×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Illustration: Maria Raymondsdotter

    Illustration: Maria Raymondsdotter

Så blir du en mästare i att förhandla

2018-05-28

Tidningen Vision nr 4 2018. Glöm det där med att en bra förhandlare har en räv bakom örat och med taktiska manövrar tar hem segern innan motståndaren hunnit blinka. Nej, en modern förhandling handlar om att hitta lösningar som gör bägge parter till vinnare.

De flesta av oss hamnar någon gång i yrkeslivet i situationer där man förhandlar om något med en motpart där man har olika intressen. Det kan handla om att köpa in en tjänst eller en vara, att inleda ett samarbete med en annan organisation, eller om att förhandla sin första lön när man just bytt jobb. Oavsett vad det gäller är grunderna för hur man skapar och genomför en god förhandling desamma. Principerna kan även användas i privatlivet, anser Conny Johansson, coach och expert i förhandlingsteknik på utbildningsföretaget Mindset, som håller kurser i ämnet.

– Varje förhandling är en samarbetsövning. Tidigare har det varit vanligt att man sett det som en fajt med en vinnare och en förlorare. Det är feltänkt, i stället ska man skapa en situation där båda blir nöjda, säger han.

Det finns tre grundstenar som bygger en god förhandling. Den första är öppenhet och tillit, förklarar Conny Johansson.

– Det är viktigt att signalera ”jag vill dig väl, jag är nyfiken på dina behov och vill verkligen förstå dem”. Här är kroppsspråk och ögonkontakt viktigt.

Den andra grundstenen är att ha ett gemensamt intresse. Ofta har man olika intressen i vissa frågor, men det finns också saker som bägge parter är angelägna om att uppnå tillsammans. Ta reda på vilka de sakerna är och återkom till dem under förhandlingens gång.

Den tredje grundstenen är att visa förståelse för motpartens behov. Ställ gärna många frågor kring det. Vad är det absolut viktigaste för motparten? Var själv öppen med vad som är det viktigaste för dig så får du oftast samma sak tillbaks och ni kan lättare hitta en bra lösning.

Alla förhandlingar (som inte strandar) går igenom fyra olika faser. Uppvärmningsfasen är den första och handlar om att bygga tillit och komma överens om vad det är som ska diskuteras. Nästa fas, öppningsfasen, handlar om att förklara för motparten vad man vill och varför. Det är först under den tredje fasen, utforskarfasen, som man börjar söka efter lösningar kring de motstridiga intressen som kan finnas.

– Börja gärna förhandlingen med någon enkel fråga där ni har chans att snabbt komma överens. När det senare kommer mer komplicerade frågor kan du återvända till den. Det är viktigt för att skapa en känsla av framgång och av att ni kommer framåt, säger Conny Johansson.

När ni sedan kommer till de frågor som är svårare att bli överens om är det bra att fokusera på målet med förhandlingen, men att inte låsa fast sig vid exakt hur man ska göra för att komma dit.

Om förhandlingen går i stå och det inte går att komma vidare i en fråga, är det en god idé att parkera frågan och återkomma till den senare. Läs mer om vad du kan göra i faktarutan här intill.

Den sista fasen i en förhandling är avslutningsfasen, där man antingen landar i en accept eller i att förhandlingen bryts.

– Alla förhandlingar handlar om att byta grejer med varandra, grejer som vi värderar olika. Det är där lösningarna ligger, säger Conny Johansson.

Artiklar

Vi har ny webbplats!

Tidningen Vision har bytt hemsida och webbadress. Besök oss på tidningenvision.se.  2019-10-28

Foto: Jann Lipka.

Blev du bjuden på lönekalaset?

Majoriteten av Visions medlemmar i kommuner och regioner fick löne­ökningar mellan 2,4 och 3 procent i år. Luleå och ­Vetlanda toppar bland kommunerna. Väster­norrland fick högsta ­snittökning bland ­regionerna.  2019-09-23

Medicinska sekreteraren Dennis Lindgren Örcel, här med kollegan Carina Johansson, fick ett lönesamtal tack vare ett inlägg på Facebook. Foto: Karl Nilsson.

Missnöje trots extra ­satsning

Flera regioner gjorde speciella satsningar på medicinska sekreterare och tandsköterskor i år. I Region Västernorrland fick båda yrkesgrupperna fyra procents löneökning i genomsnitt. Men trots höjningarna jäser missnöjet med för låga löner.  2019-09-23

Eva-Lotta Nilsson.

”Vi i Vision måste ligga på”

”Löneökningarna är bra på många håll jämfört med övriga arbetsmarknaden. Men vi måste ­titta närmare på arbetsplatser som haft lägre löneökningar”, säger Visions förhandlingschef Eva-­Lotta Nilsson.  2019-09-23

Till arkivet

Connys bästa Tips inför förhandlingen

  • Ge aldrig utan att få. Om du ger med dig i ett avseende, se till att du får något i utbyte.
  • Var uppmärksam. Lyssna och var nyfiken på den andra och hens verksamhet, utmaningar och förmågor.
  • Var realist. Det är vanligt att vi överskattar egna värden och underskattar erbjudna värden, vilket ofta blockerar förhandlingen. Var beredd att motivera varför du vill något och be den andra göra samma sak.
  • Var uppmärksam på processen. Våga prata om hur ni kommunicerar med varandra och värna ett bra klimat. Ägna gärna lite tid åt att diskutera spelregler för förhandlingen.
  • Ha en plan B. Ha gärna en reträttväg klar för dig, det vill säga en lösning att ta till i värsta fall. Förhoppningsvis behöver du inte använda dig av den, men det är bra att ha en bakdörr för att känna sig trygg.
  • Sista utvägen. Om motparten är orubblig och inte vill diskutera alternativa lösningar eller kommer med rena skambud, gör så här:

1. Byt ämne. Låt bli att kommentera budet och byt ämne. På så vis ger du motparten chansen att rädda ansiktet och komma med ett nytt bud.

2. Time-out. Ta en time-out på tio minuter och ge motparten en chans att fundera över vad som skulle kunna få hen att överväga andra alternativ.

3. Behåll lugnet. Tänk på att behålla lugnet i svåra förhandlingssituationer. Det är sällan det lönar sig att sätta hårt mot hårt. Pröva att backa undan och återkomma.

4. Skapa distans. Skapa lite distans genom att säga: ”När du uttrycker dig så där argumenterar du i egen sak och det är inte något som jag kommer att kunna motivera min/mina ledningsgrupp/chef/kolleger med.”

Källa: Conny Johansson, Mindset

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb