×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Psykisk arbetsmiljö i utförsbacke

2012-02-08, Tidningenvision.se

Hårdare tempo, krympt kostym och skakigt ledarskap. Personalen i kommuner och landsting mår sämre i dag än för två sedan. Det svarar vart tredje skyddsombud i Tidningen Visions stora arbetsmiljöundersökning.

Fakta

Arbetsmiljöenkäten besvarades av 2 180 medlemmar i Vision som är skyddsombud på sina arbetsplatser (svarsfrekvens 47 procent). Majoriteten arbetar inom kommun och landsting, men det finns även vissa som jobbar inom trossamfund, ideella organisationer och aktiebolag.

"Arbetsbelastningen har blivit tuffare, man hinner i princip aldrig prata med arbetskamrater. Vissa har sömnproblem till och från. Man löser sina problem om natten." Så skriver ett av de över 2 000 skyddsombud som har besvarat Tidningen Visions enkät.

80 procent av de svarande bedömer att den psykosociala arbetsmiljön är bra eller ganska bra på arbetsplatsen. Men många – 35 procent – hävdar att den har försämrats de senaste två åren.

De områden som skyddsombuden anser är viktigast att jobba med på arbetsplatsen är stress och arbetsbelastning samt chefs- och ledarskapsfrågor.

Vissa formuleringar återkommer i svaren: överbelastade medarbetare, mer stress, för lite personal, otydligt ledarskap, besparingar och stora omorganisationer.

Fredrik Wicksell, ungdomskonsulent på Westerlundska gymnasiet i Enköping, är ett av de skyddsombud som deltagit i undersökningen. Han anser att den psykosociala arbetsmiljön på hans arbetsplats är ganska bra, men att den har försämrats betydligt på senare år.

– Politiska beslut har gjort att vi har tvingats skära ner på personal. Elevgrupperna har blivit större, säger Fredrik Wicksell.

Han har jobbat som ungdomskonsulent i sex år på det som nu heter introduktionsprogrammet och som förut kallades IV-programmet. Tidigare var de fyra heltidsanställda på 15 elever, sedan bantades styrkan till två anställda. Nu har tre personal ansvar för 40 elever.

– Jag har inte möjlighet att göra ett lika bra jobb längre. Dessa elever behöver mycket uppbackning men i dag har vi väldigt lite tid per elev.

Catrin Hjerpe, som jobbar med parkeringstillstånd på serviceför­valt­ningens kontaktcenter i Stockholms stad, upplever också att det blåser snålare. Efter en omorganisation som beslutats av politikerna är hon och kollegerna tvungna att handlägga ärenden parallellt med att de passar telefonen. En dålig kombination, menar Catrin Hjerpe.

– Vi måste numera svara inom ett visst antal sekunder. Det har blivit ett väldigt tryck, många inkommande samtal. Det blir jobbigt för hjärnan att alltid bli avbruten.

Att ständigt växla spår leder till merjobb, menar hon.

– Man skriver fel och får gå tillbaka och göra om för att det ska bli rätt.

Även andningspauserna har kortats. Förut hade de 45 minuters lunchrast, nu har det minskats till en halvtimme.

– Känner man för att sitta och pusta en liten stund till så måste man ha gjort upp om det själv innan med någon kollega. Annars påverkas någon arbetskamrats rast, säger Catrin Hjerpe.

På plan- och bygg i Kungsbacka jobbar Ulrica Molander som ekonomiadministratör med ansvar för bygglovskostnader.

– Kungsbacka är en inflyttningskommun, vilket innebär många bygglovsansökningar och väldigt hög arbetsbelastning. Samtidigt är det många som har slutat och det innebär att vi måste lära upp nya medarbetare.

– Arbetsgivaren är medveten om problemen, men gör inte tillräckligt. Man försöker hitta snabba lösningar för att komma vidare.

Men Ulrica Molander ser viss ljusning när det gäller den psykosociala arbetsmiljön. Förra hösten gjordes en ommöblering som ledde till att administratörerna bildade en egen grupp och fick egen chef.

– Nu har jag fått en chef som bättre förstår vad jag gör.


 

Karin Warne

karin.warne@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Tipsa oss!

Vad vill du läsa om i Tidningen Vision? Kontakta oss på redaktionen.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb