×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

warning icon

Vill du testa vår betasida?

Vi har tagit fram en ny startsida på vår webbplats och du kan vara med att testa den. Vi vill gärna att du berättar vad du tycker. Testa den nya startsidan

  • På kliniken i Hageby finns en mötesstruktur: varannan vecka är det tandsköterskemöte där man pratar om rutiner i exempelvis sterilen eller får information om nya material. Foto:Henrik Witt

    På kliniken i Hageby finns en mötesstruktur: varannan vecka är det tandsköterskemöte där man pratar om rutiner i exempelvis sterilen eller får information om nya material. Foto:Henrik Witt

  • Catarina Andersson och Nicole Pedersen trivs på tandvårdskliniken i Hageby i Norrköping. Foto: Henrik Witt

    Catarina Andersson och Nicole Pedersen trivs på tandvårdskliniken i Hageby i Norrköping. Foto: Henrik Witt

  • Hur personalen bemöter varandra och patienterna är viktigt, tycker klinikchef Gunvor Didriksson, som jobbar medvetet med dessa frågor. Foto: Henrik Witt

    Hur personalen bemöter varandra och patienterna är viktigt, tycker klinikchef Gunvor Didriksson, som jobbar medvetet med dessa frågor. Foto: Henrik Witt

Det östgötska undantaget

2017-08-16

Tidningen Vision nr 5 2017. I stora delar av Sverige är det brist på tandsköterskor. Men Östergötland är undantaget och dessutom är sjukfrånvaron rekordlåg. Vi har besökt Folktandvården Hageby i Norrköping för att ta reda på varför.

Den dagliga fikarasten som hålls på Folktandvårdskliniken i Hageby mellan klockan kvart i tio och tio är just på väg att ta slut. Det är fullt av folk i personalrummet och ett sorl av röster hörs. Koppar klirrar mot fat när folk reser sig för att plocka undan. Solen skiner in genom fönstren på de ljusgröna sofforna där Nicole Pedersen, nybliven tandsköterska sedan slutet av förra året slagit sig ner.

– Det är god stämning här, vi är ett bra gäng. Man hör aldrig, ”Åh nej, nu är det måndag och här sitter vi igen, suck”. Här säger folk något i stil med ”God morgon, hur har helgen varit?” i stället. Det blir roligt att jobba då, säger hon.

Hon får medhåll av Catarina Andersson, som varit tandsköterska i 40 år och jobbat på kliniken i Hageby i sex år.

– Vi har gott kamratskap, skrattar och bryr oss om varandra. Om någon ser ledsen ut en dag frågar man hur det är. När jag var sjukskriven för en knäskada under ett halvt år hörde mina kolleger av sig på olika sätt. Det betydde mycket för mig, konstaterar hon.

Men även om de anställda känner gemenskap så är kliniken inte förskonad från stress och hög arbetsbelastning.

– Visst är det högt tryck ibland. Det är det på alla arbetsplatser, säger Catarina Andersson.

Och det är inte så konstigt. Hageby är den stadsdel i Norrköping som fått ta emot flest asylsökande under åren 2015–2016 och många av de nyanlända patienterna har ett extra stort tandvårdsbehov.

En del kommer från länder där det inte finns någon tandvård alls. Dessutom hjälper tandläkare från olika kliniker till med akuttandvården på Hageby. Med andra ord ett ganska tufft och krävande upplägg för en klinik. Trots det är sjukfrånvaron bland de 24 medarbetarna på Hageby Folktandvårdsklinik mycket låg och ligger på 3,9 procent för all personal och på 4,5 procent för enbart tandsköterskor. Klinikchef Gunvor Didrikson, som är tandsköterska i botten, tror att den låga sjukfrånvaron hänger samman med det stora vårdbehovet bland de 9 500 patienter som tillhör kliniken.

– Vi har gjort vår svaghet till vår styrka. Personalen vet att de behövs på jobbet och känner att de gör nytta. Det är sporrande, säger hon.

Som chef har Gunvor Didrikson arbetat medvetet med att skapa en god arbetsmiljö där alla känner sig sedda och accepterade för den man är. Arbetsgruppen består, liksom patientunderlaget, av många olika nationaliteter. Under klinikens planeringsdagar har personalgruppen diskuterat kring vad det innebär att jobba på en arbetsplats där många har olika bakgrund.

– Det är viktigt att ha tålamod och acceptans för olikheter när man jobbar här. Det är också bra att kunna prata om olikheterna.

En annan förklaring till den låga sjukfrånvaron kan vara det strikta schemat. Det är fika mellan 9:45–10 och 14:45–15 samt lunch 12–12:30 varje dag. Helst ska man inte prata jobb på rasten och särskilt inte på lunchen, har arbetsgruppen kommit överens om. Och blir man försenad med en patient är det inte okej att knapra in på lunchen. Då får nästa patient vänta en liten stund i stället.

På kliniken finns också en tydlig mötesstruktur med morgonmöten, veckomöten och planeringsdagar.

Men kliniken i Hageby är inte ensam om att ha ett lågt sjuktal. Siffran för alla personalgrupper inom folktandvården i länet ligger på 4,6 procent för 2016. Något som Cecilia Wiberg, HR-chef på Folktandvården i Östergötland, tror kan hänga samman med att Östergötland av tradition har ett gott samarbete med Försäkringskassan och att folktandvården har en anställd rehab-specialist och ett it-stöd för rehab-ärenden. Varför det hittills varit relativt lätt att rekrytera ny personal är dock svårare att svara på. Lönerna ligger i mellanskiktet för tandsköterskor i landet. Trots det går det vanligen tre till fyra sökande på varje tandskötersketjänst.

– Vi har inte upplevt den omtalade bristen på tandsköterskor. Vi hade en svacka för tre år sedan med lite färre sökande. Sedan dess har vi haft ett gott antal sökande på de flesta tjänster, säger Cecilia Wiberg.

Att det ser ut så här kan inte heller förklaras av utbudet av utbildningsplatser i länet. Det finns ingen tandsköterskeutbildning i Östergötland. De flesta som anställs kommer från utbildningen i Tranås i Småland och en del kommer från utbildningarna i Nyköping i Sörmland och i Stockholm. Till hösten ska dock en utbildning startas i grannstaden Linköping.

Kanske är det så att det låga sjuktalet och det relativt goda rekryteringsläget för tandsköterskor är sammankopplade. Kanske inte. Men förhoppningsvis
håller trenden i sig. Under de nästkommande fem åren väntar en stor utmaning, då kommer ett 70-tal tandsköt­erskor att behöva anställas i Östergötland.

Artiklar

Vi har ny webbplats!

Tidningen Vision har bytt hemsida och webbadress. Besök oss på tidningenvision.se.  2019-10-28

Foto: Jann Lipka.

Blev du bjuden på lönekalaset?

Majoriteten av Visions medlemmar i kommuner och regioner fick löne­ökningar mellan 2,4 och 3 procent i år. Luleå och ­Vetlanda toppar bland kommunerna. Väster­norrland fick högsta ­snittökning bland ­regionerna.  2019-09-23

Medicinska sekreteraren Dennis Lindgren Örcel, här med kollegan Carina Johansson, fick ett lönesamtal tack vare ett inlägg på Facebook. Foto: Karl Nilsson.

Missnöje trots extra ­satsning

Flera regioner gjorde speciella satsningar på medicinska sekreterare och tandsköterskor i år. I Region Västernorrland fick båda yrkesgrupperna fyra procents löneökning i genomsnitt. Men trots höjningarna jäser missnöjet med för låga löner.  2019-09-23

Eva-Lotta Nilsson.

”Vi i Vision måste ligga på”

”Löneökningarna är bra på många håll jämfört med övriga arbetsmarknaden. Men vi måste ­titta närmare på arbetsplatser som haft lägre löneökningar”, säger Visions förhandlingschef Eva-­Lotta Nilsson.  2019-09-23

Till arkivet

Sjuktal Folktandvården Östergötland 2016

Alla medarbetare: 4,6 procent
Tandsköterskor: 5,2 procent
Tandhygienister: 4,6 procent
Tandtekniker: 0,55 procent

Tandsköterskebrist
13 av 21 landsting/regioner uppger att de har svårt eller mycket svårt att rekrytera tandsköterskor.
6 landsting/regioner uppger att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på tandsköterskor.
2 landsting/regioner uppger att det är ganska lätt att rekrytera tandsköterskor.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb