×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

 • Under 30 år? 100 kr för hela första året
 • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

 • På kliniken i Hageby finns en mötesstruktur: varannan vecka är det tandsköterskemöte där man pratar om rutiner i exempelvis sterilen eller får information om nya material. Foto:Henrik Witt

  På kliniken i Hageby finns en mötesstruktur: varannan vecka är det tandsköterskemöte där man pratar om rutiner i exempelvis sterilen eller får information om nya material. Foto:Henrik Witt

 • Catarina Andersson och Nicole Pedersen trivs på tandvårdskliniken i Hageby i Norrköping. Foto: Henrik Witt

  Catarina Andersson och Nicole Pedersen trivs på tandvårdskliniken i Hageby i Norrköping. Foto: Henrik Witt

 • Hur personalen bemöter varandra och patienterna är viktigt, tycker klinikchef Gunvor Didriksson, som jobbar medvetet med dessa frågor. Foto: Henrik Witt

  Hur personalen bemöter varandra och patienterna är viktigt, tycker klinikchef Gunvor Didriksson, som jobbar medvetet med dessa frågor. Foto: Henrik Witt

Det östgötska undantaget

2017-08-16

Tidningen Vision nr 5 2017. I stora delar av Sverige är det brist på tandsköterskor. Men Östergötland är undantaget och dessutom är sjukfrånvaron rekordlåg. Vi har besökt Folktandvården Hageby i Norrköping för att ta reda på varför.

Den dagliga fikarasten som hålls på Folktandvårdskliniken i Hageby mellan klockan kvart i tio och tio är just på väg att ta slut. Det är fullt av folk i personalrummet och ett sorl av röster hörs. Koppar klirrar mot fat när folk reser sig för att plocka undan. Solen skiner in genom fönstren på de ljusgröna sofforna där Nicole Pedersen, nybliven tandsköterska sedan slutet av förra året slagit sig ner.

– Det är god stämning här, vi är ett bra gäng. Man hör aldrig, ”Åh nej, nu är det måndag och här sitter vi igen, suck”. Här säger folk något i stil med ”God morgon, hur har helgen varit?” i stället. Det blir roligt att jobba då, säger hon.

Hon får medhåll av Catarina Andersson, som varit tandsköterska i 40 år och jobbat på kliniken i Hageby i sex år.

– Vi har gott kamratskap, skrattar och bryr oss om varandra. Om någon ser ledsen ut en dag frågar man hur det är. När jag var sjukskriven för en knäskada under ett halvt år hörde mina kolleger av sig på olika sätt. Det betydde mycket för mig, konstaterar hon.

Men även om de anställda känner gemenskap så är kliniken inte förskonad från stress och hög arbetsbelastning.

– Visst är det högt tryck ibland. Det är det på alla arbetsplatser, säger Catarina Andersson.

Och det är inte så konstigt. Hageby är den stadsdel i Norrköping som fått ta emot flest asylsökande under åren 2015–2016 och många av de nyanlända patienterna har ett extra stort tandvårdsbehov.

En del kommer från länder där det inte finns någon tandvård alls. Dessutom hjälper tandläkare från olika kliniker till med akuttandvården på Hageby. Med andra ord ett ganska tufft och krävande upplägg för en klinik. Trots det är sjukfrånvaron bland de 24 medarbetarna på Hageby Folktandvårdsklinik mycket låg och ligger på 3,9 procent för all personal och på 4,5 procent för enbart tandsköterskor. Klinikchef Gunvor Didrikson, som är tandsköterska i botten, tror att den låga sjukfrånvaron hänger samman med det stora vårdbehovet bland de 9 500 patienter som tillhör kliniken.

– Vi har gjort vår svaghet till vår styrka. Personalen vet att de behövs på jobbet och känner att de gör nytta. Det är sporrande, säger hon.

Som chef har Gunvor Didrikson arbetat medvetet med att skapa en god arbetsmiljö där alla känner sig sedda och accepterade för den man är. Arbetsgruppen består, liksom patientunderlaget, av många olika nationaliteter. Under klinikens planeringsdagar har personalgruppen diskuterat kring vad det innebär att jobba på en arbetsplats där många har olika bakgrund.

– Det är viktigt att ha tålamod och acceptans för olikheter när man jobbar här. Det är också bra att kunna prata om olikheterna.

En annan förklaring till den låga sjukfrånvaron kan vara det strikta schemat. Det är fika mellan 9:45–10 och 14:45–15 samt lunch 12–12:30 varje dag. Helst ska man inte prata jobb på rasten och särskilt inte på lunchen, har arbetsgruppen kommit överens om. Och blir man försenad med en patient är det inte okej att knapra in på lunchen. Då får nästa patient vänta en liten stund i stället.

På kliniken finns också en tydlig mötesstruktur med morgonmöten, veckomöten och planeringsdagar.

Men kliniken i Hageby är inte ensam om att ha ett lågt sjuktal. Siffran för alla personalgrupper inom folktandvården i länet ligger på 4,6 procent för 2016. Något som Cecilia Wiberg, HR-chef på Folktandvården i Östergötland, tror kan hänga samman med att Östergötland av tradition har ett gott samarbete med Försäkringskassan och att folktandvården har en anställd rehab-specialist och ett it-stöd för rehab-ärenden. Varför det hittills varit relativt lätt att rekrytera ny personal är dock svårare att svara på. Lönerna ligger i mellanskiktet för tandsköterskor i landet. Trots det går det vanligen tre till fyra sökande på varje tandskötersketjänst.

– Vi har inte upplevt den omtalade bristen på tandsköterskor. Vi hade en svacka för tre år sedan med lite färre sökande. Sedan dess har vi haft ett gott antal sökande på de flesta tjänster, säger Cecilia Wiberg.

Att det ser ut så här kan inte heller förklaras av utbudet av utbildningsplatser i länet. Det finns ingen tandsköterskeutbildning i Östergötland. De flesta som anställs kommer från utbildningen i Tranås i Småland och en del kommer från utbildningarna i Nyköping i Sörmland och i Stockholm. Till hösten ska dock en utbildning startas i grannstaden Linköping.

Kanske är det så att det låga sjuktalet och det relativt goda rekryteringsläget för tandsköterskor är sammankopplade. Kanske inte. Men förhoppningsvis
håller trenden i sig. Under de nästkommande fem åren väntar en stor utmaning, då kommer ett 70-tal tandsköt­erskor att behöva anställas i Östergötland.

Artiklar

Lotta Gedell och Rebecka Berger, 
fackligt aktiva social­sekreterare i Skara, tycker att villkoren förbättrats Foto: Mika Väisänen

Lönelyft gav mer arbetsro

Socialsekreterare är en av de yrkesgrupper vars snittlöner ökade mest i fjol, enligt Tidningen Visions kartläggning. I Skara höjdes medellönen rejält: 12 procent.  2018-02-20

Illustration: Martin Ander

Nu ska lönerna bli mer rättvisa

Åtta av tio kommuner gjorde en lönekartläggning under 2017. Det är en rejäl uppryckning jämfört med tidigare då det inte var obligatoriskt att göra det varje år. Ett 30-tal kommuner har rättat till orättvisa löner de har hittat.  2018-02-22

Lite till de sämst betalda

Biblioteksassistenterna är en av Visions låglönegrupper. För andra året i rad hamnar yrkesgruppen i botten i Tidningen Visions löneundersökning.  2018-02-20

Prästens symbolkraft är urstark. Det är en lärdom från Thailand. Erik Stenberg-Roos är tillgänglig, men han är aldrig kompis. Här är han Svenska kyrkan i utlandet. Foto: Jonas Gratzer

Präst med sand mellan tårna

Prästen Erik Stenberg-Roos är Svenska kyrkans utsände i södra Thailand. Han surrar fast altaret på bilen, kastar in gitarren och far dit där han är behövd. Ena dagen håller han en gudstjänst på stranden, den nästa besöker han en svensk som sitter i fängelse.  2018-02-20

Till arkivet

Sjuktal Folktandvården Östergötland 2016

Alla medarbetare: 4,6 procent
Tandsköterskor: 5,2 procent
Tandhygienister: 4,6 procent
Tandtekniker: 0,55 procent

Tandsköterskebrist
13 av 21 landsting/regioner uppger att de har svårt eller mycket svårt att rekrytera tandsköterskor.
6 landsting/regioner uppger att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på tandsköterskor.
2 landsting/regioner uppger att det är ganska lätt att rekrytera tandsköterskor.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb