×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

 • Under 30 år? 100 kr för hela första året
 • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

 • Illustration Maria Raymondsdotter

  Illustration Maria Raymondsdotter

Samtal som får dig att växa

2017-08-15

Tidningen Vision nr 5 2017. Dags för utvecklingssamtal med chefen? Oavsett om det är en stund du ser fram emot eller bävar inför, har du allt att vinna på att vara väl förberedd.

Ett viktigt verktyg för utveckling? Eller mest slöseri med tid? Åsikterna om utvecklingssamtal går ofta isär. Beteendevetaren och författaren Annica Galfvensjö menar att utvecklingssamtal aldrig kan ersätta kontinuerlig feedback, ett pågående samtal, mellan chefer och medarbetare.

– Beslut och förändringar går så fort i dag. Då behöver vi också snabbare återkoppling och kommunikation. Det går inte att vänta ett halvår med att ta upp känsliga frågor eller frågor som rör det dagliga arbetet. Sådana saker bör tas upp enskilt eller i arbetsgruppen, under förslagsvis en halvtimme varannan vecka.

Därutöver behövs ett mer regelrätt utvecklingssamtal en gång per år. Den största och viktigaste frågan att ta upp i samband med det är verksamhetens mål och värderingar och hur jag som medarbetare förväntas bidra till dem.

– Vet man inte åt vilket håll man ska springa, springer man lätt på alla bollar. Därför måste det vara tydligt för alla medarbetare vart de ska och vilka ramar och riktlinjer som finns för att nå dit, säger Annica Galfvensjö.

Det är chefens ansvar att såväl kalla till utvecklingssamtal som att sätta agendan. Görs inte det kan du själv både initiera ett samtal och föreslå frågor du vill ta upp.

– Mejla dina önskemål någon vecka i förväg. Skriv: ”Under årets utvecklingssamtal skulle jag vilja resonera om” eller ”Jag skulle behöva din hjälp med… ” De allra flesta chefer uppskattar medarbetare som är engagerade.

Hon berättar att den största fallgropen när det gäller utvecklingssamtal är att chefen tar över och pratar för mycket. Sker det, är det bra om du i förväg har tänkt igenom vad du vill prata om.

– Om chefen inte tar ansvaret för samtalet måste du göra det. Förbered dig genom att spalta upp vad du behöver för att kunna arbeta på ett konstruktivt sätt. Vilka områden skulle du vilja vidareutveckla? Vad skulle du vilja prioritera? Hur trivs du? Förtydliga och ställ följdfrågor.

Rätt använt är utvecklingssamtalen ett utmärkt tillfälle att göra upp planer för framtiden, stämma av hur du mår på jobbet och undersöka om det finns något som hindrar dig från att göra ett bra arbete, menar Annica Galfvensjö. Hon påpekar också att regelbundna samtal blir allt viktigare i och med Arbetsmiljöverkets nya föreskrift, där arbetstagarnas psykiska välmående är i fokus.

– Vill du framföra kritik under utvecklingssamtalet finns den gyllene regel: Utgå alltid från dig själv. Pröva med: ”Jag skulle behöva...” eller ”Jag kan uppleva...”. Och om du själv får kritik, börja med att skaffa klarhet i vad det gäller. ”När hände detta?” ”Vilka olika uppfattningar finns det?”  Be att få tid att smälta det du hört och att få återkomma.

Avsluta samtalet med att sammanfatta vad ni pratade om och dokumentera viktiga punkter. Vad ska göras? När ska det stämmas av? Vilka datum gäller?

– Det allra viktigaste är att ta upp ­frågor som du går och bär på men kanske drar dig för att ta upp. Våga vara ärlig, men med respekt och var inlyssnande. Ju längre tid man väntar med att ta upp något som skaver, desto svårare blir det.

Artiklar

Lotta Gedell och Rebecka Berger, 
fackligt aktiva social­sekreterare i Skara, tycker att villkoren förbättrats Foto: Mika Väisänen

Lönelyft gav mer arbetsro

Socialsekreterare är en av de yrkesgrupper vars snittlöner ökade mest i fjol, enligt Tidningen Visions kartläggning. I Skara höjdes medellönen rejält: 12 procent.  2018-02-20

Illustration: Martin Ander

Nu ska lönerna bli mer rättvisa

Åtta av tio kommuner gjorde en lönekartläggning under 2017. Det är en rejäl uppryckning jämfört med tidigare då det inte var obligatoriskt att göra det varje år. Ett 30-tal kommuner har rättat till orättvisa löner de har hittat.  2018-02-22

Lite till de sämst betalda

Biblioteksassistenterna är en av Visions låglönegrupper. För andra året i rad hamnar yrkesgruppen i botten i Tidningen Visions löneundersökning.  2018-02-20

Prästens symbolkraft är urstark. Det är en lärdom från Thailand. Erik Stenberg-Roos är tillgänglig, men han är aldrig kompis. Här är han Svenska kyrkan i utlandet. Foto: Jonas Gratzer

Präst med sand mellan tårna

Prästen Erik Stenberg-Roos är Svenska kyrkans utsände i södra Thailand. Han surrar fast altaret på bilen, kastar in gitarren och far dit där han är behövd. Ena dagen håller han en gudstjänst på stranden, den nästa besöker han en svensk som sitter i fängelse.  2018-02-20

Till arkivet

Fakta

Viktiga frågor under utvecklingssamtalet

 • Hur uppfattar du verksamhetens mål?
 • Trivs du hos arbetsgivaren?
 • Vad bidrar till din trivsel/vantrivsel?
 • Hur ser du på verksamhetens framtid?
 • Vilken är din roll i den?
 • Hur ser du vägen dit?
 • Har du det stöd som behövs i organisationen för att kunna utföra dina arbetsuppgifter på ett bra och effektivt sätt? Varför/Varför inte?
 • Om inte - vad behöver du för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt?
 • När känner du att du gör ett bra jobb? Ge exempel.
 • Vad tycker du är bra i ledarskapet? Vad behöver utvecklas?
 • Hur upplever du att du bemöter kunder/brukare/patienter?
 • Vilka arbetsuppgifter skulle du vilja prioritera?
 • Finns det något du borde göra mindre/sluta med?
 • Hur fungerar ditt samarbete med kolleger och chefer?

Är du chef?  Tänk på detta

 • Ett väl genomfört utvecklingssamtal underlättar samtalet inför lönerevisionen. Men håll lönefrågan utanför utvecklingssamtalet.
 • Ett lyckat utvecklingssamtal kan ge ökat engagemang hos medarbetaren, förhöjd kreativitet och ökad förståelse för verksamhetens mål. Dessutom kan relationen mellan chef och medarbetare stärkas.
 • Under samtalet kan du fånga upp tidiga signaler på stress och ohälsa. Det är också ett tillfälle att fånga upp medarbetarnas syn på organisationen, verksamheten, ledarskapet, arbetsmiljön och behov av kompetensutveckling
 • Välj en neutral plats för samtalet. Se till att ni kan tala ostört – stäng av mobilerna.  

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb