×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Bra kolleger och nya, ­spännande arbetssätt gjorde att Madeleine 
Palm (till vänster) sa ja till ytterligare ett år. Här med arbetskamraten Anki Ljung Foto: Rickard Kilström

    Bra kolleger och nya, ­spännande arbetssätt gjorde att Madeleine Palm (till vänster) sa ja till ytterligare ett år. Här med arbetskamraten Anki Ljung Foto: Rickard Kilström

  • Fastighetsadministratören Mia Saxin, 57 år, trivs jättebra med sitt jobb, men skulle gärna gå i pension lite före 65-årsdagen. Mest för att få mer tid med alla sina intressen – bland annat trädgårdsskötsel Foto: André de Loisted

    Fastighetsadministratören Mia Saxin, 57 år, trivs jättebra med sitt jobb, men skulle gärna gå i pension lite före 65-årsdagen. Mest för att få mer tid med alla sina intressen – bland annat trädgårdsskötsel Foto: André de Loisted

Det här får 65+ att vilja stanna

2018-08-16

Tidningen Vision nr 5 2018. När ska du gå i pension? De flesta vill sluta jobba vid 65 år eller tidigare. Men Tidningen Visions undersökning visar också att många av dem skulle överväga att arbeta vidare om de fick bättre villkor.

Jobba längre. Det började när förra statsministern Fredrik Reinfeldt flaggade för att vi i framtiden måste räkna med ett arbetsliv till 75 år för att pensionspengarna ska räcka. Sedan har debatten fortsatt. En blocköverskridande majoritet är överens om att stegvis höja gränsen för hur länge man har rätt att stanna kvar och jobba, från 67 till 69 år. Även åldersgränsen för när man har rätt att börja ta ut den allmänna pensionen ska höjas från dagens 61 år till 64 år.

Men vad tycker Visions medlemmar? Vår enkät till anställda i åldrarna 55–65 år visar att drygt 70 procent räknar med att gå i pension vid 65 år eller tidigare. De vanligaste anledningarna är att man vill ägna mer tid åt familj eller sina intressen. Men samtidigt uppger en stor del av dem, 54 procent, att de kan tänka sig att skjuta på pensionen om de får gå ned i arbetstid med bibehållen lön.

Tuula Björkskog, lönespecialist i Enköping, är 62 år och har ännu inte bestämt sig för hur många år till det blir.

– Jag har tidigare haft tunga jobb bland annat inom vården så kroppen börjar säga ifrån. Men jag trivs också med jobbet och skulle sakna den sociala biten med kollegerna, säger hon.

DiagramSå hur resonerar du?

– Det beror ju på ekonomin också, men jag skulle kunna tänka mig att fortsätta på deltid. En variant är 80-90-100. Det skulle vara bra, och jag har försökt trycka på lite för att vi ska få den möjligheten, säger Tuula Björkskog.

80-90-100 är en modell som spridit sig det senaste decenniet och som innebär att anställda från en viss ålder, vanligtvis 62 år, får gå ner till 80 procents arbetstid men behålla 90 procent av lönen. Samtidigt fortsätter arbetsgivaren att betala in tjänstepension som om man jobbade 100 procent.

Det behövs mer av den varan anser Roland Kadefors, professor emeritus och forskare i arbetsvetenskap.

– Många vill trappa ned och jag menar att facken inte bara borde driva rätt till heltid, även rätt till deltid. Då skulle många av dem som vill jobba vidare också orka göra det, säger Roland Kadefors som även tycker att det måste satsas mer på livslångt lärande och en företagshälsovård som jobbar förebyggande.

Visions pensionsexpert Sari Wonsell håller med. Förutom möjlighet till deltid tar hon som exempel att man kan förändra arbetsuppgifter och scheman.

– Det kräver en del av arbetsgivaren. Men görs inget finns risken att personen går i pension helt och hållet i stället, säger Sari Wonsell.

Linköping är en av kommunerna som nu tar ett större grepp för att förmå personal att jobba till 67 eller längre.

– Vi blir allt friskare och många har kapacitet att jobba vidare. Men trots det ser vi att 65 år ligger kvar som gräns för de flesta, säger förhandlingschef Johan Nyhammar.

 

Vad är viktigast för att äldre ska kunna jobba längre?

– Hälsan. Därför gäller det att jobba mer med arbetsmiljön och att analysera alla verksamheter ur ett åldersperspektiv. Om det till exempel visar sig att svagare syn hos äldre påverkar jobbet i kontorsmiljö är ljuset en viktig faktor att beakta. På andra arbetsplatser kan det vara andra faktorer som är viktiga.

Kommunen har i somras sjösatt ett pilotprojekt som förutom satsningar på arbetsmiljön också innebär att alla från 66 år får en extra pensionsinbetalning på 1 000–2 000 kronor i månaden. Därtill ska personal över 55 år erbjudas rådgivning för förlängt arbetsliv.

– Sedan handlar det också om kultur och normer. Om någon kommer till mig och säger att hon eller han ska gå i pension ska jag inte bara konstatera det. Mitt svar kan vara ”Vad kul, hur mycket vill du jobba sedan?”

Att arbetsgivarens attityd har stor betydelse syns även i Tidningen Visions undersökning.  Av dem som överväger att gå i pension före 65 år uppger var sjätte, 17 procent, att de eventuellt skulle jobba vidare om arbetsgivaren uttryckligen önskade det.

”Jag kan tänka mig att jobba längre om arbetsgivaren visar ett intresse att man gör ett bra arbete”, skriver en person som tänkt gå i pension vid 64 år.

”Jag vill gärna fortsätta jobba några år till, fast i min egen takt och med hög kvalitet. Utvecklingen och attityden på min arbetsplats medger inte detta”, är en annan kommentar.

Många efterlyser en möjlighet att själva få bestämma hur mycket och med vad de ska jobba. Att ”bara” gå ned på deltid lockar inte om arbetsmiljön är stressig.

Dessutom är det tydligt att en stor del av dem som tänker jobba vidare efter 65 gör det i första hand för pengarna. För 58 procent är det den viktigaste anledningen, och många vittnar om att de räknar med att få så låg pension att de är så illa tvungna att jobba så länge som möjligt.

Här syns också en skillnad mellan olika grupper. Bland landstingsanställda kvinnor, där Vision har stora lågavlönade medlemsgrupper, uppger 65 procent av dem som tänker jobba ­vidare att främsta orsaken är pengar. För kommunanställda män är det i större utsträckning arbetsuppgifterna som lockar till att förlänga arbetslivet.  

Läs också: Streta på eller göra sorti?

Artiklar

Vi har ny webbplats!

Tidningen Vision har bytt hemsida och webbadress. Besök oss på tidningenvision.se.  2019-10-28

Foto: Jann Lipka.

Blev du bjuden på lönekalaset?

Majoriteten av Visions medlemmar i kommuner och regioner fick löne­ökningar mellan 2,4 och 3 procent i år. Luleå och ­Vetlanda toppar bland kommunerna. Väster­norrland fick högsta ­snittökning bland ­regionerna.  2019-09-23

Medicinska sekreteraren Dennis Lindgren Örcel, här med kollegan Carina Johansson, fick ett lönesamtal tack vare ett inlägg på Facebook. Foto: Karl Nilsson.

Missnöje trots extra ­satsning

Flera regioner gjorde speciella satsningar på medicinska sekreterare och tandsköterskor i år. I Region Västernorrland fick båda yrkesgrupperna fyra procents löneökning i genomsnitt. Men trots höjningarna jäser missnöjet med för låga löner.  2019-09-23

Eva-Lotta Nilsson.

”Vi i Vision måste ligga på”

”Löneökningarna är bra på många håll jämfört med övriga arbetsmarknaden. Men vi måste ­titta närmare på arbetsplatser som haft lägre löneökningar”, säger Visions förhandlingschef Eva-­Lotta Nilsson.  2019-09-23

Till arkivet

Fler äldre jobbar

  • De senaste tio åren har andelen sysselsatta över 55 år ökat stadigt, både bland kvinnor och män. Störst ökning har det varit i gruppen över 65 år, där antalet som jobbar har mer än fördubblats, från 89 000 till 190 000 personer.

Källa: Arbetsförmedlingen

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb