×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Lex Sarah-anmälningar får kritik

2013-04-24, Tidningenvision.se

Många av de drygt tusen lex Sarah-anmälningar som gjordes under 2012 håller inte måttet. Den salvan avlossar Socialstyrelsen i den årliga tillsynsrapport som har överlämnats till regeringen.

Rapporten är en sammanfattning av den tillsyn som Socialstyrelsen har utfört under 2012. Den visar att det finns en hel del brister i kvalitetsarbetet inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Under förra året fick Socialstyrelsen in 1 044 anmälningar enligt lex Sarah, en skyldighet att anmäla brister och missförhållanden i den egna verksamheten som gäller anställda inom socialtjänsten och LSS.

– Många av anmälningarna håller inte måttet. I var tredje anmälan är vi tvungna att begära in kompletterande information för att kunna fatta ett beslut. Framför allt saknas en bedömning av risken för att något liknande skulle kunna hända igen, säger Kerstin Hammar, utredare på Socialstyrelsen.

De nästan 2000 inspektioner som Socialstyrelsen genomförde på landets 690 HVB-hem visar att det finns stora brister vad gäller personalens utbildning och kompetens. På vart annat HVB-hem når inte de anställda upp till kraven på lämplig kunskap och erfarenhet. På de hem som tar emot ensamkommande flyktingbarn har bara fyra av tio anställda rätt kompetens, enligt Socialstyrelsen.

– Det finns inga specifika kompetenskrav för den här gruppen, utan vi har gjort en bedömning vid inspektionerna om de anställda har de kunskaper och erfarenheter som krävs, säger Gunilla Westerdahl, utredare på Socialstyrelsen.

Hon ser dock ett behov av att precisera vilken kompetens som krävs för att arbeta på ett HVB-hem.

– Det kanske inte är realistiskt att tänka sig att alla ska vara socionomer, men man kanske kan slå fast att en viss andel av personalen ska ha en adekvat utbildning, säger Gunilla Westerdahl.

Niklas Lindstedt

niklas.lindstedt@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum