×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Oro när sju kommuner bildar bolag

2014-03-26, Tidningenvision.se

Sju kommuner i Västra Götaland har bildat ett gemensamt bolag. Det ska ta över löneadministration, ekonomi, upphandling och IT-drift. Vision är kritiskt på flera håll.

Fakta

Soltak AB ska vara i full drift 2016. Flera kommuner har tagit beslut i fullmäktige om vad man vill köpa av bolaget. Stenungsund och Kungälv (ekonomi, löner och IT), Ale (ekonomi och upphandling), Lilla Edet (ekonomi, löner och IT), Tjörn (beslut 27/3), Öckerö (beslut maj), Orust (beslut efter valet i höst).

– Det finns en oro bland många anställda, får man behålla sina arbetsuppgifter och sin tjänst när det kommer andra med liknande kompetens från sex andra kommuner, säger Angelica Karlsson, Visionordförande i Kungälvs kommun.

Soltak AB bildades under förra året. Bolaget ska erbjuda IT-drift, löneadministration, ekonomihantering och upphandling till de ägarkommuner som vill ansluta sig.

Syftet är att bolaget ska ge bättre service till en lägre kostnad och bidra till att de små kommunerna blir mindre sårbara.

Alla anställda som berörs kommer att erbjudas jobb i det bolaget. De som väljer att inte följa med kan tacka nej men riskerar då att bli övertaliga.

Visionavdelningarna är eniga om att syftet är gott, men flera av dem är mycket kritiska till de förstudier som gjorts. Bolaget kommer att få stora konsekvenser för de anställda och verksamheterna men det är inte klarlagt hur det kommer att påverka ekonomin, kvaliteten eller kommunernas möjligheter att påverka. 

– Det känns olustigt att det ska ske så snabbt och med så bristfälligt underlag, säger Torleif Thuresson, personalsekreterare och styrelseledamot i Visions Öckeröavdelning.

Ett exempel som flera avdelningar nämner är löneadministrationen. Vissa kommuner har redan infört avancerade personalsystem och utbildat personalen vilket innebär att de får vara med och betala för samma sak en gång till.

En stor del av kritiken handlar om IT-verksamheten. Konsulter som gjort förstudien påpekar att det krävs en fördjupad teknisk förstudie för att gå vidare. Samtliga IT-chefer i kommunerna har ställt sig bakom kravet. Soltaks tillförordnade vd Britt-Marie Nilsson säger att någon form av teknisk förstudie kommer att göras framöver och att hon i övrigt är nöjd med förberedelserna.

– Jag tycker vi har fått fram en jättebra bild. Syftet med förstudierna var aldrig att få svar på alla frågor i detalj utan skulle ge en övergripande bild. I vissa fall har kommunerna inte kunnat ta fram uppgifter och då får vi acceptera det, säger hon.

Politikerna i kommunerna beslutar nu om vilka tjänster de ska köpa av bolaget som troligen kommer att ligga i Kungälv. Öckerö, som består av tio bebodda öar, har längst pendlingsavstånd till Kungälv. Pendlare måste åka färja och passera hårt trafikerade vägar. Med bil tar resan minst 45 minuter i varje riktning, med kollektivtrafik tar det nästan två timmar.

Många anställda i kommunen har lyckats få ett jobb på hemmaplan efter år av pendlande. En av dem är Linda Velander, ekonomiassistent och lönehandläggare.

– Jag sade upp mig från ett jobb i Göteborg och vill inte pendla. Jag vill inte vara anställd av Soltak heller. Det känns som att Öckerö kommun är en tryggare arbetsgivare.

Inte heller IT-teknikern Mikael Ahlberg vill jobba i det nya bolaget.

– Jag var utvecklare/programmerare på ett företag i Partille innan jag började som IT-tekniker här på Öckerö. Jag sökte jobbet för att det är nära hem och för att kunna hämta och lämna barn på dagis. Skulle jag tvingas jobba någon annanstans kommer det inte att bli som IT-tekniker i Soltak i första hand.

Han frågar sig också hur det ska gå till när ett datorproblem på någon av de norra öarna behöver fixas.

– Alla IT-problem går inte att lösa på distans. Ska en tekniker från Kungälv klara av ett supportärende på Rörö får man nog ta sovsäck med sig.

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum