×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.
Du måste vara folkbokförd i Sverige när du tecknar försäkringen.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • När alla vakanser är fyllda gäller det att få personalen att stanna, säger Ulrika Eklund. Foto: Rickard Kilström.

    När alla vakanser är fyllda gäller det att få personalen att stanna, säger Ulrika Eklund. Foto: Rickard Kilström.

"Konsultfritt räcker inte"

2017-08-16

Tidningen Vision nr 5 2017. Fast anställda socialsekreterare i stället för konsulter och många nyanställda. Bra, men nu måste arbetsgivaren tänka på de mer erfarnas utveckling, tycker Ulrika Eklund.

Sedan ett drygt halvår tillbaka är alla socionomkonsulter borta från individ- och familjeomsorgen i stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm. Inhyrd personal har ersatts av nya ordinarie medarbetare.

– Cheferna har gjort ett jättejobb med att hitta ny personal. Men nu måste de fortsätta och se till att de som jobbar här vill stanna kvar, säger Ulrika Eklund, socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten.

Bakgrunden är att stadsdelens individ- och familjeomsorg under en rad år brottats med stora problem som personalomsättning, vakanser, stigande arbetsbelastning och dåligt rykte.

– Vi kunde ha en annons ute där vi sökte fem socialsekreterare men fick inga sökande, berättar avdelningschefen Jeanette Holmqvist.

Ulrika Eklund talar om känslan av att jobba på ett sjunkande skepp. Och 2014 anmäldes situationen till Arbetsmiljöverket som hotade med vite.

I det läget blev det nödvändigt att i stor skala hyra in konsulter för att avlasta de fastanställda. En dyr historia som 2016 kostade 18 miljoner kronor.

Men i början av året kunde den sista konsulten fasas ut. Alla vakanta tjänster har tillsatts. Dessutom har personalstyrkan under två år utökats med runt tio socialsekreterare och fem administratörer.

– Det är jättesvårt att säga vad vi gjort för att lyckas, säger Jeanette Holmqvist.

Hon talar om signaler utåt att vilja satsa sig ur krisen med hjälp av mentorer för nyanställda, förstärkt administrativt stöd och fler biträdande chefer.

– Vi har också varit tydliga med att vi välkomnar nyexaminerade socialsekreterare, säger hon.

Ulrika Eklund välkomnar utvecklingen.

– Det är fantastiskt att inte längre ha några konsulter och vi ska vara glada över att det gått att anställa socialsekreterare.

Men förändringen ger också konsekvenser som arbetsgivaren nu måste ta hand om, påpekar hon. Så än tycker hon det är för tidigt att ropa ett allt för högt hurra. Till exempel har omfattande nyrekryteringar på kort tid inneburit att många av de nya är väldigt färska i yrket.

– Av totalt 37 socialsekreterare i utredningsgrupperna har bara runt 15 jobbat längre än sedan förra sommaren, säger Ulrika Eklund.

De nya behöver få vara just nya och inte belastas allt för hårt, påpekar hon

– Men det betyder också att det blir tungt för de mer erfarna.

Så nu tycker hon det är viktigt för arbetsgivaren att uppmärksamma de som jobbat lite längre.

Det kan till exempel handla om lönesättning. Facket framhåller att ny personal lockats av höjda ingångslöner, nu behövs satsningar för att undvika missnöje bland de mer erfarna. (Se även sid 14–19.)

– Lönen är den stora bekräftelsen. Men man måste också få fortsätta att utvecklas. Se till de individuella behoven, vad var och en behöver, fast andra kanske behöver något helt annat, säger Ulrika Eklund.

Även Jeanette Holmqvist ser det behovet.

– De som under den här perioden stannat kvar har fått ta ett större ansvar och skulle kanske behövt lite mer stöd, säger hon.

Dessutom finns ett grundproblem som påverkar arbetsförhållandena och som de senaste förändringarna har svårt att rå på, tror Ulrika Eklund.

– Cheferna har god vilja, men också krav på sig. Vi jobbar i en situation där förslag till insatser ständigt överprövas. Det är ofta pengarna som styr, inte familjernas behov.               

Artiklar

Foto: Norstedts Förlag

”Min bok är ett varningsrop”

De kommer att drunkna i sina mödrars tårar är en kolsvart berättelse där författarens mardröm om ett fascistiskt och ­totalitärt samhälle blir verklighet. Nu har Tidningen Visions läsare röstat fram Johannes Anyuru till Årets författare 2017.  igår kl 10:06

Foto:  Jann Lipka

Händer på fel ställen

Det handlar om allt från sliskiga kommentarer och en hand på låret till ren våldtäkt. Sexuella trakasserier finns i hela samhället och är verklighet på jobbet för många av Visions medlemmar, visar Tidningen Visions undersökning.  2017-12-01

Idén till Gävlebocken föddes 1966. Foto: Mostphotos

Bocken brinner!

Påtänd, påkörd, pilbeskjuten och pånyttfödd. Få halmbockar kan skryta med ett händelse­rikare liv. Här är den eldfängda historien om Gävles superkändis.  2017-12-01

”Personalgruppen är lagom stor, jag hinner se alla”, säger Emma Lind (till höger), nybliven kollega med Susanne Wikström i Söderhamn. Foto: Johan Wahlgren

De får mer tid att leda

Chefer i omsorgen har sämre villkor än chefer i teknikyrken, visar forskning. Men nu ser situationen ut att bli bättre på vissa håll.  2017-12-01

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb