×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

KD: Bra chefer nyckeln till bättre äldreomsorg

2014-03-26, Tidningenvision.se

Kristdemokraterna vill bland annat satsa mer på cheferna i omsorgen, ökad valfrihet och lärlingsjobb för unga. Göran Hägglund tycker också att jämställdheten i arbetslivet är för dålig. Men frågan är vad partiet konkret vill göra åt det.

Fakta

1.  Ska a-kassan höjas?
– Ja, när det finns ekonomiskt utrymme.

2. Ska pensionsåldern höjas?
– Vi kommer att behöva arbeta längre, men jag tror inte på ett politiskt beslut att vi ska arbeta till 69 år eller så. Däremot vill jag underlätta för människor att vara kvar på arbetsmarknaden längre.

3. Nämn ett bra förslag från oppositionen?
– Ha! ... Nej då, det är ju självklart att alla partier har bra förslag. Jag tycker till exempel att det är bra med färre barn i skolklasser och i förskolan. Vi har på många håll alldeles för stora grupper.

4. Första jobbet?
– När man var 15 fick man börja sommarjobba på järnverket i Degerfors. Och jag jobbade också på Konsum efter skolan, körde ut varor på moped till kunderna. Jag har vuxit upp under väldigt enkla omständigheter och fick bidra till familjens ekonomi.

Ni vill satsa 100 miljoner kronor om året på att utveckla ledarskapet i äldreomsorgen. Varför behöver cheferna mer utbildning?
– Om man ställer den frågan i näringslivet skulle man betraktas som dum. Det är självklart så att alla de som har budget- och personalansvar behöver utbildning för att kunna utföra sina jobb. Goda chefer spelar en väldigt viktig roll för att vi ska få bra resultat för brukarna, de äldre.

Samtidigt konstaterar ni att cheferna inte har optimala förutsättningar, att de bland annat har för stort personalansvar.  Är det inte arbetsvillkoren som i första hand borde bli bättre?
– Det är alldeles rätt. Men det är kommunerna som är arbetsgivare medan staten står för lagstiftning, skjuter till statsbidrag och gör en del riktade insatser. Och kommunerna kommer att få lägga manken till i dragkampen om medarbetare. Det handlar om löner och rimligt antal medarbetare att chefa för.

Kristdemokraterna vill att LOV, Lagen om valfrihet, ska vara obligatorisk. På vilket sätt blir äldreomsorgen bättre av det?
– Har man varit van att avgöra alla sina viktiga saker i sitt liv är det rimligt att man som äldre också kan välja utförare. Att kunna välja har ett egenvärde och utöver det tror jag att det driver kvalitetsutvecklingen. Men det förutsätter att vi har politiker som är duktiga i att godkänna utförare, följa upp utförare och göra enkäter så att brukare blir nöjda.

Ni ser också LOV som ett medel för ökad jämställdhet i arbetslivet. Hur?
– Genom att det skapas konkurrerande arbetsgivare som kommer att anstränga sig för att få bra personal. Man kan dra en parallell till apoteken. Där fanns det förut en enda arbetsgivare, och ville man som anställd förbättra sina villkor kunde man bara gå till ett annat apotek. Och få exakt samma villkor. I dag finns det flera arbetsgivare och vi ser en press uppåt på lönerna.

Behöver jämställdheten i arbetslivet förbättras?
– Ja, inte minst när det gäller lönerna. Det finns historiska orsaker till att lönerna är lägre i yrken som traditionellt varit kvinnodominerade. Men i dag är det alldeles orimligt. De människonära lönerna behöver uppvärderas i förhållande till andra. I huvudsak är det en fråga för fack och arbetsgivare.

I debatten framhålls ofta att kvinnor är mer hemma med småbarn och att ett första steg mot minskade löneskillnader mellan män och kvinnor är en individualiserad föräldraförsäkring. Men det vill inte KD ha. Varför inte?
– Vi tycker att politiken finns för att stödja föräldrarna, inte för att styra och ställa över dem. Det är en väldigt dålig idé att vi i riksdagen ska votera om hur föräldrar ska fördela föräldraförsäkringen. Föräldrarna känner barnen bäst. På frågan om jag med lagstiftning ska tvinga fram en millimeterordning är mitt svar nej.

Ni vill inte påverka lönebildningen och inte styra föräldraförsäkringen. Och tycker samtidigt att lönerna är ojämställda. Så vad vill ni göra?
– Just inom vårdsektorn är det ju politiskt styrda organisationer som förhandlar lönerna. Jag är säker på att lönerna kommer att öka i kvinnodominerade yrken. De är väldigt lågt satta. Vi kommer att få hjälp av en situation när det blir kamp om arbetskraften. Det kommer att spela oss i händerna. Människor kommer inte att nöja sig med att slita hårt i en sektor som har låg status och dåligt betalt.

För att få ner arbetslösheten bland unga vill KD införa lärlingsanställningar på upp till tre år? Varför behövs det?
– När jag var ung fanns väldigt många fler okvalificerade jobb där man kunde börja och sedan utvecklas i. I dag är det betydligt tuffare, du ska gärna ha treårig högskoleutbildning och erfarenhet innan du släpps in. Vi måste sänka trösklarna.

Och facken behöver enlig KD inse att det kräver ”sänkta krav vad gäller lön och trygghet”. Hur låga ska lärlingslönerna vara?
– De ska vara avtalsgrundade. Vi är angelägna om att parterna kommer överens om en lärlingsutbildning med en utbildningsdel som kan betalas lägre. Annars kommer vi till en situation där arbetsgivarens behov av kunnig och välutbildad arbetskraft aldrig möter en viss grupp.

Klyftorna ökar i Sverige. De relativa inkomstskillnaderna ökar. Hur väl rimmar det med Kristdemokraternas sociala marknadsekonomi?
– Det har gjorts åtskilliga studier av fördelningen och då är Sverige ett av de länder som har plattast lönestruktur. Lägger man till de olika system vi har med socialförsäkringar, sjukvård och så vidare så är vi kanske världens mest jämlika samhälle.
– Nu möter vi utmaningar när människor med hög utbildning blir attraktiva på en världsmarknad, medan andra inte klarar sig ens genom grundskolan. Vi måste göra enorma insatser för att lyfta de som har det svårast. Men idén kan ju inte vara att bekämpa rikedom, utan att bekämpa fattigdom. Vi har gjort väldigt mycket för att stärka grupper som har det svårare, höjda flerbarnstillägg och bostadsbidrag för att ta ett par exempel.

Tillräckligt?
– Vi har ständigt motkrafter som vill dra isär samhället. Det finns mer att göra.

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum