×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Foto: Mostphotos

    Foto: Mostphotos

Olika syn på rätt och fel

2019-04-09

Tidningen Vision nr 3 2019. Det är skillnad på politikers moral och tjänstemäns moral. Det visar en studie där båda grupperna fått ta ställning till knepiga etiska dilemman.

Är det acceptabelt med en kommunpolitiker som aldrig läser handlingar och bara röstar efter partilinjen? Och hur ska man förhålla sig till en upphandling där den billigaste och bästa leverantören på tveksamma grunder ratas till förmån för en lokal producent? De två scenarierna fick politiker och tjänstemän i Sverige och Island ta ställning till i en undersökning om rättssäkerhet och korruption som forskarna Gissur Erlingsson och Gunnar Helgi Kristinsson gjort.

Resultatet visade framför allt på stora skillnader mellan Island och Sverige. På Island ansåg en stor majoritet av både politiker och tjänstemän att den slöa politikerns beteende var oacceptabelt, medan man inte tyckte det var något större problem att gynna lokala företagare. I Sverige var det tvärtom, att tänja på upphandlingsreglerna var värre än att missköta ett politiskt uppdrag.

Förklaringen skulle, enligt forskarna, kunna bero på ländernas skilda historia.

– I Sverige lade man grunden för en rättsstat redan på 1800-talet, långt innan vi fick en representativ demokrati. På Island, som var en dansk koloni, fanns ingen förvaltningskultur innan de demokratiska institutionerna skapades. Den hypotes vi laborerar med är att detta utgjort grogrund för en mer politiserad förvaltning på Island, säger Gissur Erlingsson.

Undersökningen visar också skillnader mellan svenska politiker och tjänstemän. 30 procent av politikerna tyckte det var okej att gynna en lokal företagare i en upphandling. Bland tjänstemännen var andelen 19 procent.

– Sannolikt på grund av utbildning och hur man socialiseras in i sin yrkesroll, verkar tjänstemän ha en mer välkalibrerad kompass att följa lagstiftningen, säger Gissur Erlingsson.        

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb