×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Vårdbesök på arbetstid – bara för vissa

2016-01-19

Tidningen Vision nr 1 2016. Lämna blod, gå på mammografi och göra tandläkarbesök. Det är exempel på vad anställda kan göra på betald arbetstid i vissa kommuner. Men alla kommuner är inte lika generösa, visar Tidningen Visions undersökning.

Fakta

15 procent svarar ”betydligt mer generös” eller ”något mer generös” på frågan om kommunen har blivit mer eller mindre generös de senaste tre åren med att ge ledigt för hälsobesök på betald arbetstid.

Alla kommunanställda har rätt att göra akuta läkarbesök på betald arbetstid. Och blivande föräldrar får göra två besök hos mödravården utan avdrag på lönen. Det slås fast i kollektivavtalets allmänna bestämmelser.

Men flera arbetsgivare är mer generösa än så, enligt undersökningen.

Sju av tio kommuner låter sina anställda även göra akuta tandläkarbesök på betald arbetstid. Och nästan hälften, 45 procent, erbjuder kvinnlig personal att gå på mammografi med bibehållen lön. Att få lämna blod på betald arbetstid är en nästan lika vanlig förmån.

Britta Hedefalk, sakkunnig på Cancerfonden, tycker det är bra när det finns möjlighet att gå på mammografi på arbetstid. I dag kommer inte 20 procent av de kvinnor som blir kallade.

– Allt som underlättar för människor att göra kontroller av det här slaget är bra. Om det finns en möjlighet att upptäcka cancer i ett tidigt stadium kan det minska risken att dö i sjukdomen, säger hon.

Vindelns kommun erbjuder sina anställda att göra alla typer av vårdbesök under betald arbetstid om det inte är möjligt på fritiden.

– Vindeln ligger ju en bit bort från allt – eller om det är allt som ligger en bit bort från Vindeln – och då kan det vara krångligt med sjukhus- eller läkarbesök. Dessutom tror jag att vår generösa tillämpning ger en positiv bild av kommunen som arbetsgivare, säger Göran Dahle, personalstrateg i Vindeln.

Kommunen var mycket mer återhållsam med liknande förmåner för bara några år sedan, enligt Göran Dahle.

– Vi la ned mycket tid på att diskutera vilken typ av vård man kunde få på betald arbetstid. Dessutom fanns det olika tillämpningar i olika verksamheter, så det upplevdes som orättvist.  Det var helt enkelt en energitjuv.

Vad den generösa hållningen kostar kommunen vet inte Göran Dahle, men menar att förmånen utnyttjas blygsamt.

Även Övertorneå kommun är frikostig mot sina anställa. Det är något som Bengt Rytiniemi, handledare för ensamkommande flyktigbarn, uppskattar. För några år sedan drabbades han av en ovanlig form av hudcancer.

– Den upptäcktes i ett tidigt stadium och hade inte hunnit bli så allvarlig, men krävde lång behandling, berättar Bengt Rytiniemi.

Han var därför borta från jobbet en halv dag två gånger i veckan i totalt tio veckor under två år.

– Att få behålla lönen vid de tillfällena var jätteförmånligt, annars hade jag förlorat en hel del i inkomst.

I Västerås kommun är man inte lika givmild, även om akuta tandläkarbesök tillåts på betald arbetstid, utöver kollektivavtalet. Men att skriva in fler typer av vård- och hälsobesök med bibehållen lön i lokala avtalet tror HR-direktören Ola Brandell inte på.

– Förutsättningarna för att kunna gå ifrån jobbet varierar mycket mellan olika arbetsplatser, så det kan vara svårt att anpassa verksamheten med något generellt avtal. Däremot tror jag ändå att man kan gå till läkare utan löneavdrag på vissa håll, men det är något som chef och medarbetare kommer överens om.

Artiklar

Foto: Jann Lipka.

Blev du bjuden på lönekalaset?

Majoriteten av Visions medlemmar i kommuner och regioner fick löne­ökningar mellan 2,4 och 3 procent i år. Luleå och ­Vetlanda toppar bland kommunerna. Väster­norrland fick högsta ­snittökning bland ­regionerna.  2019-09-23

Medicinska sekreteraren Dennis Lindgren Örcel, här med kollegan Carina Johansson, fick ett lönesamtal tack vare ett inlägg på Facebook. Foto: Karl Nilsson.

Missnöje trots extra ­satsning

Flera regioner gjorde speciella satsningar på medicinska sekreterare och tandsköterskor i år. I Region Västernorrland fick båda yrkesgrupperna fyra procents löneökning i genomsnitt. Men trots höjningarna jäser missnöjet med för låga löner.  2019-09-23

Eva-Lotta Nilsson.

”Vi i Vision måste ligga på”

”Löneökningarna är bra på många håll jämfört med övriga arbetsmarknaden. Men vi måste ­titta närmare på arbetsplatser som haft lägre löneökningar”, säger Visions förhandlingschef Eva-­Lotta Nilsson.  2019-09-23

Patti Hansén har inget fast kontor utan jobbar på plats på enheterna han ansvarar för. Foto: Sofia Sabel.

Patti Hansén: ”Det går att utrota hemlösheten”

Ingen ska behöva sova på gatan. Det menar socialpedagogen Patti Hansén, verksamhetschef för området hemlösa på Räddningsmissionen. Han kräver ett politiskt uppvaknande och vill att fler riktar blickarna mot Finland.  2019-09-23

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb