×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • När alla vakanser är fyllda gäller det att få personalen att stanna, säger Ulrika Eklund. Foto: Rickard Kilström.

    När alla vakanser är fyllda gäller det att få personalen att stanna, säger Ulrika Eklund. Foto: Rickard Kilström.

"Konsultfritt räcker inte"

2017-08-16

Tidningen Vision nr 5 2017. Fast anställda socialsekreterare i stället för konsulter och många nyanställda. Bra, men nu måste arbetsgivaren tänka på de mer erfarnas utveckling, tycker Ulrika Eklund.

Sedan ett drygt halvår tillbaka är alla socionomkonsulter borta från individ- och familjeomsorgen i stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm. Inhyrd personal har ersatts av nya ordinarie medarbetare.

– Cheferna har gjort ett jättejobb med att hitta ny personal. Men nu måste de fortsätta och se till att de som jobbar här vill stanna kvar, säger Ulrika Eklund, socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten.

Bakgrunden är att stadsdelens individ- och familjeomsorg under en rad år brottats med stora problem som personalomsättning, vakanser, stigande arbetsbelastning och dåligt rykte.

– Vi kunde ha en annons ute där vi sökte fem socialsekreterare men fick inga sökande, berättar avdelningschefen Jeanette Holmqvist.

Ulrika Eklund talar om känslan av att jobba på ett sjunkande skepp. Och 2014 anmäldes situationen till Arbetsmiljöverket som hotade med vite.

I det läget blev det nödvändigt att i stor skala hyra in konsulter för att avlasta de fastanställda. En dyr historia som 2016 kostade 18 miljoner kronor.

Men i början av året kunde den sista konsulten fasas ut. Alla vakanta tjänster har tillsatts. Dessutom har personalstyrkan under två år utökats med runt tio socialsekreterare och fem administratörer.

– Det är jättesvårt att säga vad vi gjort för att lyckas, säger Jeanette Holmqvist.

Hon talar om signaler utåt att vilja satsa sig ur krisen med hjälp av mentorer för nyanställda, förstärkt administrativt stöd och fler biträdande chefer.

– Vi har också varit tydliga med att vi välkomnar nyexaminerade socialsekreterare, säger hon.

Ulrika Eklund välkomnar utvecklingen.

– Det är fantastiskt att inte längre ha några konsulter och vi ska vara glada över att det gått att anställa socialsekreterare.

Men förändringen ger också konsekvenser som arbetsgivaren nu måste ta hand om, påpekar hon. Så än tycker hon det är för tidigt att ropa ett allt för högt hurra. Till exempel har omfattande nyrekryteringar på kort tid inneburit att många av de nya är väldigt färska i yrket.

– Av totalt 37 socialsekreterare i utredningsgrupperna har bara runt 15 jobbat längre än sedan förra sommaren, säger Ulrika Eklund.

De nya behöver få vara just nya och inte belastas allt för hårt, påpekar hon

– Men det betyder också att det blir tungt för de mer erfarna.

Så nu tycker hon det är viktigt för arbetsgivaren att uppmärksamma de som jobbat lite längre.

Det kan till exempel handla om lönesättning. Facket framhåller att ny personal lockats av höjda ingångslöner, nu behövs satsningar för att undvika missnöje bland de mer erfarna. (Se även sid 14–19.)

– Lönen är den stora bekräftelsen. Men man måste också få fortsätta att utvecklas. Se till de individuella behoven, vad var och en behöver, fast andra kanske behöver något helt annat, säger Ulrika Eklund.

Även Jeanette Holmqvist ser det behovet.

– De som under den här perioden stannat kvar har fått ta ett större ansvar och skulle kanske behövt lite mer stöd, säger hon.

Dessutom finns ett grundproblem som påverkar arbetsförhållandena och som de senaste förändringarna har svårt att rå på, tror Ulrika Eklund.

– Cheferna har god vilja, men också krav på sig. Vi jobbar i en situation där förslag till insatser ständigt överprövas. Det är ofta pengarna som styr, inte familjernas behov.               

Artiklar

41 procent av de som svarat på undersökningen jobbar regelbundet eller sporadiskt på distans. Foto: Jann Lipka

Hallå, släpp ut oss!

Allt fler jobbar på distans och ännu fler vill göra det. Positivt att kunna jobba ostört, tycker många. Men risken finns att prestationskraven går överstyr och att gränsen mellan jobb och privatliv suddas ut.  2018-05-31

Medicinska sekreteraren Agneta Nordqvist sitter hemma i Boden och jobbar, 30 mil från sin arbetsgivare, en privat vårdcentral i Kiruna. Foto: Tomas Bergman

Arbetsro i sitt eget bo

Tidsbesparande och praktiskt. Möt Agneta Nordqvist, Rickard Blank och Josef Szabo, tre ­tjänstemän som med teknikens hjälp hittat möjligheter att jobba utanför kontoret.  2018-05-28

Den grävande journalisten Ljudmila Savtjuk fick jobb på en trollfabrik i Sankt Petersburg. Jobbet var att smutskasta USA och länder i Europa. Foto: Rickard Kilström

Varnar för valrysare

Myndigheter varnar för att främmande makt kan ­försöka påverka höstens val. Valsamordnare har höjt beredskapen och drillats i säkerhetstänk. Men vi ­börjar berättelsen om desinformation och propagandaattacker på andra sidan Östersjön.  2018-05-30

Eleonora Neij (till höger) överväger att byta jobb efter 22 år som tandsköterska eftersom lönen inte räcker sedan hon mist sin man. Nina Rosell (till vänster), fackligt ombud. Foto: Marlin Johansson

Protester mot låga löner

Totalt har drygt 410 anställda inom Folktandvården i Region Jönköpings län skrivit på tandsköterskornas upprop för högre löner. Uppropet har skickats till folktandvårdens ledning och till politikerna i regionen.  2018-05-28

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb