×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

warning icon

Vill du testa vår betasida?

Vi har tagit fram en ny startsida på vår webbplats och du kan vara med att testa den. Vi vill gärna att du berättar vad du tycker. Testa den nya startsidan

  • Det är rätt att de som har utbildning för jobbet också är de som fattar besluten. Det tycker Gustaf Södling, som är positiv till att socialsekreterarna ta över politikernas beslutsfattande i enskilda individärenden Foto: Lasse Hejdenberg

    Det är rätt att de som har utbildning för jobbet också är de som fattar besluten. Det tycker Gustaf Södling, som är positiv till att socialsekreterarna ta över politikernas beslutsfattande i enskilda individärenden Foto: Lasse Hejdenberg

Olika syn på individbeslut

2018-08-14

Tidningen Vision nr 5 2018. Det är socialnämndens politiker som fattar beslut i socialtjänstens individärenden. När socialtjänstlagen nu stöps om höjs röster om att det är en förlegad modell.

Vem som helst kan inte göra de rätta bedömningarna. Det är socialarbetarna som har kompetensen att ta svåra beslut. Så resonerar Gustaf Södling, socialsekreterare i Linköping, i diskussionen om var ansvaret för besluten i socialtjänstens individärenden – till exempel ett omhändertagande – ska ligga: som nu hos socialnämndens politiker, eller hos socialtjänstens handläggare?

– Jag är positiv till att lägga över besluten på professionell nivå. Utnyttja att det finns besjälade socialarbetare som är kunniga att fatta rätt beslut.

Frågan är aktuell i den pågående översynen av socialtjänstlagen. Något färdigt förslag till förändring finns inte. Men utredaren Margareta Winberg signalerade i höstas att det är otidsenligt med politiker som fattar individbeslut.

Lotta Persson, tidigare socialchef i Botkyrka, är inne på samma linje.

– Om det är lekmän som fattar besluten förminskar det de professionella i sin yrkesutövning. Något som tvärtom behöver förstärkas, säger hon.

Med politiker i beslutsposition blir det ett led för mycket mellan klient och beslut, tycker hon. Visserligen tror hon inte att en förändring skulle leda till så många annorlunda beslut.

– Men det är inte där det ligger. Det är alltid bättre att den som är beroende av ett beslut har direktkontakt med den som fattar det. Det fungerar i de flesta andra sammanhang att politikerna sätter de ekonomiska ramarna och låter professionen fatta detaljbesluten, säger Lotta Persson.

Mats Einarsson, socialnämndens ordförande (V) i Botkyrka tycker att nuvarande modell är värd att bevara. Han jämför politiker som beslutsfattare i socialtjänsten med nämndemän i domstolarna med uppgift att ge uttryck för ett allmänt rättsmedvetande.

– Det kan vara bra för socialsekreterarna att behöva förklara sina förslag till beslut för personer som inte är proffs och då behöva vara mycket mer tydlig än när man gör det för kollegan som vet hur man ”brukar göra”.

Dessutom, påpekar han, handlar social­tjänstens beslut ofta om avgörande ingrepp i människors liv. Då kan det vara bra med ett politiskt ansvar.

– Det är trots allt skillnad på ett omhändertagande och på en operation inom sjukvården, säger han.

Även Vision ser med viss skepsis på att flytta beslutsansvaret från politikerna. Förbundets linje är att besluten ska fattas så nära medborgarna som möjligt, men på delegation från politiker till handläggare.

– Men då måste socialsekreterarna också ha rätt förutsättningar att kunna göra sitt jobb. Har de inte det ska de kunna lämna tillbaka delegationen, säger Visions socialpolitiska strateg Kristina Folkesson.

Hon är orolig för att ändrad beslutsordning ska innebära att socialtjänstens medarbetare tvingas stå till svars när socialtjänsten inte har resurser att ta till vara den enskildes behov.

– Att känna vånda för det ska ligga på politisk nivå, inte på enskilda anställda. Det är inte personliga beslut socialsekreterarna fattar, de gör det på socialnämndens vägnar, säger hon.

Någon slutgiltig uppfattning om hur socialtjänstens individbeslut ska fattas har Vision ännu inte.

– Som facklig organisation har vi en skyldighet att kräva en ordentlig utredning av vad det förslag som kommer får för konsekvenser för medlemmarna innan vi kan ta ställning, säger Kristina Folkesson.         

Artiklar

Vi har ny webbplats!

Tidningen Vision har bytt hemsida och webbadress. Besök oss på tidningenvision.se.  2019-10-28

Foto: Jann Lipka.

Blev du bjuden på lönekalaset?

Majoriteten av Visions medlemmar i kommuner och regioner fick löne­ökningar mellan 2,4 och 3 procent i år. Luleå och ­Vetlanda toppar bland kommunerna. Väster­norrland fick högsta ­snittökning bland ­regionerna.  2019-09-23

Medicinska sekreteraren Dennis Lindgren Örcel, här med kollegan Carina Johansson, fick ett lönesamtal tack vare ett inlägg på Facebook. Foto: Karl Nilsson.

Missnöje trots extra ­satsning

Flera regioner gjorde speciella satsningar på medicinska sekreterare och tandsköterskor i år. I Region Västernorrland fick båda yrkesgrupperna fyra procents löneökning i genomsnitt. Men trots höjningarna jäser missnöjet med för låga löner.  2019-09-23

Eva-Lotta Nilsson.

”Vi i Vision måste ligga på”

”Löneökningarna är bra på många håll jämfört med övriga arbetsmarknaden. Men vi måste ­titta närmare på arbetsplatser som haft lägre löneökningar”, säger Visions förhandlingschef Eva-­Lotta Nilsson.  2019-09-23

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb