×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Anonyma beslut kan vara ett sätt att skydda socialtjänstens personal mot hot. Det tycker Anders Rooth och Elin Nordwander. Foto: Fredrik Persson

    Anonyma beslut kan vara ett sätt att skydda socialtjänstens personal mot hot. Det tycker Anders Rooth och Elin Nordwander. Foto: Fredrik Persson

Vill ge bättre skydd mot hot

2018-04-17

Tidningen Vision nr 3 2018. Ge handläggare i socialtjänsten rätt att slippa under­teckna beslut med namn när risken för hot är stor. Det kräver Anders Rooth, skyddsombud i Kristianstad.

Det är efter att socialsekreterare berättat om problem med hot och trakasserier som huvudskyddsombudet vid socialtjänsten i Kristianstad, Anders Rooth, driver frågan om att kunna meddela beslut utan att underteckna med sitt namn. Han tar ärenden som handlar om våld i nära relationer som ett exempel där risken för hot är stor.

– Där finns alltid en våldsverkare inblandad och en risk för att det problemet tas vidare till socialtjänstens handläggare.

Ett annat är hemtjänsten, där avslagsbeslut kan leda till att anhöriga uppträder hotfullt.

– Ju mer man borrar i frågan, desto fler exempel där anställda blivit hotade får man höra. Så när det förekommer aggressiva beteenden redan i telefon och handläggarens känsla är att det finns risk för hot ska det inte vara nödvändigt att underteckna ett avslagsbeslut med namn, säger han.

Socialsekreteraren och lokala skyddsombudet Elin Nordwander tycker att kravet är bra.

– Med de sociala medierna har det blivit mycket värre. Jag har kolleger som på Facebook blivit uthängda med namn, bild och med kommentaren ”vi vet var du bor”. Därför kan det vara tryggt att kunna hänvisa till förvaltningen eller socialnämnden i stället för att skriva sitt namn.

Anders Rooth tycker att det finns stöd för en sådan rutin i Socialstyrelsens föreskrifter SOFS 2014:5. Där står att ett beslut ska innehålla uppgift om ”vilken nämnd eller person” som fattat det. Ordet ”eller” lämnar utrymme för anonyma beslut, menar han.

Men vad som gäller är inte solklart. Enligt Socialstyrelsens jurist Ylva Ehn finns ingen exakt vägledning för hur föreskriften ska tolkas.

– Det är upp till varje enskild myndighet att bilda sig en uppfattning om vad juridiken kräver, säger hon.

Dessutom har Justitieombudsmannen, JO, nyligen klandrat en kommun för att det inte framgått vem som fattat beslut på socialnämndens uppdrag.

I Kristianstad gör kommunens jurister tolkningen att beslut ska undertecknas med namn.

– Att en klient blir upprörd över ett beslut är något som handläggarna ska kunna ta, säger Merete Tillman som är chef för arbete- och välfärdsförvaltningen.

Hon anser att andra sätt än anonymitet, till exempel bra stöd från arbetsledningen, ska få medarbetarna att känna sig trygga.

I grannkommunen Hässleholm är linjen delvis en annan. Där kan handläggare efter bedömning av enhetschef och skyddsombud i stället för namn underteckna beslut med Socialnämnden i Hässleholm. En modell som också borde kunna tillämpas i Kristianstad, tycker Anders Rooth.

– För arbetsmiljöns skull bör rutinerna kunna ändras, säger han.

Merete Tillman är mer tveksam. Hon menar att klienterna har rätt att veta vem som fattat beslut som rör dem. Dessutom hanteras många ärenden under så lång tid att det är omöjligt att handläggaren ska kunna vara okänd.

Anders Rooth hoppas trots det på fortsatt dialog kring frågan. Men även om han skulle få som han vill i Kristianstad är han ändå inte riktigt nöjd. Han vill att rätten till anonyma myndighetsbeslut tas med i den omarbetning av socialtjänstlagen som just nu är på gång.

– Lagen behöver bli tydligare för att öka säkerheten för medarbetarna. Det ska inte vara upp till varje myndighet att tolka en föreskrift. Det ska inte finnas några tveksamheter om vad som gäller, säger han.    

Artiklar

Till arkivet

Tipsa oss!

Vad vill du läsa om i Tidningen Vision? Kontakta oss på redaktionen.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb