×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Facklig kritik mot inhyrningsutredning

2014-07-18, Tidningenvision.se

Regeringen har tillsatt en utredning som visar att det sällan förekommer att arbetsgivare ”rundar” Las och i stället anlitar bemanningsföretag. Nu riktar Vision och TCO kritik mot utredningen.

Den så kallade ”inhyrningsutredningen” har nyss överlämnats till regeringen. Utredaren Eskil Wadensjö har undersökt hur vanligt förekommande det är att personal från bemanningsföretag hyrs in i situationer där arbetstagare som tidigare sagts upp har företrädesrätt enligt Las, lagen om anställningsskydd. I utredningen konstaterar han det bara är 1,5 procent av den sysselsatta befolkningen som jobbar inom bemanningsföretag och att det är sällsynt att arbetsgivare ”rundar” Las. 

Mikael Ruukel, förbundsjurist på Vision, skriver i sin blogg att han är kritisk till hur utredningen gjorts. Han anser att det statistiska underlaget är alldeles för litet för att dra några slutsatser.

”Undersökningen består av dels ett litet antal djupintervjuer med utvalda fack- och arbetsgivarföreträdare, dels av telefonintervjuer med slumpvis utvalda arbetsgivare. Bortfallet var så stort att enkäten endast grundar sig på svar från 82 arbetsgivare, vilket är undermåligt”, skriver han.

Eskil Wadensjö hade hoppats på att få tillgång till Arbetsförmedlingens uppgifter om varsel men dessa var sekretessbelagda, och därför gjorde de i stället intervjuer med bland annat arbetsgivare och fack.

- Vi har frågat många olika källor i stället, fackförbunden, arbetsgivarparter, trygghetsråden och vår referensgrupp där bland annat facken varit representerade. De olika källorna pekar åt samma håll så jag tycker att man kan dra slutsatser utifrån det underlaget, säger han.

Mikael Ruukel är också kritisk till att utredningens slutsatser att bemanningsföretagen inte är ett så stort problem bortser från att det i vissa branscher är satt i system att ”runda” Las, till exempel i journalistbranschen.

”Slutsatsen borde i stället bli att om problemet bara är stort i vissa branscher borde det vara ännu lättare att ändra lagstiftningen utan att göra alltför stor inverkan på arbetsmarknaden.” skriver han.

Även TCO vill se en lag mot inhyrning som strider mot Las.

-Det var länge sedan det gjordes ändringar i Las och då förutsåg man inte det här problemet. I dag är det näst intill omöjligt för facken att driva tvister om detta i domstol. Eftersom det enligt utredningen inte är ett så stort problem men väldigt upprörande när det väl händer borde det inte vara så svårt att ändra lagen, säger Lise Donovan, jurist på TCO.

Eskil Wadensjö håller med om att det finns stora problem med inhyrning av personal i vissa branscher med tycker inte att det största problemet med bemanningsbolagen är att de används för att ”runda” Las.

- I Transportbranschen lyckades man avtala bort detta problem och i journalistbranschen handlar det snarare om en kris i branschen där många sägs upp. Däremot har många fackliga företrädare berättat om andra problem som kommer med bemanningsföretagen, till exempel att arbetsgivare tar in egenföretagare i stället för att anställa och dålig arbetsmiljö och det borde utredas närmare, säger han. 

Artiklar


      Efter drygt 30 år i Bollnäs kommun tjänar Mari Lööv 25 200 kronor i månaden. Hon tycker lönen är alldeles för låg. Foto: Maria Hansson

Stort missnöje med lönerna

Var femte administratör i kommun och landsting mycket missnöjd med sin lön. Anställda i Svenska kyrkan och kommunala bolag är mindre missnöjda.  2016-02-24


      Malin Bjerkhede

Luckor i lag för lika lön

Det behövs tydligare regler för hur lönekartläggningar ska göras. Det anser Vision som vill ha skärpt lagstiftning för att snabba på utvecklingen mot jämställda löner.  2015-09-10


      Christel Svensson receptionist Tranås, Agneta Blomqvist Görres skolkurator Täby, Marie Andersson socialassistent Alvesta och Torbjörn Gustafsson, IT-tekniker Region Kronoberg.

Vad fick du för lön?

Ordentliga löneökningar på vissa håll, hyfsat för de allra flesta och några rejäla bottennapp. Så ser resultatet ut i årets löne­översyn i kommuner, landsting och regioner. Flera av Visions förhoppningar med det sifferlösa avtalet har besannats, men också några av farhågorna.  2015-05-28

TCO gör musikvideo om kollektivavtal

– No government involved, just two parts that are king! Så rappar den framgångsrika företagsledaren i TCO:s nya film Business Like a Swede. Det är uppföljaren till förra årets virala succé om amerikanen Joe som lever "Like a Swede".  2015-02-09

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb