×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • En moderniserad socialtjänstlag måste innehålla en grundnivå för vad ett förebyggande socialt arbete ska innebära. Det tycker Ing-Marie Larsson, som jobbar med brottsutsatta ungdomar 
i Eskilstuna. Foto: Jonas Malmström

    En moderniserad socialtjänstlag måste innehålla en grundnivå för vad ett förebyggande socialt arbete ska innebära. Det tycker Ing-Marie Larsson, som jobbar med brottsutsatta ungdomar i Eskilstuna. Foto: Jonas Malmström

Ge lagen kraft att förebygga

2018-05-29

Tidningen Vision nr 4 2018. Lägg en grundnivå för det förebyggande sociala arbetet. Det kräver Ing-Mari Larsson av Margareta Winberg som just nu funderar på hur Socialtjänstlagen ska förändras.

Det behövs något mer än poliser och repression. Det förklarade regeringens utredare Margareta Winberg när hon presenterade Ju förr desto bättre, ett ­delbetänkande om förebyggande socialt arbete från den pågående ­översynen av Socialtjänstlagen.

– Att förebygga lönar sig, både ur ett ekonomiskt och ett mänskligt perspektiv, sade hon.

Mänskligt eftersom brukaren slipper hamna i en besvärlig situation, för socialarbetarna eftersom de får ett vidgat arbetsfält där de kan använda och utveckla sin kompetens, och ekonomiskt eftersom sociala problem kostar samhället mycket pengar.

Det är utgångspunkter som Ing-Mari Larsson i Eskilstuna håller med om. Hon har jobbat i kommunens socialtjänst i nära 30 år, i huvudsak med förebyggande arbete. Nu finns hon på stödcentret för unga brottsoffer där utsatta ungdomar får möjlighet att prata om det de varit med om och får vägledning för att gå vidare från händelsen tillbaka till vardagslivet.

– Det är ett förebyggande arbete. Om det inte funkar kan det hända att personen inte klarar av skolan, inte får ett jobb, säger Ing-Mari Larsson.

Hon berättar att hon då och då träffar på personer hon mött i jobbet och som kan säga: ”Hade det inte varit för dig, så hade jag säkert varit död.” Det tycker hon är ett fint kvitto på att det jobb hon gjort varit till nytta.

– Det går inte att säga hur mycket pengar jag sparat åt Eskilstuna. Men om ungdomar inte får stöd och hamnar på psyket, inte går ut gymnasiet, inte får något jobb eller äter medicin som om det vore lördagsgodis så kommer det att kosta jättemycket. Man får inte vara rädd att ta den kostnad det innebär att jobba förebyggande i kanske tio år. För det är först då man kan märka att det lönar sig, säger hon.

Margareta Winbergs delbetänkande resonerar på knappt 300 sidor om vad en förebyggande socialtjänst kan åstadkomma. Men det innehåller inget konkret om hur det kan ta plats i en ny socialtjänstlag.

Ing-Mari Larsson tycker att det behövs grundläggande riktlinjer för det förebyggande arbetet, och poängterar att de i lagen måste markeras med SKA, inte BÖR. Hon har några idéer om vad det kan handla om.

Ett är att satsa på socialarbetare som tillsammans med polis och skolpersonal bildar sociala insatsgrupper som jobbar med praktiskt fältarbete för att skapa relationer med dem det inte går bra för.

– Och de ska ha mandat att göra något annat än att sitta på samverkansträffar och fika. Lagen ska innehålla krav på att alla ska samverka. Det ska vara hängrännor i stället för stuprör, säger Ing-Mari Larsson.

En annan av hennes tankar är att mer organiserat ta tillvara resurser i civilsamhället.

– Vi jobbar för medborgare som behöver stöd, så bort med prestigen. Kanske är det ICA-handlaren som har god kontakt med ungdomarna i byn.

För att bättre kunna fånga upp en sådan möjlighet kan en idé vara att med lagen i ryggen tillsätta kommunal personal som har till uppgift att stötta och utveckla civilsamhällets insatser.

Ett problem för det förebyggande arbetet är att det är svårt att utvärdera effekterna av det och därför är det svårt att med dokumentation bevisa att det lönar sig i längden. I det läget krävs också, vid sidan av lagen, en tilltro till socialarbetarnas profession, tycker Ing-Mari Larsson.

– Vi är bra utbildade och måste få tilliten till att vi kan våra jobb när vi säger att det är i mötet med människor det händer något. Inte när man sitter och dokumenterar.   

Artiklar

Vi har ny webbplats!

Tidningen Vision har bytt hemsida och webbadress. Besök oss på tidningenvision.se.  2019-10-28

Foto: Jann Lipka.

Blev du bjuden på lönekalaset?

Majoriteten av Visions medlemmar i kommuner och regioner fick löne­ökningar mellan 2,4 och 3 procent i år. Luleå och ­Vetlanda toppar bland kommunerna. Väster­norrland fick högsta ­snittökning bland ­regionerna.  2019-09-23

Medicinska sekreteraren Dennis Lindgren Örcel, här med kollegan Carina Johansson, fick ett lönesamtal tack vare ett inlägg på Facebook. Foto: Karl Nilsson.

Missnöje trots extra ­satsning

Flera regioner gjorde speciella satsningar på medicinska sekreterare och tandsköterskor i år. I Region Västernorrland fick båda yrkesgrupperna fyra procents löneökning i genomsnitt. Men trots höjningarna jäser missnöjet med för låga löner.  2019-09-23

Eva-Lotta Nilsson.

”Vi i Vision måste ligga på”

”Löneökningarna är bra på många håll jämfört med övriga arbetsmarknaden. Men vi måste ­titta närmare på arbetsplatser som haft lägre löneökningar”, säger Visions förhandlingschef Eva-­Lotta Nilsson.  2019-09-23

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb