×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • När kränkningarna rör sig om ett återkommande problem bör man överväga att avskeda mobbaren tycker Richard Mårtensson. Foto: Maria Hansson

    När kränkningarna rör sig om ett återkommande problem bör man överväga att avskeda mobbaren tycker Richard Mårtensson. Foto: Maria Hansson

”Allting måste upp på bordet”

2016-08-16

Tidningen Vision nr 5 2016. Få är nöjda med hur problem med mobbning på jobbet tas om hand, visar Tidningen ­Visions undersökning. I Falu kommun testas nu en norsk metod som påminner om en polisutredning.

Det är för enkelt att säga att mobbning på jobbet alltid är arbetsgivarens fel. Det hävdar Richard Mårtensson, HR-chef i Falu kommun.

– För självklart finns det också enskilda personer som inte fungerar så bra och som orsakar problem, säger han, men är sedan väldigt tydlig:

– Det är alltid arbetsgivarens ansvar att möta problemen och försöka göra något åt dem.

Hans bakgrund finns inom kriminalvården och sedan drygt tio år på olika kommunala personalavdelningar. Där har det ofta varit svårt att hantera trakasserier och mobbningsärenden.

– Det har inte funnits något utvecklat ledarskap när det gäller den här typen av frågor. Det har varit alldeles för lite fokus på den psykosociala arbetsmiljön och jag har gjort fel många gånger, säger han.

Det är han inte ensam om. De brister han påtalar blir också synliga i vår enkätundersökning om mobbning. Bland de som svarat att de har trakasserats på jobbet är bara en av fem nöjd med hur arbetsgivaren tog hand om problemet. Fyra av fem är missnöjda.

Det vill Richard Mårtensson nu försöka rätta till i Falun med en tydlig policy för den sociala arbetsmiljön och en lika tydlig handlingsplan som berättar hur man ska gå till väga när någon bryter mot den. Verktyget är den norska metoden Faktaundersökning.

Richard Mårtensson liknar modellen vid en polisutredning. Alla inblandade – utsatt, mobbare och vittnen – ska få ge sin version. Ingen får göra det anonymt. Att tillåta det är ett vanligt misstag, tycker han.

– Man vill värna den som är utsatt och vittnen. Men det går inte att värdera en situation om inte allt kommer upp på bordet. Ingen ska bli dömd på felaktiga grunder. Därför är det viktigt att få den som känner sig utsatt att berätta, så att en utredning kan komma igång.

Utredarens första uppgift är att ta reda på om ärendet handlar om mobbning. Men även om det visar sig att så inte är fallet, tycker Richard Mårtensson att metoden är till nytta.

– Om man tror på att det finnas lättkränkta personer som allt för enkelt anmäler mobbning måste den här utredningstekniken vara perfekt, eftersom den går ut på att söka efter sakliga omständigheter, säger han

Dessutom går det att upptäcka om det är andra problem än mobbning det handlar om. Kanske rör det sig om konflikter i en arbetsgrupp. Då ska man inte gå vidare med den här metoden.

– Då är det stöd för grupputveckling som behövs, säger Richard Mårtensson.

Richard Mårtensson tror inte att utredningsmodellen är nog för att sätta stopp för all mobbning. Det krävs också hela tiden samtal om den psykosociala arbetsmiljön, till exempel på arbetsplatsträffarna. Han tänker sig ett enkelt diskussionsmaterial med två frågor: Vad gör du om du märker att någon mobbas på din arbetsplats? Hur skulle du vilja bli behandlad om det är du som blir utsatt för mobbning?

– Mobbning går inte att utrota. Men vi måste bli bra på att hantera den och stoppa kränkande beteenden.

Kommentarer

Vi strävar efter att kommentarerna håller hög kvalitet. Inlägg med rasistiskt eller sexistiskt innehåll är inte tillåtna och kommer inte att publiceras. Vi förbehåller oss också rätten att inte publicera inlägg med kränkande personangrepp eller som på annat sätt bryter mot Visions villkor för kommentarer. Genom att publicera kommentarer nedan godkänner du våra villkor för publicering.

comments powered by Disqus

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Vanligast i offentlig sektor

Vetenskapen skiljer mobbning från diskriminering och trakasserier. Mobbning är upprepade och systematiska trakasserier som pågått under en längre tid. Diskriminering och trakasserier kan vara begränsat till något enstaka tillfälle, men ändå göra skada.

Enligt Arbetsmiljöverkets siffror har nio procent av de yrkesverksamma någon gång under en tolvmånadersperiod utsatts för personlig förföljelse och/eller elaka ord från chef eller arbetskamrater. I offentlig sektor ligger siffran runt 15 till 20 procent. Orsaken är bland annat dåliga förutsättningar för cheferna att utföra ett bra ledarskap, enligt psykologen Stefan Blomberg.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb