×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Mer jobb utan att det syns på lönen

2013-11-13, Tidningenvision.se

Tidsbrist och stress. Fyra av fem skolassistenter har en otydlig yrkesroll och lassas ideligen på allt fler arbetsuppgifter. Det visar en undersökning som Tidningen Vision har gjort.

Slav, slasktratt, springschas eller – skolassistent? Det är samma sak, enligt några av kommentarerna i vår enkätundersökning, som har besvarats av nästan 800 skolassistenter och skoladministratörer.

Samtidigt som de generellt säger sig trivas bra i yrket, upplever de flesta att arbetsbördan hela tiden stiger. En orsak till det är otydliga arbetsbeskrivningar. Nära 80 procent saknar en tydlig arbetsbeskrivning.

Enligt svar i undersökningen medför det att arbetsuppgifter som ingen annan vill eller har tid att göra, eller som ingen vet vem som har ansvar för, läggs på skolassistenter/administratörer. Det kan handla om allt från att ta över någon del av rektorsarbetet till att koka kaffe, utan att tidigare uppgifter samtidigt plockas bort, vilket leder till ett stressfyllt jobb.

Ett sätt att slippa arbeta mer än man egentligen har tid och betalt för vore förstås att säga nej. Men ­eftersom de flesta assistenter/­administratörer enligt enkäten inte vet vad som ingår i arbetsbeskrivningen uppger de att de heller inte vet om de kan neka till nya uppgifter.

– Tyvärr ser vi en trend att arbetsgivare drar ned på administrativ personal, så allt färre får göra allt mer. Och det är ett arbetsmiljöproblem, säger Lotta Thagesson, ombudsman på Vision.

Enligt Lotta Thagesson är det arbetsgivarens ansvar att leda och fördela arbetet bland personalen så att de ska veta vad som förväntas av dem.

– Ibland ligger det förstås i yrkets uppdrag att ge service till annan personal på skolan. Men om det blir för mycket är det också arbetsgivarens ansvar att vara tydlig med hur de ska prioritera.

I undersökningen framkommer också åsikter om att löneförhandlingar är näst intill omöjliga utan en uttalad arbetsbeskrivning, eftersom det inte går att stämma av om man gör vad man ska och om man gör något extra utöver det.

Lotta Thagesson menar att problemen med både svåra löneförhandlingar och otydliga arbetsbeskrivningar borde gå att undvika.

– Det är därför som utvecklings- och lönesamtal är så viktiga. Under utvecklingssamtalet tittar man framåt, så att den anställda ska förstå vad som förväntas av personen. Vid lönesamtalet blickar man bakåt för att se hur den anställda levt upp till vad som framkom under utvecklingssamtalet. Samtalen borde ligga i arbetsgivarens intresse, eftersom personalen är verktygen för att verksamheten ska fungera. Annars, kontakta Vision!

Kommentarer saxade ur undersökningen

  • ”Det är ofta för stressigt och frustrerande att man inte hinner med allt men väldigt stimulerande med alla arbetsuppgifter.”
  • ”Är nyligen tillbaka efter att ha gått i väggen. Jag måste lära mig säga nej ­ibland, man behöver ju inte veta allt och kunna allt faktiskt.”
  • ”Arbetet är väldigt stressigt. Man blir ofta avbruten i sitt arbete och det är sällan man gjort det man tänkt under dagen.”
  • ”Jag förväntas göra allt. Det har gått så långt att jag inte kan sova på nätterna utan sömntabletter.”
  • ”För att undvika att stressa ihjäl mig efter semestern, brukar jag kolla mejl och åtgärda snabbsaker under min semester också.”
  • ”Lönekriterierna är anpassade efter lärarna på skolan, så jag har svårt att känna hur de ska appliceras på mig.”
  • ”Min chef vet inte vad jag gör så hon kan inte ge mig något exempel på vad jag ska förbättra.”
  • ”Känner en stress över om jag blir sjuk, då jag inte har någon backup.”
  • ”Det verkar som om man kan lägga vad som helst och hur mycket som helst på en skol­administratör.”
  • ”Alldeles för stressigt, finns inte ens tid att gå till toaletten.”

 

Lotta Ekstedt

lotta.ekstedt@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum