×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Bara tre landsting redovisar plus

2012-03-07, Tidningenvision.se

Ränteomräkning och minskade statliga pengar resulterade i ett stort minus för landets regioner och landsting. Totalt gör de ett minusresultat på 2,5 miljarder kronor.

Landstingens totala resultat landade på minus 2,5 miljarder kronor, vilket är hela 7,2 miljarder sämre än för 2010. Det visar en sammanställning av landstingens bokslut som Sveriges Kommuner och landsting, SKL, har gjort.

Landstingen avsätter pengar för kommande pensionsutbetalningar, pengar som placeras för att öka i värde. På grund av den skakiga världsekonomin beslutade dock SKL i höstas att sänka den så kallade rips-räntan, en räntesats som uppskattar hur pensionspengarna ska utvecklas. Resultatet blev att landstingens samlade pensionsskuld ökade med 6 miljarder kronor över en natt.

Påverkar ränteändringen verksamheterna i landstingen?

– Nej, eftersom det handlar om en pensionsskuldsberäkning som är väldigt långsiktig, så har i stort sätt alla landsting undantagit den posten från återställningskravet. Och därmed borde det inte påverka verksamheterna i någon större utsträckning de kommande åren, säger Kajsa Jansson, ekonom på SKL, som varje år granskar landstingens bokslut.

Även om man bortser från förändringen av räntan så är 2011 års resultat svårt att jämföra med det historiskt goda resultaten från 2010. I finanskrisens kölvatten gick då staten in med ett stort tillfälligt stöd för att kompensera för lågkonjunkturen. Inga sådana pengar betalades ut 2011.

En del av intäkterna ökade dock 2011, landstingens skatteintäkter blev drygt 3 miljarder bättre än budgeterat.  

– Skatteintäkterna blev större än vad vi förväntade oss vilket förbättrar resultatet både i kommuner och landsting. En del av skatteintäkterna har också använts till att höja kvaliteten i verksamheterna. Men kommuner och landsting måste fortfarande vara återhållsamma med kostnaderna, säger Anders Knape, ordförande för SKL, i ett pressmeddelande.

Bortser man helt från förändringen av landstingens pensionsskuld så gick alla utom två landsting med överskott och fem klarade sig över gränsen för ”god ekonomisk hushållning”.  

Johan Rönnblom

johan.ronnblom@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum