×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Att möta unga i deras miljöer är viktigt när man vill få igång bra samtal. Det menar behandlingsassistenten Vladimir Serpan. Foto: Mattias Johansson

    Att möta unga i deras miljöer är viktigt när man vill få igång bra samtal. Det menar behandlingsassistenten Vladimir Serpan. Foto: Mattias Johansson

Vägvisare för unga i Kalmar

2019-04-09

Tidningen Vision nr 3 2019. I Lindsdal i Kalmar är droger ett stort problem. Socialtjänsten har därför satt in extra förebyggande insatser där. Behandlingsassistenten Vladimir Serpan är en av dem som möter tonåringar i fält.

Varför är problemet stort i just Lindsdal? 

– Jag tror inte att andelen unga droganvändare är större där, jämfört med i andra stadsdelar. I Lindsdal bor helt enkelt många familjer med tonåringar på en liten geografisk yta. Det gör också att drogförsäljare lockas dit.  

Hur ser det uppsökande arbetet ut?

– Vi försöker skapa förtroende hos unga genom att finnas i deras miljöer. Dels försöker vi fälta så mycket som möjligt. Vi brukar skoja och säga att ”vi är aldrig bjudna till festen, men kommer alltid”. Sedan har vi individuella samtal. Hur dessa ser ut varierar, ibland ses man på kontoret och andra gånger kan man grilla i skogen. Det är viktigt att hitta en miljö där den unga är trygg, annars går det inte att få igång samtal.

Arbetar ni med andra aktörer än de unga?

– Ja, på flera sätt. Samverkan är jätteviktigt. Skolor, fritidsgårdar och föräldrar gör det största jobbet med att möta tonåringarna i deras vardag. Ett exempel är att vi ska starta föräldragrupper. Där kan man stärka varandra, och diskutera hur man som vuxen kan hantera olika situationer.

Du har sagt att en del unga känner sig svikna, hur?

– Många ungdomar i dag mår dåligt och har ångest. När man söker hjälp kan man uppleva att man bollas runt en period, utan att få rätt stöd. I det läget kan droger upplevas som en quick fix. Sedan tror jag att vissa föräldrar inte har tillräcklig tid för sina barn. Ibland verkar det som att man pratar med varandra bara några minuter varje dag.

Vad hoppas du på framåt? 

– Målet är att visa att det finns andra vägar att gå. Sedan vill vi finnas kvar i de ungas liv på lång sikt, även för den som det kanske skitit sig för. Vi får inte ge upp, samma person kommer kanske förändras längre fram. Att lämna ett missbruk är inte lätt. Det är otroligt starka krafter som vi andra inte kan förstå.

Susanna Forssblad

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb