×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Magnus Nordahl är chef för barn- och familjesektionen i Falun. Den här månaden har han varit med och dragit igång en verksamhet med syfte att färre barn ska fara illa. Foto: Maria Hansson

    Magnus Nordahl är chef för barn- och familjesektionen i Falun. Den här månaden har han varit med och dragit igång en verksamhet med syfte att färre barn ska fara illa. Foto: Maria Hansson

Färre barn ska fara illa

2018-10-23

Tidningen Vision nr 7 2018. Magnus Nordahl på barn- och familjesektionen i Falun är med när kommunen satsar för att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga. Stöd ska ges innan en orosanmälan blir nödvändig, är tanken.

Varför gör ni en sådan satsning?

– Vi ser på nationell nivå att den psykiska ohälsan bland barn ökar. Med så mycket som 100 procent de senaste tio åren. Hos oss ökar antalet orosanmälningar och skolresultaten blir sämre. Det är alarmerande.

Vad är det ni ska göra?

– Barn som behöver stöd ska inte bollas mellan olika instanser. I stället ska stödet utgå från barnets naturliga miljö, där alla olika aktörer ska samverka.

– Vi ser stödet som i en pyramid. Längst ner i basen finns den universella nivån med de insatser för barn och familjer som är till för alla, till exempel BVC och skolan. Nästa nivå är den selektiva, med insatser efter behov. Det kan vara primärvården eller socialtjänstens stöd- och serviceverksamheter.

– På de nivåerna ska en trygghetsperson vara kittet. För de yngsta barnen kan det vara en BVC-sköterska, sedan en förskolechef och rektor. De ska se till att barnen får det stöd de behöver. Trygghetspersonerna ska ha snabba kanaler till expertis, som psykolog, socialsekreterare och specialpedagog, för att få hjälp att förstå det som händer med de barn som de observerar.

– Om det sedan ändå finns risk för att ett barn far illa tar den översta, specialiserade, nivån över. Där finns socialtjänstens myndighetsutövning och BUP.

Vilka riktar sig verksamheten till?

– Långsiktigt ska alla barn i Falun ha en trygghetsperson. Men vi börjar med ett tvåårigt projekt kopplat till familjecentralerna, två förskolor och en skola. Under den tiden omfattas barn till och med grundskolan.

Vad hoppas ni på för resultat?

– Det vi hoppas på är färre orosanmälningar och att familjer ska ansöka om stöd i ett tidigare skede. Ett gemensamt förhållningssätt från alla de som möter barnen innebär att stöd kan sättas in på rätt nivå. Vi tror väldigt mycket på det här. Jag har svårt att se att det inte skulle göra nytta.

Artiklar

Trots en extra satsning på medicinska sekreterare i Landstinget i Kalmar län tycker Elisabeth Ingesson att lönepåslagen är otillräckliga. Bland annat för att snittlönerna ligger lägre än undersköterskornas. Foto: Sara Winsnes

Så mycket ökade lönerna i år

Löneökningar på över 2,7 procent för många av Visions medlemmar. Det blev resultatet av den lokala lönerundan 2018. I kommunerna gick det ungefär som i fjol. Men i landsting och regioner syns en positiv tendens.  2018-10-26

Hampus Savolainen och Maria Sten-Lundgren jobbar i Högsby kommun där Visions medlemmar fått en löneökning på i snitt 4,0 procent. Foto: Mattias Johansson

Högst höjning i Högsby

Hur mycket Visions medlemmar i kommunerna fått i lönepåslag varierar kraftigt över landet. Småländska Högsby toppar löneligan bland de kartlagda kommunerna med i snitt 4,0 procents löneökning medan norrbottniska Överkalix ligger lägst med 1,8 procent.  2018-10-26

Illustration: Marie Åhfeldt

Är du den nya kraften?

Varför engagera sig fackligt när man har så mycket annat att stå i? För att du lär dig mycket och kan förbättra villkoren och arbetsmiljön för dina kolleger, lyder svaret från Vision-ombuden själva.  2018-10-26

Tack vare att Maud Tibblin och Lena Hillberg uppmärk­sammade Vision 
på att ersättningen för helgarbetet 
verkade vara orimligt låg får 
nu drygt 20 tand­skötskor dela på 
1,3 miljoner kronor. Foto: Johan Wahlgren

De fick för lite lön i tio år

Tandsköterskor på Folktandvården i Uppsala län får mellan 1 300 och 100 000 kronor retroaktivt.  2018-10-22

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb