×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Magnus Nordahl är chef för barn- och familjesektionen i Falun. Den här månaden har han varit med och dragit igång en verksamhet med syfte att färre barn ska fara illa. Foto: Maria Hansson

    Magnus Nordahl är chef för barn- och familjesektionen i Falun. Den här månaden har han varit med och dragit igång en verksamhet med syfte att färre barn ska fara illa. Foto: Maria Hansson

Färre barn ska fara illa

2018-10-23

Tidningen Vision nr 7 2018. Magnus Nordahl på barn- och familjesektionen i Falun är med när kommunen satsar för att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga. Stöd ska ges innan en orosanmälan blir nödvändig, är tanken.

Varför gör ni en sådan satsning?

– Vi ser på nationell nivå att den psykiska ohälsan bland barn ökar. Med så mycket som 100 procent de senaste tio åren. Hos oss ökar antalet orosanmälningar och skolresultaten blir sämre. Det är alarmerande.

Vad är det ni ska göra?

– Barn som behöver stöd ska inte bollas mellan olika instanser. I stället ska stödet utgå från barnets naturliga miljö, där alla olika aktörer ska samverka.

– Vi ser stödet som i en pyramid. Längst ner i basen finns den universella nivån med de insatser för barn och familjer som är till för alla, till exempel BVC och skolan. Nästa nivå är den selektiva, med insatser efter behov. Det kan vara primärvården eller socialtjänstens stöd- och serviceverksamheter.

– På de nivåerna ska en trygghetsperson vara kittet. För de yngsta barnen kan det vara en BVC-sköterska, sedan en förskolechef och rektor. De ska se till att barnen får det stöd de behöver. Trygghetspersonerna ska ha snabba kanaler till expertis, som psykolog, socialsekreterare och specialpedagog, för att få hjälp att förstå det som händer med de barn som de observerar.

– Om det sedan ändå finns risk för att ett barn far illa tar den översta, specialiserade, nivån över. Där finns socialtjänstens myndighetsutövning och BUP.

Vilka riktar sig verksamheten till?

– Långsiktigt ska alla barn i Falun ha en trygghetsperson. Men vi börjar med ett tvåårigt projekt kopplat till familjecentralerna, två förskolor och en skola. Under den tiden omfattas barn till och med grundskolan.

Vad hoppas ni på för resultat?

– Det vi hoppas på är färre orosanmälningar och att familjer ska ansöka om stöd i ett tidigare skede. Ett gemensamt förhållningssätt från alla de som möter barnen innebär att stöd kan sättas in på rätt nivå. Vi tror väldigt mycket på det här. Jag har svårt att se att det inte skulle göra nytta.

Artiklar

Vi har ny webbplats!

Tidningen Vision har bytt hemsida och webbadress. Besök oss på tidningenvision.se.  2019-10-28

Foto: Jann Lipka.

Blev du bjuden på lönekalaset?

Majoriteten av Visions medlemmar i kommuner och regioner fick löne­ökningar mellan 2,4 och 3 procent i år. Luleå och ­Vetlanda toppar bland kommunerna. Väster­norrland fick högsta ­snittökning bland ­regionerna.  2019-09-23

Medicinska sekreteraren Dennis Lindgren Örcel, här med kollegan Carina Johansson, fick ett lönesamtal tack vare ett inlägg på Facebook. Foto: Karl Nilsson.

Missnöje trots extra ­satsning

Flera regioner gjorde speciella satsningar på medicinska sekreterare och tandsköterskor i år. I Region Västernorrland fick båda yrkesgrupperna fyra procents löneökning i genomsnitt. Men trots höjningarna jäser missnöjet med för låga löner.  2019-09-23

Eva-Lotta Nilsson.

”Vi i Vision måste ligga på”

”Löneökningarna är bra på många håll jämfört med övriga arbetsmarknaden. Men vi måste ­titta närmare på arbetsplatser som haft lägre löneökningar”, säger Visions förhandlingschef Eva-­Lotta Nilsson.  2019-09-23

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb