlighet att skaffa sig samma koll.

– Vi har kunnat se om matchningen med hvb-hemmet inte är bra, och i vissa fall fått larma för att hemmet varit för dåligt. Och vi kan stötta handläggare med motiveringar till olika åtgärder, som att exempelvis betala för privat vård om köerna på orten är för långa, berättar Johannes Vitalisson.

Dessutom finns Team Nystart där vid slutet av vägen, där Martina Westergren uppfattar att socialtjänsten brukar tappa dem. De flesta har lämnat Norrköping för ett hvb-hem på annan ort på ett dramatiskt sätt. Ett drogsug kan komma tillbaka direkt, familjen kan vara nervös och kompisarna ovetande om var man har varit.

– Jag har sett många som har varit helt skakis när de har klivit av tåget hemma. Men vi riggar ordentligt för vad som ska komma sen. Vi fungerar som ”hjälpjag” som hjälper ungdomarna att fatta bra beslut för framtiden, säger hon.

Marika Sivertsson

Artiklar

Vi har ny webbplats!

Tidningen Vision har bytt hemsida och webbadress. Besök oss på tidningenvision.se.  2019-10-28

Foto: Jann Lipka.

Blev du bjuden på lönekalaset?

Majoriteten av Visions medlemmar i kommuner och regioner fick löne­ökningar mellan 2,4 och 3 procent i år. Luleå och ­Vetlanda toppar bland kommunerna. Väster­norrland fick högsta ­snittökning bland ­regionerna.  2019-09-23

Medicinska sekreteraren Dennis Lindgren Örcel, här med kollegan Carina Johansson, fick ett lönesamtal tack vare ett inlägg på Facebook. Foto: Karl Nilsson.

Missnöje trots extra ­satsning

Flera regioner gjorde speciella satsningar på medicinska sekreterare och tandsköterskor i år. I Region Västernorrland fick båda yrkesgrupperna fyra procents löneökning i genomsnitt. Men trots höjningarna jäser missnöjet med för låga löner.  2019-09-23

Eva-Lotta Nilsson.

”Vi i Vision måste ligga på”

”Löneökningarna är bra på många håll jämfört med övriga arbetsmarknaden. Men vi måste ­titta närmare på arbetsplatser som haft lägre löneökningar”, säger Visions förhandlingschef Eva-­Lotta Nilsson.  2019-09-23

Till arkivet

Socialt utfall

 • Leksell Social Ventures investerar 10 miljoner kronor. Återbetalning beror på utfall.
 • Om insatsen genomförs enligt kontraktet återbetalas 40 procent av beloppet. Har socialtjänstens kostnader för målgruppen minskat, återbetalas motsvarande belopp upp till 10 miljoner kronor.
 • Har kostnaderna minskat mer än 10 miljoner kronor under uppföljningsperioden och skolprestationerna hos målgruppen förbättrats återbetalas motsvarande belopp upp till 2 miljoner kronor.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb