×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Tanken med att FN:s barnkonvention blir lag är väl att den ska följas, menar socialsekreteraren Lena Persson. Men vad det konkret innebär för hennes arbete med försörjningsstöd tycker hon är oklart. Foto: Lars Grönwall

    Tanken med att FN:s barnkonvention blir lag är väl att den ska följas, menar socialsekreteraren Lena Persson. Men vad det konkret innebär för hennes arbete med försörjningsstöd tycker hon är oklart. Foto: Lars Grönwall

Oklar lag om barnens rätt

2019-08-19

Tidningen Vision nr 5 2019. 2020 blir FN:s barnkonvention svensk lag. Politiska rikt­linjer och vägledande domar behövs för att klarlägga vad det innebär. Det menar socialsekreteraren Lena Persson.

Lena Persson arbetar med försörjningsstöd på socialtjänsten i Ystad. Hon och hennes kolleger har pratat om hur deras arbete kan komma att påverkas när FN:s barnkonvention blir svensk lag vid årsskiftet.

– Men det är inte helt lätt att veta. Den nya lagen ser ut att vara än mer av en ramlag än vad Socialtjänstlagen är. Vi försöker redan nu alltid ha med barnens bästa i besluten. Vad det betyder kan lagen komma att förändra, men vi kan inte vara säkra på vad den förändrar. Initialt blir det frågetecken.

Därför ser hon framför sig att antalet överklagade beslut kommer att bli fler. Fördelen med det är att det i förlängningen leder fram till domar som tjänar som vägledning för besluten.

– Så är vi osäkra i ett ärende kommer vi att be klienterna att överklaga.

Nackdelen är att förvaltningsrätten brukar ta åtta till tio månader på sig för ett avgörande. Så i oklara situationer kan det betyda att klienten får vänta längre än normalt på ett beslut.

– Men sedan har vi i alla fall något att förhålla oss till, även om det kan vara lite otillfredsställande att få vänta innan vi kan säga vad som är rätt och fel i ett ärende, säger Lena Persson.

Ett praktiskt exempel på vad det kan handla om är när någon ansöker om försörjningsstöd för obetalda elräkningar. I kommunens riktlinjer står att socialtjänstens inte ska reglera den typen av skulder.

– Ibland gör vi det ändå, för att inte barnen ska drabbas. Men hur många gånger kan vi gå in och betala? Vi är ingen bank och föräldrar ska inte förlita sig på att kommunen alltid betalar, det är ändå de som har huvudansvaret för familjens ekonomi. Samtidigt ska inte barnen fara illa. Jag hoppas att politikerna tar sitt ansvar och ger riktlinjer för hur vi ska förhålla oss.

Visions socialpolitiska strateg Sara Roxell kan förstå den osäkerhet som Lena Persson ger uttryck för. Visserligen har barnkonventionen redan gällt i Sverige sedan 1990.

– Men när den nu blir lag kan det innebära att kraven att följa den blir mer uttalade.

Hon tror inte att det i första hand är i de delar av socialtjänsten som arbetar direkt med barn som förändringarna kommer att märkas mest. Istället, menar hon, är det de som jobbar med exempelvis behandlingsarbete bland vuxna och, som i Lena Perssons fall, med försörjningsstöd som kan behöva få möjlighet att ägna mer uppmärksamhet åt barnrättsperspektivet. Och särskilt viktiga är cheferna.

– Det är de som ska se till att förändringar kan genomföras. Till det behöver de rätt förutsättningar och mandat från politikerna, säger Sara Roxell.

På arbetsgivarsidan finns ingen oro för att lagen ska skapa problem.

– Vi känner inga sådana farhågor, säger Elizabeth Englundh, sakkunnig i barns rättigheter på SKL.

Hon tror att de utmaningar med att tillämpa barnrättsperspektivet som socialtjänsten redan brottas med knappast försvinner i en handvändning.

– Det som är svårt i dag kommer att vara svårt även framöver. Det kan ingen lag ändra på. Det som behövs
är bättre kunskaper om vilka rättig­heter barn har och att de rättigheterna är implementerade i hela organisationen.

Lena Persson i Ystad tycker man får ha is i magen och vänta och se vad som händer.

– Är jag osäker känner jag mig bekväm med att ha kolleger att fråga. Det uppkommer ständigt nya frågor och utmaningar, som det fortfarande gör med Socialtjänstlagen. Det är inget konstigt med det, så har det varit hela tiden, säger hon.

Artiklar

Att ha en arbetsgivare som är flexibel och förstående gör det möjligt för trebarnspappan Ernesto Garzón att arbeta heltid. Foto: Rickard Kilström

Hämta, lämna, hinna, orka...

Tre av fyra tycker att det är stressigt att få ihop kraven på jobbet med att vara förälder. De flesta får ingen avlastning vid vab och för många som gått ner på deltid är det bara lönen som krympt, inte mängden arbete. Det visar Tidningen Visions undersökning.  2019-08-19

Nicole Areskoug har en arbetsgivare som är mycket positiv till att anställa småbarnsföräldrar. Här är hon och dottern på en pick-nick tillsammans med brukare och kolleger. Foto: André de Loisted

Nu funkar heltid för Nicole

Nicole Areskoug kan oftast anpassa sina arbetstider efter dotterns sovtider och bestämmer själv om hon ska jobba hemifrån eller vara på kontoret. Det är några av de saker som bolaget God assistans syd infört för att bli föräldravänliga.  2019-08-19

Under åren på hög­stadiet i hemstaden Kalmar började Lena Hallengren se orätt­visorna i samhället. Därför engagerade 
hon sig politiskt. Foto: Marc Femenia

Hon vill laga skyddsnäten

Socialminister Lena Hallengren (S) står inför stora utmaningar. I glappen mellan välfärdssystemen faller både unga som mår dåligt och psykiskt sjuka ner och bristen på resurser gör att anställda flyr socialtjänsten eller bränns ut.  2019-08-19

Foto: Privat.

Hur flyttar man en kyrka?

Fem frågor till Tommy Stridsman fastighets- och kyrkogårdschef i Kiruna pastorat.  2019-08-19

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb