×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Dålig beredskap mot mutor i kommuner

2012-06-11, Tidningenvision.se

Kommunerna och landstingen gör för lite för att motverka korruption. Det slår Statskontoret fast i en ny undersökning.

Kunskaperna om reglerna är dåliga, kontrollen att reglerna följs är minimal och skyddet för dem som slår larm är svagt. Det är några av punkterna i den kritiska rapporten om korruption i kommuner och landsting.

– Inte ens hälften svarar att korruption är en levande fråga. Då är det nog dags att fundera på vad som bör göras, säger Johan Mörck, utredare på Statskontoret, till Svenska Dagbladet.

Antalet anmälningar om korruption per år ligger relativt konstant men andelen tjänstemän som svarar att de någon gång har blivit erbjudna en muta har fördubblats till 12 procent de senaste tre åren.

Efter flera uppmärksammade muthärvor gav regeringen Statskontoret i uppdrag att studera beredskapen mot korruption i kommunerna och landstingen.

En trend som Statskontoret märkt är att korruptionen flyttat över från kommuner och landsting till de kommunala bolagen. En trolig orsak kan vara att riskmedvetenheten i bolagen är låg, de har få anställda och liten insyn.

Christer van der Kwast, tidigare chef för åklagarmyndighetens riksenheten, håller med om den slutsatsen.

Statskontoret föreslår ett antal förändringar för att minska korruptionen:

• Utöka skyddet för anställda som larmar om felaktigheter, så att det blir en del av arbetsmiljölagstiftningen.

• Förtydligad kommunallag. Nu ligger internkontrollens fokus i första hand på ekonomisk effektivitet och inte på att reglerna efterlevs.

• Klargör vilka straff som gäller vid olika regelbrott. Nu kan vinsterna med korruption verka stora eftersom konsekvenserna är så otydliga.

Klicka här för att läsa Statskontorets rapport.

 

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum