×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Hemtjänsten i hetluften

2014-08-26, Tidningenvision.se

Valfrihet i hemtjänsten är en stekhet politisk fråga. Kommunerna väljer med ideologin som drivkraft helt olika vägar. När Södertälje öppnade för privata alternativ följde fusk och polisutredningar – och en tuff tid för biståndshandläggarna. Nu har kommunen hittat en ny modell.

Fakta

• LOV, lagen om valfrihetssystem, infördes 2009 och reglerar vad som gäller om kommuner vill konkurrensutsätta en verksamhet.  Vid införandet fanns möjligheter till kundval i socialtjänsten i 40 kommuner.
• I höstas hade 181 kommuner infört någon form av valmöjlighet, vanligast var det i hemtjänsten.
• De äldre som gjort val tenderar att vara mer nöjda med hemtjänsten än de som inte valt. När det gäller kvalitet eller effektivitet har man inte kunnat se några skillnader mellan kommuner som infört valmöjligheter, och kommuner som bara har kommunal hemtjänst
Källa: Den statliga utredningen ”Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten”.

Polisen i Södertälje hade haft spaning i nio månader. En tisdagsmorgon i november förra året slog man till. Tio personer med anknytning till hemtjänstbolaget Jome Omvårdnad greps, misstänkta för grovt bedrägeri. Misstankarna handlar i grova drag om att företaget lurat biståndshandläggare att bevilja hemtjänst till personer som inte var i behov av hjälp. Nyligen begärdes företaget också i konkurs av Vision. I våras nystades en liknande härva upp i ett annat hemtjänstbolag i kommunen.

Pernilla Andreason är chef för de biståndshandläggare som jobbar mot äldre. Hon beskriver en stor besvikelse hos många handläggare när de misstänkta bedrägerierna kom i öppen dager.
– För många kändes det som en stor sorg, man har gjort sitt jobb, och så var det inte som man trodde, säger Pernilla Andreason.
Många av handläggare hade också haft långa och tidskrävande diskussioner med olika företag, i de flesta fall för att bolagen inte var nöjda med antalet timmar i biståndsbesluten.
– Det blev en väldig tidsfixering, inte en fråga om behoven för de äldre uppfylldes. Flera handläggare fick uppleva påtryckningar.
Skälet till påtryckningarna var i många fall att företagen anställde äldres anhöriga, som blev beroende av biståndsbesluten för sin egen försörjning. Därför fanns också en drivkraft att få den äldre att verka sjukare än han eller hon egentligen var.

När Södertälje öppnade för privata alternativ för några år sedan växte det snabbt fram många nya utförare av hemtjänst. Som mest var de 19 stycken.
Det påverkade förstås biståndshandläggarnas arbetssituation.
– Det var en stor chock för oss alla. Vi var inte vana vid att jobba med så många utförare. Dessutom blev antalet brukare fler, och vi hade plötsligt fler hembesök att göra och fler biståndsansökningar att svara på. Det blev stressigt, eftersom vi samtidigt inte blev fler handläggare, säger biståndshandläggaren Paulina Vidal.

Hennes kollega, Thamara Aphrem, hade precis börjat jobba när kundval i hemtjänsten infördes.
– Så jag hade inte så mycket att jämföra med. Men efter ett tag kände jag att arbetet började ta på krafterna, säger hon.
Sedan missförhållandena i hemtjänsten uppdagats har Södertälje kommun gjort om
systemet i grunden. I stället för den relativt fria etablering som varit kommer man att
upphandla fem företag som tillsammans med kommunen delar på uppdragen i hemtjänsten.
– Det känns bra med den nya modellen, jag tror att det är en bra medelväg, säger Pernilla Andreason som i grunden tror att konkurrensen är bra, både för brukare och anställda.

Även biståndshandläggarna är positivt inställda.
– Samarbetet kommer att bli bättre med färre utförare, säger Thamara Aphrem, som dock berättar att beslutet har överklagats av de utförare som inte upphandlats, och att det därför troligtvis kommer att dra ut på tiden innan det genomförs.
I kölvattnet av det som hänt har biståndsbedömarna i Södertälje också fått nya verktyg att ta till. En arbetsterapeut, som gör hembesök och bedömer hur mycket den äldre klarar av på egen hand om handläggarna är osäkra, har anställts. Man har också börjat med oplanerade hembesök, där biståndshandläggarna åker två och två.

Om några veckor är det val och frågan om vinster i välfärden är en av de stora valfrågorna. Rotar man i argumentationen kring den laddade frågan landar man nästan alltid i en diskussion om valfrihet. Det är frågor som: Hur viktig är rätten att välja skola, äldreboende och hemtjänst? Och vad får denna valfrihet för konsekvenser?
Just hemtjänsten är också speciell eftersom det sannolikt är den verksamhet där skillnaderna över landet är som störst. Vissa kommuner, som Täby, har inte ens kvar någon kommunal hemtjänst medan det i ett hundratal kommuner enbart finns ett kommunalt alternativ.
Tonläget i frågan är högt och laddat. Kundvalet är dyrt och krångligt, menar kritikerna. Äldre måste ha rätt välja, menar förespråkarna.

En kommun som på många sätt är en ytterlighet när det gäller hemtjänsten är Stockholm. Här har man haft kundval sedan 2002. Katalogen över företag som de äldre kan välja mellan är tjock, i vissa stadsdelar över hundra privata företag. Bland anställda som Tidningen Vision pratar med finns också enighet kring en sak – antalet företag är för stort. Både för de äldre och för anställda blir det oöverskådligt.
– Det är svårt att ha en personlig relation med alla utförare, svårt att veta vilken kvalitet de har. Men de som är verksamma i närområdet har man mer kontakt med, säger Astrid Blomberg, biståndshandläggare på Södermalm i Stockholm.
Hon har tidigare jobbat i Botkyrka, där kommunen stod för all hemtjänst. Där var hon med på hembesök och deltog även i arbetsplatsträffar med hemtjänstgrupper. Hon hade helt enkelt ganska bra koll både på verksamhet och anställda.

Trots det anser hon att Stockholms modell sammantaget är bättre.
– Det som är bra är att den äldre alltid har möjlighet att välja nytt om man inte är nöjd med den hemtjänst man har, säger hon.
Just det argumentet, den äldres möjlighet att välja, återkommer i många samtal med anställda i kommuner där valmöjligheten finns. Men samma valfrihet har en baksida. Valsituationen är ofta svår för den äldre och handläggaren får, av konkurrensskäl, inte rekommendera någon utförare. Även samverkan, exempelvis med hemsjukvården, blir svårare.

Till skillnad från Stockholm har Sveriges andra och tredje största städer, Göteborg och Malmö, valt att inte införa kundval i hemtjänsten. Carina Nilsson (S) är kommunalråd med ansvar för äldreomsorgen i Malmö. Hon anser att valfrihetens möjligheter överdrivs.
– Ur brukarperspektiv är det lätt att tänka att det är valfrihet med många utförare, men vad du väljer är egentligen vem som är arbetsgivaren till den som kommer hem till dig.
Hon pekar också på att möjligheterna till val även finns i Malmö. Om personkemin inte stämmer finns det möjlighet för den äldre att byta kontaktperson bland hemtjänstpersonalen. Som stor arbetsgivare med många anställda finns också goda möjligheter att exempelvis hitta någon med särskilda språkkunskaper, fortsätter Carina Nilsson.

Hon tar också upp personalens villkor.
– Allt tyder på att det är fler deltider och fler osäkra anställningar i de privata företagen. Det är tvärtemot våra personalpolitiska mål, som rätten till heltid och att få bort de delade turerna. Jag tror att vi skulle få backa från de framsteg vi gjort.

Tillbaka till Stockholm där staden tagit till sig av kritiken att det är svårt att välja. Under hösten kommer katalogen med olika aktörer i hemtjänsten att kompletteras med en sökbar tjänst. Är man intresserad av någon särskild kompetens, som språk- eller demenskunskap, ska man kunna slå in det och få upp ett mindre antal alternativ. För biståndshandläggarna innebär att det blir lättare att plocka fram några få alternativ för den äldre.
– Det kommer att bli lättare att välja bland utförarna än tidigare. Tjänsten kommer att fungera ungefär som Hemnet gör, säger Raili Karlsson, avdelningschef på äldreförvaltningen.
Vinner Socialdemokraterna valet i Stockholm har de lovat att minska antalet hemtjänstföretag att välja mellan.

Oscar Magnusson

oscar.magnusson@sktf.se

Artiklar

Annica Gren håller i en lägerverksamhet där ett 70-tal unga träffas. Själv spelar hon inte så mycket datorspel. Foto: Sofia Sabel.

Datorspelsklubb för hemmasittare

I Göteborgs stad finns en unik verksamhet för datorspelsintresserade ungdomar med diagnoser inom autismspektrat. Här får de hjälp att bryta sin isolering och möta andra med samma intresse. Annica Gren samordnar träffarna.  2019-09-23

Foto: Mostphotos.

Kvalitet = bra reklam

Socialsekreterare som upplever att de har möjlighet att göra ett bra jobb vill gärna stanna på sin arbetsplats och kan även tänka sig att rekommendera den till andra. Det visar ny forskning från Malmö universitet.  2019-09-23

”Vi har verkligen fått mandat att prova nytt”, säger Joachim Ekdahl. Här tillsammans med Saga ­Andersson, Bitte Wikström och Lisbeth Davidsson. Foto: Anders Andersson.

Digitalt team bryter ny mark

Vad har du för behov? Det har Helsingborgs socialtjänst frågat brukarna. Nu ska fem ­kreativa socialsekreterare och en tjänstedesigner skapa lösningar som är utanför boxen. Ett mål är att socialsekreterarna ska få mer tid för möten med brukarna.  2019-09-23

Elin ­Högberg och Amanda Ricketts startade podden med ­Jonathan Isgren och Ebba Bäcklund. Nu lämnar de över stafettpinnen 
till andra studenter. Foto: André De Loisted.

Podd täpper till kunskapsluckan

Glappet mellan socialarbetare och brukare behöver suddas ut. Det menar socionomstudenterna vid Socialhögskolan i Lund som står bakom Kunskapsluckan – en podd om erfarenhetsbaserad kunskap.  2019-09-23

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb