×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

 • Spelmissbruk är inget nytt för Lena Gyllenberg. Hon har jobbat med den typen av klienter i flera år. Därför tror hon inte att de nya reglerna kommer att innebära några större förändringar på jobbet. Foto: Paulina Holmgren

  Spelmissbruk är inget nytt för Lena Gyllenberg. Hon har jobbat med den typen av klienter i flera år. Därför tror hon inte att de nya reglerna kommer att innebära några större förändringar på jobbet. Foto: Paulina Holmgren

 • På Oden tar sex behandlare och en chef emot drygt 430 besökare per år. Cirka 20 av dem söker hjälp mot spelmissbruk. Med aggressiv spelreklam är det inte konstigt att folk kan fastna, tycker Roger Marklund och Ann Degerman. Foto: Paulina Holmgren

  På Oden tar sex behandlare och en chef emot drygt 430 besökare per år. Cirka 20 av dem söker hjälp mot spelmissbruk. Med aggressiv spelreklam är det inte konstigt att folk kan fastna, tycker Roger Marklund och Ann Degerman. Foto: Paulina Holmgren

 • Foto: Paulina Holmgren

  Foto: Paulina Holmgren

 • På Oden tar sex behandlare och en chef emot drygt 430 besökare per år. Cirka 20 av dem söker hjälp mot spelmissbruk. Med aggressiv spelreklam är det inte konstigt att folk kan fastna, tycker Roger Marklund och Ann Degerman. Foto: Paulina Holmgren

  På Oden tar sex behandlare och en chef emot drygt 430 besökare per år. Cirka 20 av dem söker hjälp mot spelmissbruk. Med aggressiv spelreklam är det inte konstigt att folk kan fastna, tycker Roger Marklund och Ann Degerman. Foto: Paulina Holmgren

Redo mota spelsuget

2018-02-21

Tidningen Vision nr 2 2018. Sedan årsskiftet måste kommunerna arbeta förebyggande mot spelmissbruk och erbjuda behandling mot spelberoende. Det beror på förändringar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. På rådgivningen Oden i Skellefteå känner sig personalen beredd.

Oden är Skellefteås kommunala öppenvårdsenhet för behandling av alkohol-, drog- och spelberoende och deras anhöriga. I någon mån kan även personer med sexmissbruk tas emot. Sex behandlare jobbar i nyinflyttade lokaler en kort promenad från stadens centrum.

– Vi har jobbat med spelberoende länge och har därför inte känt något behov av att förbereda oss på något speciellt sätt på grund av de nya reglerna, säger Lena Gyllenberg som är en av mottagningens behandlare.

Hon och hennes kolleger har uppfattningen att verksamheten är väl känd i kommunen. Av runt 430 besökare per år har andelen spelberoende länge pendlat runt 12–15 personer, men ökade under fjolåret till strax över 20. Någon större ökning nu, med anledning av de nya reglerna, räknar de inte med.

– Jag tror inte att det blir fler klienter annat än på marginalen. Kanske kommer några fler när den nya lagen uppmärksammas i media. Men vi är väl rustade att klara det, säger Roger Marklund, en annan av behandlarna.

Alla som hör av sig till Oden får komma på besök. Väntetiden till ett första samtal ligger oftast på två till tre veckor. De allra flesta som söker sig till behandlingen gör det på eget initiativ. Ett fåtal kommer på remiss från en socialsekreterare eller vården.

– Det är en stor fördel för oss att vi jobbar med så kallad egen ingång, säger Roger Marklund.

Det betyder att många kommer just för att de själva vill ta itu med sina problem. Men allra vanligast är att ta kontakt med Oden efter påtryckningar från anhöriga, vänner eller arbetsgivare. I det läget är ofta den första fråga behandlarna tar itu med: hur förhåller du dig till att någon annan tycker att du ska komma hit?

– Sedan utgår vi från klientens svar. Det är de som är experter på sina egna liv. Vi spekulerar inte och ska inte tro att vi vet. Men vi ska ligga nära klienterna i samtalen och utmana med timing, säger Lena Gyllenberg.

Sedan 2013 klassas spelmissbruk som en beroendesjukdom. Odens behandlare tycker inte det är konstigt att folk kan drabbas.

– Nätcasinon är livsfarliga. Fulla av snabba triggers är de utformade för att få folk att fastna, säger Roger Marklund.

– Och när någon väl kämpat sig ur beroendet finns tv-reklamen. Hur är det möjligt att den får vara så aggressiv och lockande med kändisar som säljer sig till spelbolagen? undrar Ann Degerman, även hon behandlare.

Odens sätt att jobba med spelmissbruk är det samma som med annan beroendeproblematik, ett lösningsfokuserat arbetssätt med sikte på att skapa den förändring i livet som klienten önskar. Arbetet utvärderas fortlöpande med hjälp av det som kallas Outcome Rating Scale, ORS, och Sassion Rating Scale, SRS.

Med hjälp av ORS får klienten skatta hur hen mår i förhållande till fyra områden i livet: personligt välbefinnande, relationer till anhöriga och nära vänner, den sociala situationen på jobbet/skolan samt livssituationen i allmänhet. Utifrån skattningen kan behandlaren och klienten följa om behandlingen har önskad effekt. Via SRS kan behandlaren se i vilken mån arbetet passar klienten och hur det kan förändras för att ge bättre resultat.

Hos Oden kan klienterna välja att ha enskilda samtal med en behandlare eller samtal med hjälp av team. Den med eget missbruk som vill träffa andra i samma situation kan hänvisas till spelberoendeföreningen.

Ett enskilt samtal kan vara just det: ett samtal mellan en klient och en behandlare. Vid teamsamtal följs samtalet av andra behandlare från ett intilliggande rum, en modell som personalen på Oden föredrar.

– Teamet som följer samtalet kan se andra saker och därför vara till hjälp för att komma vidare i behandlingen, säger Roger Marklund.

Erfarenheten på Oden är att spelare ofta väntar länge innan de söker hjälp. Ofta är de optimistiska och räknar med att nästa vinst ska lösa de stora skulder de vanligen dragit på sig.

– Men det är en tankefälla. De måste få insikten att alla vinster går till nya spel. Ingen kommer hit när de ligger på topp och jag har aldrig mött någon som löst sina problem med nya vinster, säger Roger Marklund.

Av liknande anledning tycker behandlarna också att det viktigt att få med anhöriga i behandlingen och sedan tio år tillbaka hålls särskilda anhörigkurser varje termin.

Så gott som alla anhöriga till spelmissbrukare har någon gång hjälpt den som är beroende ekonomiskt.

– Tanken är att om skulden betalas blir det bra. Men ur spelarens synvinkel vänds det lätt till att ”jag har inga skulder, så det finns inga problem”, säger Roger Marklund.

Så om anhöriga kan få några idéer om hur de kan ändra sitt beteende kan det också påverka missbrukarens utrymme att agera i förhållande till sitt beroende, menar han.

I snitt träffar Odens behandlare en klient vid drygt fem samtalstillfällen; några kommer bara en gång för råd och tips, andra behöver fler träffar. Utvärdering över tid visar att behandlingen har effekt på cirka 70 procent av dem som söker. Alla blir inte av med spelberoendet för gott. Men den som återfaller är alltid välkommen tillbaka.

– Det är en framgång för oss om den som inte lyckas hålla sitt missbruk i schack kommer tillbaka och vill ha hjälp igen, säger Lena Gyllenberg.

Artiklar

Vi har ny webbplats!

Tidningen Vision har bytt hemsida och webbadress. Besök oss på tidningenvision.se.  2019-10-28

Foto: Jann Lipka.

Blev du bjuden på lönekalaset?

Majoriteten av Visions medlemmar i kommuner och regioner fick löne­ökningar mellan 2,4 och 3 procent i år. Luleå och ­Vetlanda toppar bland kommunerna. Väster­norrland fick högsta ­snittökning bland ­regionerna.  2019-09-23

Medicinska sekreteraren Dennis Lindgren Örcel, här med kollegan Carina Johansson, fick ett lönesamtal tack vare ett inlägg på Facebook. Foto: Karl Nilsson.

Missnöje trots extra ­satsning

Flera regioner gjorde speciella satsningar på medicinska sekreterare och tandsköterskor i år. I Region Västernorrland fick båda yrkesgrupperna fyra procents löneökning i genomsnitt. Men trots höjningarna jäser missnöjet med för låga löner.  2019-09-23

Eva-Lotta Nilsson.

”Vi i Vision måste ligga på”

”Löneökningarna är bra på många håll jämfört med övriga arbetsmarknaden. Men vi måste ­titta närmare på arbetsplatser som haft lägre löneökningar”, säger Visions förhandlingschef Eva-­Lotta Nilsson.  2019-09-23

Till arkivet

Spel­beroende

 • Runt två procent av befolkningen har spelproblem, enligt Folkhälsomyndighetens beräkningar. 31 000 personer anses ha så stora problem att det kan ses som ett beroende.
 • Det finns 170 000 anhöriga i hushåll där någon lever med spelmissbruk.
 • Regeringen vill med en ny lag från och med 2019 skärpa kontrollen av spelanordnare. Licens ska krävas vid spel om pengar.
 • Läs mer om konsekvenserna av spelberoende i Tidningen Vision nummer 5/2015. Finns på nätet – vision.se.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb