×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Pär Ahlgren, biståndshandläggare i Torsås, 
är rädd för att förenklade biståndsbeslut gynnar de som skriker högst. Foto: Mattias Johansson

    Pär Ahlgren, biståndshandläggare i Torsås, är rädd för att förenklade biståndsbeslut gynnar de som skriker högst. Foto: Mattias Johansson

Förenkling skapar oro

2018-02-21

Tidningen Vision nr 2 2018. Äldre ska kunna få enklare hemtjänstinsatser utan behovs­prövning. Det föreslår regeringen. Men flera ­biståndshandläggare vi talat med är skeptiska.

Tanken med förslaget är att äldre ska kunna erbjudas enklare insatser utan att någon behovsprövning görs av en biståndshandläggare. På så vis hoppas regeringen stärka äldres självbestämmande och frigöra tid för biståndshandläggarna att fokusera på att följa upp och förbättra kvaliteten på insatserna.

En liknande modell har tidigare använts i Linköpings kommun och kallas därför Linköpingsmodellen. Men efter en dom i Kammarrätten har kommunen tvingats sluta handlägga ärenden på det sättet. Biståndsbedömaren Annika Jonsson har arbetat i kommunen både före och efter förändringen, men vill  som anställd i en politiskt styrd organisation inte ha någon åsikt om vilket arbetssätt som varit bäst.

– Båda har fungerat bra. Men en skillnad mot tidigare, då vi jobbade enligt Linköpingsmodellen, är att vi nu har fått anställa fler biståndsbedömare och att vi har en ökad arbetsbelastning på grund av fler ärenden, säger hon.

Pär Ahlgren, biståndshandläggare i Torsås kommun, är tydlig med att han inte gillar det nya lagförslaget.

– Jag tror inte att det blir bra. Det kommer inte att bli någon rättssäkerhet över huvudtaget. Man kan förutsätta att det blir den som skriker högst som också får mest, säger han.

Pär Ahlgren befarar att förslaget kommer att öka utgifterna för äldreomsorgen och tära hårt på kommunens redan ansträngda budget.

– Frågan är om regeringen också skickar med en påse pengar som ska täcka de ökade kostnaderna? När behovsprövningen tas bort kommer det bli fler som får insatser och det kostar pengar, säger han.

En del hävdar att en slopad behovsprövning kommer att spara tid. Vad tror du om det?

– Det tror jag knappast. Snarare tvärtom. Förmodligen leder det här till att det blir missförstånd eller feltolkningar som sedan måste rättas till.

Madelene Larsson är biståndshandläggare i Sundsvalls kommun och sitter i mottagningen för äldre och funktionsnedsatta. Hon kan se både för- och nackdelar.

– När vi åker på hembesök och pratar i telefonen får vi ofta mycket information som inte handlar om just det den enskilda ansöker om. Ofta slutar det med att vi utifrån den samlade informationen kan se behov av ytterliggare hjälp och guida den enskilda.

– Men en fördel vore att det underlättar för den enskilda vårdtagaren, att det skulle bli enklare och gå snabbare, säger Madelene Larsson.

Även Niklas Strömberg, biståndshandläggare i Uppsala kommun, är kluven.

– Jag tänker så här: det är svårt att bedöma ett behov. Någon kan tycka att det är jätteskitigt hemma medan en annan tycker att det är ganska rent. Därför behövs det en myndighet som gör en bedömning av vad som är ett behov och vad som inte är det.

Niklas Strömberg ser också en risk på lite längre sikt med förslaget.

– Det här öppnar upp dörren för andra lagförslag och att fler insatser ska handläggas på samma sätt. Det vore inte rätt väg att gå tycker jag.

Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg på Vision, vill i nuläget inte uttala sig om förslaget utan inväntar regeringens proposition som vid tidningens pressläggning är på remiss hos lagrådet. Men att lyfta ut insatser för äldre ur en total översyn av socialtjänstlagen tycker hon är fel väg att gå.

– Det vore bättre att invänta den lösning för hela socialtjänstlagen som är på gång, säger hon.

Artiklar

Vi har ny webbplats!

Tidningen Vision har bytt hemsida och webbadress. Besök oss på tidningenvision.se.  2019-10-28

Foto: Jann Lipka.

Blev du bjuden på lönekalaset?

Majoriteten av Visions medlemmar i kommuner och regioner fick löne­ökningar mellan 2,4 och 3 procent i år. Luleå och ­Vetlanda toppar bland kommunerna. Väster­norrland fick högsta ­snittökning bland ­regionerna.  2019-09-23

Medicinska sekreteraren Dennis Lindgren Örcel, här med kollegan Carina Johansson, fick ett lönesamtal tack vare ett inlägg på Facebook. Foto: Karl Nilsson.

Missnöje trots extra ­satsning

Flera regioner gjorde speciella satsningar på medicinska sekreterare och tandsköterskor i år. I Region Västernorrland fick båda yrkesgrupperna fyra procents löneökning i genomsnitt. Men trots höjningarna jäser missnöjet med för låga löner.  2019-09-23

Eva-Lotta Nilsson.

”Vi i Vision måste ligga på”

”Löneökningarna är bra på många håll jämfört med övriga arbetsmarknaden. Men vi måste ­titta närmare på arbetsplatser som haft lägre löneökningar”, säger Visions förhandlingschef Eva-­Lotta Nilsson.  2019-09-23

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb