×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Stress i arbetet drabbar barnen

2014-05-20, Tidningenvision.se

Inspektionen för vård och omsorg ska utreda socialtjänsten i Karlskrona efter en flickas död. Brister i hanteringen av barnärenden finns i en rad kommuner. Anledningen kan enligt Vision vara hög arbetsbelastning och oerfarna handläggare.

Fakta

  • I Stockholm har antalet anmälningar om barn som far illa ökat med 4 000 mellan åren 2009 och 2013. Det skriver Stockholms socialtjänstinspektörer i sin årsrapport. Förra året anmäldes drygt 15 000 fall till socialtjänsten och drygt hälften av dessa bedömdes som så allvarliga att utredningar påbörjades.
  • En förhandsbedömning av anmälan ska göras inom 14 dagar enligt lag men i över hälften av de fall som inspektörerna granskade (190 av 336) överskreds den tidsgränsen.
  • Det finns ingen samlad nationell statistik på antalet anmälningar enligt SKL men lokala studier visar att andelen anmälningar ökat med upp till 100 procent i vissa kommuner under de senaste tio åren.
  • 74 procent av barnärenden innehåller allvarliga brister i hanteringen visar en avhandling av Madeleine Cocozza vid Linköpings universitet.

Socialtjänsten i Karlskrona har anmält sig själva till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och gör även en internutredning med anledning av flickan som dog trots att larm om missförhållanden inkommit till såväl polis som socialtjänst. Orsaken bakom det som inträffat är ännu inte klarlagd. 

Detta är en av flera allvarliga händelser som visat på brister inom sociala barn- och ungdomsvården. Enligt en kartläggning i Dagens Nyheter av jämförbara rapporter hos IVO finns det brister i ärendehanteringen på alla undersökta orter. Bristerna handlar framför allt om att utredningar tar för lång tid, att barnens behov hamnar i skymundan och att handläggarnas skäl till att inte gå vidare med anmälningar är bristfälligt motiverade.

Visions socialpolitiska strateg Kristina Folkesson vill inte uttala sig om hanteringen av det enskilda ärendet i Karlskrona men kan bekräfta den generella problematiken. En förklaring till bristerna inom socialtjänsten kan vara en alltför stor arbetsbelastning menar hon.

– Om tiden är knapp kan missförhållanden uppstå och trots att det är svåra bedömningar går det många barn och ungdomar per handläggare. Med sådana förutsättningar hinner socialsekreterarna kanske inte alltid följa upp varje ärende på det sätt som skulle behövas, säger Kristina Folkesson.

Färre ärenden per handläggare och bättre introduktioner för nyanställda kan vara lösningen menar hon. Att utreda barn och ungas situation är bland de mest krävande jobben inom socialtjänsten, inte minst eftersom besluten som fattas kan få stora konsekvenser för dem som berörs. Trots detta är var tredje handläggare inom den sociala barnavården nyanställd och endast dryga hälften av handläggarna har mer än fem års yrkeserfarenhet enligt en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Rollen som socialsekreterare har blivit något av ett genomgångsyrke menar Sara Roxell, handläggare på SKL.

– För säg 15 år sedan var det ett jobb man tog efter att ha jobbat flera år eftersom det egentligen kräver erfarenhet. I dag är det i stället där många socionomer börjar sin karriär. Socionomutbildningarna som är allmänt hållna förbereder inte studenterna för jobbet som socialsekreterare. Därför behövs introduktioner på arbetsplatsen, säger hon.

Men det är inte bara bland socialsekreterare som det råder brist på arbetslivserfarenhet. Detsamma gäller för chefer inom just den här verksamhetsdelen enligt SKL:s rapport. Sju av tio chefer har arbetat kortare tid än tre år.

– Det var nog det som förvånade oss mest i rapporten och det är ett stort problem om inte ledarskapet fungerar när socialtjänsten blivit ingångsjobbet för många. Cheferna har ansvar för att ge de nyanställda en bra introduktion, vilket kan vara svårt om även cheferna är oerfarna, säger Sara Roxell.

Ellen Larsson

ellen.larsson@vision.se

Artiklar

Annica Gren håller i en lägerverksamhet där ett 70-tal unga träffas. Själv spelar hon inte så mycket datorspel. Foto: Sofia Sabel.

Datorspelsklubb för hemmasittare

I Göteborgs stad finns en unik verksamhet för datorspelsintresserade ungdomar med diagnoser inom autismspektrat. Här får de hjälp att bryta sin isolering och möta andra med samma intresse. Annica Gren samordnar träffarna.  2019-09-23

Foto: Mostphotos.

Kvalitet = bra reklam

Socialsekreterare som upplever att de har möjlighet att göra ett bra jobb vill gärna stanna på sin arbetsplats och kan även tänka sig att rekommendera den till andra. Det visar ny forskning från Malmö universitet.  2019-09-23

”Vi har verkligen fått mandat att prova nytt”, säger Joachim Ekdahl. Här tillsammans med Saga ­Andersson, Bitte Wikström och Lisbeth Davidsson. Foto: Anders Andersson.

Digitalt team bryter ny mark

Vad har du för behov? Det har Helsingborgs socialtjänst frågat brukarna. Nu ska fem ­kreativa socialsekreterare och en tjänstedesigner skapa lösningar som är utanför boxen. Ett mål är att socialsekreterarna ska få mer tid för möten med brukarna.  2019-09-23

Elin ­Högberg och Amanda Ricketts startade podden med ­Jonathan Isgren och Ebba Bäcklund. Nu lämnar de över stafettpinnen 
till andra studenter. Foto: André De Loisted.

Podd täpper till kunskapsluckan

Glappet mellan socialarbetare och brukare behöver suddas ut. Det menar socionomstudenterna vid Socialhögskolan i Lund som står bakom Kunskapsluckan – en podd om erfarenhetsbaserad kunskap.  2019-09-23

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb