×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Den senaste språkvänsträffen ägde rum på en bowlinghall. På så sätt fick Laila Nabb och Salma Mohammed Hamid möjlighet att prata med varandra under avspända former samtidigt som de spelade bowling. Foto: Petra Berggren

    Den senaste språkvänsträffen ägde rum på en bowlinghall. På så sätt fick Laila Nabb och Salma Mohammed Hamid möjlighet att prata med varandra under avspända former samtidigt som de spelade bowling. Foto: Petra Berggren

Språkträffar öppnar spärrar

2019-06-03

Tidningen Vision nr 4 2019. Genom att låta kommunanställda fika och prata svenska med ­nyanlända på arbetstid ökar integrationen, och kommunens ­rekryteringsbehov inför framtiden säkras. Det hoppas Söderhamns kommun ska bli resultatet av projektet Spåkvän på jobbet.

Laila Nabb, nämndsekreterare i arbetsmarknads- och socialnämnden, är en av de kommunanställda som under hösten och våren fikat med nyanlända. Hon valde att vara med i projektet för att hon inte träffar så många nyanlända i det dagliga livet och för att hon var nyfiken på att göra det.

– Det känns också som ett bra sätt att göra skillnad, det är viktigt att bidra till integrationen. Dessutom är jag alltid glad när jag går därifrån, säger hon.

Hon gillar att hjälpa till med språkträning och det är något som lett till nya insikter.

– Det finns ju en del begrepp som inte är helt lätta att förstå i svenskan, vilket jag inte tänkt på tidigare, som till exempel ”att inte få en syl i vädret” och att ”runda av ett möte”, säger hon med ett skratt.

En av de nyanlända som deltar är Salma Mohamed Hamid, som kommer från Sudan och har bott i Sverige i två år.  Hon drömmer om att bli förskollärare och vill gärna lära sig svenska för att klara sina framtida studier. Att sitta ner och i lugn och ro få prata svenska hjälper hennes språkträning.

– Det är jättebra. Varje gång det är slut längtar jag till nästa gång, säger hon.

Ungefär 30 personer (hälften kommunanställda, hälften nyanlända) deltar på kaféerna som arrangeras en gång i månaden under en och en halv timme. De nyanlända har varit i Sverige i mellan ett och tre år och kommer från länder som Syrien, Afghanistan, Eritrea och Irak. Både kvinnor och män deltar. En del kan många olika språk, förutom sitt modersmål, men alla har gemensamt att de behöver öva på svenska. Deltagarna samlas i en lokal som kommunen ordnat och alla sitter runt småbord, dricker kaffe, äter någon bulle och pratar. Eller som den senaste gången, på en bowlinghall. Träffarna inleds av Karin Olsson, integrationssamordnare i kommunen, som tar upp ett ämne som det är tänkt att deltagarna ska samtala kring. Till exempel traditioner och högtider på olika platser i världen, jämställdhet och olika roller för kvinnor och män i olika länder.

– Det är mycket uppskattat, konstaterar hon.

Tanken med projektet är att stärka integrationen, men i bakgrunden finns även ett rekryteringsbehov i kommunen.

– Vi behöver arbetskraft i kommunen som kan språket. Det gäller flera områden, till exempel inom vården, storköksverksamheten och skolan, säger Karin Olsson.

Under våren är kaféerna ett försöksprojekt, och kommunen får även medel från länsstyrelsen för att finansiera dem. Eventuellt kommer projektet att bli förlängt till hösten.

Problemet

Många nyanlända saknade möjligheter att träna svenska. Kommunen stod inför stora utmaningar gällande rekryterings- och integrationsbehov inför framtiden.

Så gjorde vi

Kommunen startade projektet, som gav nyanlända möjlighet att prata svenska och kommunanställda möjlighet att lära känna de nyanlända.

Så blev det

Språkvän på jobbet besöktes av 30 personer och blev mycket uppskattat av deltagarna. Eventuellt förlängs projektet till hösten.

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

språkvän på jobbet

Språkvän är en verksamhet som funnits i ett fåtal svenska kommuner sedan omkring tjugo år tillbaka. År 2006 drog Eskilstuna kommun igång ett nationellt projekt. Syftet med Språkvän är att skapa mötesplatser mellan infödda och nyanlända och att ge de sistnämnda en så bra start som möjligt i det nya hemlandet. Språkvän bygger på de tre grundstenarna: frivillighet, ömsesidigt utbyte och språkträning.

 

Tipsa oss!

Vad vill du läsa om i Tidningen Vision? Kontakta oss på redaktionen.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb