×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

 • Under 30 år? 100 kr för hela första året
 • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

 • Foto: Mostphotos

  Foto: Mostphotos

 • Administratören Rabia Yilmaz och ­medborgarvärden Tessa Okbagaber är eniga om att en bra introduktion är viktig.
Foto: Rickard Kilström

  Administratören Rabia Yilmaz och ­medborgarvärden Tessa Okbagaber är eniga om att en bra introduktion är viktig. Foto: Rickard Kilström

Är du välkommen till nya jobbet?

2018-11-30

Tidningen Vision nr 8 2018. En genomtänkt introduktion på nya jobbet är viktig både för anställda och arbetsgivare. Den som är ny får en snabb och trygg start och chefen får en medarbetare som jobbar effektivt från början. Men Tidningen ­Visions undersökning visar att det ­brister på många håll.

Vision har som tumregel att en nyanställd på jobb som kräver högskoleutbildning ska ha ett års planlagd introduktion vid sin första anställning. Den som har erfarenhet sedan tidigare ska garanteras minst 100 dagar.

Men undersökningen, som drygt 1 000 Visionmedlemmar födda 1985 och senare svarat på, visar att nästan ingen får så lång introduktion. 40 procent svarar att den var kortare än en vecka.

Ingela Thylefors är docent inom arbets- och organisationspsykologi och expert på ledarskapsfrågor i offentlig verksamhet. Hon anser att även en månad generellt är för kort tid för introduktion för nyutexaminerade.

– Många arbetsgivare tror nog att det räcker och det gjorde det säkert för tio år sedan. Men i dag är det för lite när det gäller akademiska yrken.

Ingela Thylefors nämner att akademiska professionsutbildningar har blivit allt mer teoretiska och ger en sämre förberedelse för arbetslivet än tidigare.

– Många känner sig och är valhänta när de börjar på sitt första jobb. Praktiska arbetsuppgifter som man förr fick lära sig att hantera på utbildningen faller i dag på den första arbetsgivaren.

Det som deltagarna i undersökningen saknade mest i sina introduktioner var struktur, tydligare genomgångar av rutiner på arbetsplatsen, en handledare eller mentor samt mer tid för introduktion. Många efterlyste också tydligare arbetsbeskrivningar, alltså vad man ska göra på jobbet.

Just struktur och tydliga rutiner ser Ingela Thylefors som viktigt för att en introduktion ska lyckas. Särskilt på jobb med hög arbetsbelastning.

– Det är sällan så att ”gamlingarna” inte vill hjälpa till att lotsa in en ny arbetskamrat men ibland hinner de inte. Då är det extra viktigt med rutiner, strukturer och skriftliga checklistor.

Det finns också en risk att nyanställda börjar jobba ineffektivt eller med direkt olämpliga metoder om de inte får en bra introduktion.

– För en nyanställd är det inte så svårt att ta emot välmenande kritik. Men att ifrågasätta någons arbete efter en längre tid, när omgivningen kanske har börjar irritera sig, kan upplevas som kränkande, säger Ingela Thylefors.

Det är inte alltid det går som man tänkt sig på nya jobbet. Det fick Rabia Yilmaz erfara när hon började administrativ assistent på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning i Stockholm. Chefen som anställde henne hade hunnit sluta när hon började och kollegan som fick introduktionen i knät hade inte en aning vem Rabia Yilmaz var.

– Hon hade redan en hög arbetsbelastning. Jag kände att hon var irriterad när jag ställde frågor men det var ju inte hennes fel. Det kändes som på dagis och att hon var min förskolelärare.

Rabia Yilmaz företrädare hade gått i pension och i hennes bokhylla stod ett tiotal pärmar. Närmaste chefen uppmanade henne att titta i dem och själv analysera hur hon skulle lägga upp jobbet.

– Trots att det fanns en person som hade haft samma jobb tidigare fick jag börja om från början.

Rabia Yilmaz hade inte heller fått behörighet att jobba i alla dataprogram hon behövde. Det fick hon ordna själv.

– De första tre veckorna fick jag mingla runt för att ta reda på saker själv. Jag lärde ju känna en massa människor men allt var väldigt otydligt, jag visste inte vad jag skulle göra.

Rabia Yilmaz tog sig igenom den första tiden och lärde sig till slut sitt nya jobb. I dag trivs hon bra och är mycket nöjd med sin chef.

– Introduktionen är jätteviktig och nu har jag själv hand om den för nya på min arbetsplats.

Elisabeth Carle, personaldirektör i Nacka, har lång erfarenhet av att arbeta med personalfrågor i kommunen. Hon säger att synen på introduktion har förändrats de senaste åren.

– Den har förändrats radikalt och har blivit en högt prioriterad fråga. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare med en proffsig introduktion för våra nya medarbetare så att de får en bra start. Vårt behov av att utveckla introduktionen beror även på att personalomsättningen successivt har ökat de senaste åren. Vi rekryterar fler nyutexaminerade medarbetare till vissa yrken och då är det extra viktigt med en väl genomtänkt introduktion. 

Nacka kommun har lagt till tre frågor i medarbetarundersökningen där nyanställda får svara på hur de upplevde sin introduktion till arbetet, arbetsgruppen och till kommunens styrmodell.

– Då kan vi direkt fånga upp hur introduktionen fungerar. Vi ser precis vilka enheter som är bra och vilka som är mindre bra och hur det påverkar förutsättningarna för hälsa och nöjdhet hos de nya medarbetarna, säger Elisabeth Carle.

Nacka förenklar och automatiserar också administrationen kring nyanställningarna så att allt finns på plats när den nya medarbetaren börjar. Det handlar om allt från beställningar av passerkort, datorer, mobiltelefoner och behörigheter till datasystem.

Varför är det så viktigt med en bra introduktion?

– Vi har ju rekryterat de medarbetare vi tror på, då vill vi att de verkligen ska få bra förutsättningar att göra ett bra jobb. Vi vill också att de ska känna sig trygga och inte drabbas av stress och ohälsa.

Vad är det svåraste?

– Att få hela organisationen att inse att introduktion är en viktig strategisk fråga som tar tid. För vissa yrken talar vi om introduktionsåret eller åtminstone sex månader, säger Elisabeth Carle. 

Läs också: Trygga efter tolv veckor

Läs också: "En bra start lönar sig"

Susanna Forssblad

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto: Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Stegen till en bra introduktion

 • Skapa en bra rutin för introduktion och gör dem kända på arbetsplatsen.
 • Starta introduktionen så snart en ny anställning är klar. Ge den nyanställde tillgång till intranät, personalhandbok, nyhetsbrev och liknande så snart som möjligt. Gärna innan personen har börjat.
 • Utse en fadder eller mentor och andra nyckelpersoner den nya medarbetaren behöver träffa. Informera alltid kollegerna när någon ny ska börja. Chef eller arbetsledare bör ha ansvar för introduktionen och sätta ihop programmet.
 • Gör en introduktionsplan, gärna tillsammans med den nyanställde. Det kan handla om allt från hur arbetsuppgifter ska utföras, risker, sjukfrånvarorutiner och hur organisationen fungerar. Låt introduktionen pågå över en längre tid, gärna upp till ett år.
 • Tänk på att detaljer är viktigt. All utrustning ska finnas på plats från start som dator, telefon och passerkort. Ha regelbundna avstämningar mellan chef och medarbetare för att säkerställa att introduktionen fungerar.
 • Utvärdera. Resultatet kan bli en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb